Anketler

ÖĞRENCİ

Öğrenci Memnuniyet Anketi

Öğrencinin Öğretim Üyesini Değerlendirme Anketi


ÖĞRENCİ - STAJ DEĞERLENDİRME ANKETLERİ

İşveren - Öğrenci Staj Değerlendirme Anketi

Öğrenci - Staj Kurumu Değerlendirme Anketi

ÖĞRENCİ - DERS DEĞERLENDİRME ANKETLERİ

1 - Anatomi I Dersi Değerlendirme Anketi

1 - Histoloji I Dersi Değerlendirme Anketi

1 - İş Sağlığı ve Güvenliği Dersi Değerlendirme Anketi

1 - Medikal Kimya Dersi Değerlendirme Anketi

1 - Mesleki İngilizce Dersi Değerlendirme Anketi

1 - Vet. Hek. Tarih, Etik Dersi Değerlendirme Anketi

1 - Zooloji Dersi Değerlendirme Anketi

2 - Biyokimya Dersi Değerlendirme Anketi

2 - Embriyoloji Dersi Değerlendirme Anketi

2 - Fizyoloji Dersi Değerlendirme Anketi

2 - Topografik Anatomi Dersi Değerlendirme Anketi

2 - Zootekni Dersi Değerlendirme Anketi

3 - (S) Ekoloji Dersi Değerlendirme Anketi

3 - (S)Klinik Lab. Teşhis Dersi Değerlendirme Anketi

3 - Dış Hastalıkları Dersi Değerlendirme Anketi

3 - Farmakoloji I Dersi Değerlendirme Anketi

3 - Genel Patoloji Dersi Değerlendirme Anketi

3 - Helmintoloji Dersi Değerlendirme Anketi

3 - İç Hast. Giriş-I Dersi Değerlendirme Anketi

3 - İmmunoloji Dersi Değerlendirme Anketi

3 - Klinik Dersi Değerlendirme Anketi

3 - Protozooloji Dersi Değerlendirme Anketi

3 - Viroloji-II Dersi Değerlendirme Anketi

3 - Yem Hijyeni ve Teknolojisi Dersi Değerlendirme Anketi

4 - (S) Mesleki İletişim Dersi Değerlendirme Anketi

4 - (S) Pet Hayvanlarının Beslenmesi Dersi Değerlendirme Anketi

4 - Anesteziyoloji ve Reanimasyon Dersi Değerlendirme Anketi

4 - Cerrahi-I Dersi Değerlendirme Anketi

4 - Doğum ve Jinekoloji-I Dersi Değerlendirme Anketi

4 - Kanatlı Hayvan Hast. Dersi Değerlendirme Anketi

4 - Klinik Dersi Değerlendirme Anketi

4 - Köpek ve Kedilerin İç Hast. Dersi Değerlendirme Anketi

4 - Nekropsi Dersi Değerlendirme Anketi

4 - Özel Patoloji-II Dersi Değerlendirme Anketi

4 - Ruminantların İç Hast. Dersi Değerlendirme Anketi

5 - (S) Acil Klinik Dersi Değerlendirme Anketi

5 - (S) Koruyucu Vet. Hek. Dersi Değerlendirme Anketi

5 - (S) Meme Sağlığı ve Hast. Dersi Değerlendirme Anketi

5 - Adli Veteriner Hekimlik Dersi Değerlendirme Anketi

5 - Arı Yetiştiriciliği ve Hast. Dersi Değerlendirme Anketi

5 - At İç Hast. Dersi Değerlendirme Anketi

5 - Epidemiyoloji Dersi Değerlendirme Anketi

5 - Hayvan Islahı Dersi Değerlendirme Anketi

5 - Hayvancılık Ekonomisi Dersi Değerlendirme Anketi

5 - Klinik Dersi Değerlendirme Anketi

5 - Laboratuvar Hayvanları Hast. Dersi Değerlendirme Anketi

5 - Mesleki Etik ve Deont. Dersi Değerlendirme Anketi

5 - Su Ürünleri Hast. Dersi Değerlendirme Anketi

5 - Toksikoloji Dersi Değerlendirme Anketi

5 - Travmatoloji ve Ortopedik Cerrahi Dersi Değerlendirme Anketi

5 - Veteriner Hekimliği Halk Sağlığı Dersi Değerlendirme Anketi


B1 - ANATOMİ II Dersi Değerlendirme Anketi

B1 - BİLİMSEL ARAŞTIRMA VE SUNUM TEKNİKLERİ Dersi Değerlendirme Anketi

B1 - BİYOİSTATİSTİK Dersi Değerlendirme Anketi

B1 - BİYOKİMYA - I Dersi Değerlendirme Anketi

B1 - EMBRİYOLOJİ Dersi Değerlendirme Anketi

B1 - GENETİK Dersi Değerlendirme Anketi

B1 - HAYVAN DAVRANIŞLARI VE HAYVAN REFAHI Dersi Değerlendirme Anketi

B1 - HİSTOLOJİ I Dersi Değerlendirme Anketi

B1 - HİSTOLOJİ - II Dersi Değerlendirme Anketi

B1 - KARİYER PLANLAMA Dersi Değerlendirme Anketi

B1 - MEDİKAL BOTANİK Dersi Değerlendirme Anketi

B1 - MESLEKİ İNGİLİZCE Dersi Değerlendirme Anketi

B1 - SEÇMELİ DERSLER Beden Eğitimi Dersi Değerlendirme Anketi

B2 - ENTOMOLOJİ Dersi Değerlendirme Anketi

B2 - ETHOLOJİ ( HAYVAN DAVRANIŞLARI ) Dersi Değerlendirme Anketi

B2 - FİZYOLOJİ - II Dersi Değerlendirme Anketi

B2 - HAYVAN BESLEME VE BESLENME HASTALIKLAR Dersi Değerlendirme Anketi

B2 -KLİNİK BECERİ LABORATUVARI DERSİ Dersi Değerlendirme Anketi

B2 - MİKROBİYOLOJİ Dersi Değerlendirme Anketi

B2 - PARAZİTOLOJİ Dersi Değerlendirme Anketi

B2 - SU ÜRÜNLERİ YETİŞTİRİCİLİĞİ Dersi Değerlendirme Anketi

B2 - TOPOGRAFİK ANATOMİ Dersi Değerlendirme Anketi

B2 - VİROLOJİ Dersi Değerlendirme Anketi

B3 - ASİT-BAZ DENGESİ VE SIVI-ELEKTROLİT BOZUKLUKLARI VE TEDAVİ Dersi Değerlendirme Anketi

B3 - FARMAKOLOJİ II Dersi Değerlendirme Anketi

B3 - GENEL CERRAHİ Dersi Değerlendirme Anketi

B3 - GIDA HİJYENİ VE KONTROLÜ Dersi Değerlendirme Anketi

B3 - HAYVAN SAĞLIĞI EKONOMİSİ Dersi Değerlendirme Anketi

B3 - İÇ HASTALIKLARA GİRİŞ-II Dersi Değerlendirme Anketi

B3 - KLİNİK Dersi Değerlendirme Anketi

B3 - OTOİMMUN HASTALIKLARIN İMMUNOLOJİSİ Dersi Değerlendirme Anketi

B3 - ÖZEL PATOLOJİ I Dersi Değerlendirme Anketi

B3 - RADYOLOJİ Dersi Değerlendirme Anketi

B3 - SAĞLIK BİLİMLERİNDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Dersi Değerlendirme Anketi

B3 - ZOOTEKNİ-II Dersi Değerlendirme Anketi

B4 - AÇIK BESİ SİSTEMLERİ Dersi Değerlendirme Anketi

B4 - AYAK HASTALIKLARI Dersi Değerlendirme Anketi

B4 - CERRAHİ-II Dersi Değerlendirme Anketi

B4 - DOĞUM VE JİNEKOLOJİ-II Dersi Değerlendirme Anketi

B4 - DÖLERME, SUN'İ TOHUMLAMA VE ANDROLOJİ Dersi Değerlendirme Anketi

B4 - ET HİJYENİ, MUAYENESİ VE TEKNOLOJİSİ Dersi Değerlendirme Anketi

B4 - HAYVAN REFAHI Dersi Değerlendirme Anketi

B4 - KLİNİK Dersi Değerlendirme Anketi

B4 - KÖPEK VE KEDİLERİN İÇ HASTALIKLARI II Dersi Değerlendirme Anketi

B4 - RUMİNANTLARIN İÇ HASTALIKLARI-II Dersi Değerlendirme Anketi

B4 - SÜRÜ SAĞLIĞI Dersi Değerlendirme Anketi

B4 - SÜT HİJYENİ VE TEKNOLOJİSİ Dersi Değerlendirme Anketi

B4 - ULTRASONOGRAFİ Dersi Değerlendirme Anketi

B5 - Veteriner Hekimliği İntörnlük Eğitmi Dersi Değerlendirme Anketi

AKADEMİK

Akademik altyapı anketi için tıklayınız.

Akademik memnuniyet anketi için tıklayınız.

Öğretim Üyesini Değerlendirme Anketi için tıklayınız.


İDARİ

İdari Personel Memnuniyet Anketi için tıklayınız.


STAJ DEĞERLENDİRME

Öğrenci - Staj Kurumu/Kuruluşu/İşletmeyi değerlendirme anketi için tıklayınız.

İşveren-Öğrenci Staj değerlendirme anketi için tıklayınız.


HASTANE

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim Araştırma Hastanesi hayvan sahibi memnuniyet durumları anketi için tıklayınız.