İdari Kadro
Veteriner Fakültesi
Adı Soyadı
: İsmail KARAKUŞ
Görevi
: Fakülte Sekreteri
Telefon
: +90 352 207 66 66 - 29506
E-Posta
: ikarakus@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Vet. Hek. Gökhan Mustafa EREN
Görevi
: Veteriner Hekim
Telefon
: 0352 207 66 66 (Dahili No : 29570)
E-Posta
: gmeren@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Vet. Hek. Mustafa AKBIYIK
Görevi
: Veteriner Hekim
Telefon
: 0352 207 66 66 (Dahili No : 29570)
E-Posta
: makbiyik@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Vet. Hek. Nafiz KARATAŞGÜLER
Görevi
: Veteriner Hekim
Telefon
: 0352 207 66 66 (Dahili No : 29570)
E-Posta
: karatasguler@hotmail.com
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Vet. Hek. Fatih BOZKAYA
Görevi
: Veteriner Hekim
Telefon
: 0352 207 66 66 (Dahili No : 29570)
E-Posta
: fatih.bozkaya@gmail.com
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Vet. Hek. Hasan CERİT
Görevi
: Veteriner Hekim
Telefon
: 0352 207 66 66 (Dahili No : 29570)
E-Posta
: hcerit@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Ecz. Büşra KARACA
Görevi
: Eczacı
Telefon
: 0352 207 66 66 (Dahili No : 29551)
E-Posta
: veteriner1@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Şef Nurcan KOÇER
Görevi
: Bölüm Sekreterliği
Telefon
: 0352 207 66 66 (Dahili No : 29512)
E-Posta
: veteriner1@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Şef Suat KEÇE
Görevi
: Vezne
Telefon
: 0352 207 66 66 (Dahili No : 29569)
E-Posta
: suatkece@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Memur Ercan DEMİR
Görevi
: Vezne
Telefon
: 0352 207 66 66 (Dahili No : 29569)
E-Posta
: ercandemir@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Elektrik Tek. İhsan ALSOY
Görevi
: Elektrik Tek.
Telefon
: 0352 207 66 66 (Dahili No : 29518)
E-Posta
: ialsoy@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Memur Duran POLAT
Görevi
: Taşınır Kayıt Yetkilisi
Telefon
: 0352 207 66 66 (Dahili No : 29509)
E-Posta
: dpolat@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Bilg. İşlt. Sevilay KEÇECİ
Görevi
: Bilgisayar İşletmeni
Telefon
: 0352 207 66 66 (Dahili No : 29570)
E-Posta
: sevilaysimsek@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Bilg. İşlt. İkram ÖCAL
Görevi
: Yazı İşleri
Telefon
: 0352 207 66 66 (Dahili No : 29507)
E-Posta
: iocal@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Bilg. İşlt. Orhan DURSUN
Görevi
: Satın Alma - Tahakkuk
Telefon
: 0352 207 66 66 (Dahili No : 29513)
E-Posta
: odursun@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Bilg. İşlt. Betül SÖNMEZ DİNDAR
Görevi
: Yazı İşleri
Telefon
: 0352 207 66 66 (Dahili No : 29507)
E-Posta
: bsonmez@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Memur Hayrettin Nakip ŞAHİN
Görevi
: Vezne
Telefon
: 0352 207 66 66 (Dahili No : 29569)
E-Posta
: hayrettinnakipsahin@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Memur Hatice DOĞAN
Görevi
: İstatistik
Telefon
: 0352 207 66 66 (Dahili No : 29521)
E-Posta
: veteriner1@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Sağ. Tek. İsmail ÖZBOLAT
Görevi
: Veteriner Sağlık Tek.
Telefon
: 0352 207 66 66 (Dahili No : 29550)
E-Posta
: iozbolat@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Lab. Tek. Hayal TAŞKIN
Görevi
: Laborant
Telefon
: 0352 207 66 66 (Dahili No : 29560)
E-Posta
: htaskin@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Rönt. Tek. Emel TÜRKARSLAN
Görevi
: Röntgen Tek.
Telefon
: 0352 207 66 66 (Dahili No : 29570)
E-Posta
: emelturkarslan@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Anestezi Tek. Selçuk TOY
Görevi
: Anestezi Tek.
Telefon
: 0352 207 66 66 (Dahili No : 29550)
E-Posta
: selcuktoy@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Rönt. Tek. Dilaver ÇİNAR
Görevi
: Röntgen Tek.
Telefon
: 0352 207 66 66 (Dahili No : 29550)
E-Posta
: dilavercinar@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Rönt. Tek. Hanife ÇETİNKAYA
Görevi
: Röntgen Tek.
Telefon
: 0352 207 66 66 (Dahili No : 29550)
E-Posta
: hcetinkaya1@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Anestezi Tek. M. Berk Atalan
Görevi
: Anestezi Tek.
Telefon
: 0352 207 66 66 (Dahili No : 29550)
E-Posta
: mba@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Sağ. Tek. Mehmet KURU
Görevi
: Veteriner Sağlık Tek.
Telefon
: 0352 207 66 66 (Dahili No : 29570)
E-Posta
: mehmetkuru@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Anestezi Tek. Furkan SEVER
Görevi
: Anestezi Tek.
Telefon
: 0352 207 66 66 (Dahili No : 29550)
E-Posta
: veteriner1@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Lab. Tek. Meryem GÜNDOĞDU
Görevi
: Laborant
Telefon
: 0352 207 66 66 (Dahili No : 29560)
E-Posta
: veteriner1@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Sağ. Tek. Zeynep GÖRGÜLÜ ERBAŞI
Görevi
: Veteriner Sağlık Tek.
Telefon
: 0352 207 66 66 (Dahili No : 29570)
E-Posta
: zeyneperbasi@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Sağ. Tek. Fatma DEMİRCAN
Görevi
: Veteriner Sağlık Tek.
Telefon
: 0352 207 66 66 (Dahili No : 29550)
E-Posta
: veteriner1@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Medya&İletişim Erhan DURMAZ
Görevi
: Kalite ve Değerlendirme Birimi
Telefon
: 0352 207 66 66 (Dahili No : 29562)
E-Posta
: erhandurmaz@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Elektrik Tek. Alaattin KORKMAZ
Görevi
: Teknik Destek
Telefon
: 0352 207 66 66 (Dahili No : 29577)
E-Posta
: alaattinkorkmaz@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Fatih Şahiner
Görevi
: Depo Sorumlusu
Telefon
: 0352 207 66 66 (Dahili No : 29551)
E-Posta
: fatih_sahiner@hotmail.com
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Özel Kalem Saadet DEMİRTAŞ
Görevi
: Özel Kalem
Telefon
: 0352 207 66 66 (Dahili No : 29500)
E-Posta
: veteriner1@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Büro Pers. Yasemin BEKRET
Görevi
: Kayıt Kabul Sekreteri
Telefon
: 0352 207 66 66 (Dahili No : 29570)
E-Posta
: bekretyasemin@gmail.com
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Ali YILDIZ
Görevi
: Döner Sermaye Satın Alma Birimi
Telefon
: 0352 207 66 66 (Dahili No : 29516)
E-Posta
: aliyildiz099@gmail.com
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Serkan KARAAĞAÇ
Görevi
: Hayvan Bakıcısı
Telefon
: 0352 207 66 66 (Dahili No : 29550)
E-Posta
: veteriner1@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Büro Pers. Sema ÇETREZ
Görevi
: Halkla İlişkiler
Telefon
: 0352 207 66 66 (Dahili No : 29579)
E-Posta
: veteriner1@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Büro Pers. Fatma TURAN
Görevi
: Kütüphane Sorumlusu
Telefon
: 0352 207 66 66 (Dahili No : 29500)
E-Posta
: veteriner1@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Soner ÖZBOLAT
Görevi
: Destek Personel
Telefon
: 0352 207 66 66 (Dahili No : 29550)
E-Posta
: sonerozbolat@gmail.com
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Bayram AKSOY
Görevi
: Destek Personel
Telefon
: 0352 207 66 66 (Dahili No : 29570)
E-Posta
: bayramaksoy@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Kahraman MERCAN
Görevi
: Destek Personel
Telefon
: 0352 207 66 66 (Dahili No : 29570)
E-Posta
: kahramanmercan@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Caner MENGÜTAŞ
Görevi
: Destek Personel
Telefon
: 0352 207 66 66 (Dahili No : 29570)
E-Posta
: canermengutas@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Habip TARHAN
Görevi
: Destek Personel
Telefon
: 0352 207 66 66 (Dahili No : 29500)
E-Posta
: veteriner1@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Tahir YEŞİL
Görevi
: Destek Personel
Telefon
: 0352 207 66 66 (Dahili 29500)
E-Posta
: veteriner1@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Yunus KÜÇÜK
Görevi
: Destek Personel
Telefon
: 0352 207 66 66 (Dahili No : 29570)
E-Posta
: yunusucuk@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı
Adı Soyadı
: Emre KAYA
Görevi
: Destek Personel
Telefon
: 0352 207 66 66 (Dahili 29570)
E-Posta
: veteriner1@erciyes.edu.tr
Görev Tanımı