• Ders
  • 29.06.2020

2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Yaz Okulundan Ders Alacak Öğrencilerin Dikkatine

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yükseköğretim programlarında öğrenim görmekte olan öğrenciler, bir dönemde en fazla 16 AKTS sınırını aşmamak koşuluyla, diğer tüm Üniversitelerin Veteriner Fakülteleri'nin yaz okulunda veya yaz döneminde açılan dersleri alabilirler.

Bir öğrenci birden fazla üniversitenin yaz okulunda açılan farklı dersleri alabilir.

Ancak bir öğrenci aynı dersi sadece bir üniversitenin yaz okulundan alabilir.

Başka bir Üniversiteden yaz okulunda ders alacak öğrencilerimizin yaz okuluna gitmeden önce, fakültemiz Eğitim, Öğretim ve Koordinasyon Komisyonu ile iletişime geçerek (e-posta: veteriner@erciyes.edu.tr) onay alması gerekmektedir. Yaz okulu sonunda diğer Üniversitelerden alınan transkriptlerin Eğitim, Öğretim ve Koordinasyon Komisyonu tarafından onaylandıktan sonra intibak işlemleri yapılacaktır. Eğitim, Öğretim ve Koordinasyon Komisyonu tarafından onaylatılmayan transkriptlere intibak işlemi yapılmayacaktır.

Bir öğrenci mezun olana kadar diğer üniversitelerden maksimum (Lisans ise) 40 AKTS ders alabilir (https://ogrisl.erciyes.edu.tr/DYR/Duyuru-Detay/2019-2020-Egitim-Ogretim-Yili-Yaz-Okulundan-Ders-A/3424)

 

Yaz Okulu Ders Alma Talep Formu için tıklayınız.

Fakültemiz 2019-2020 Eğitim Planı için tıklayınız.