Fakülte Yönetimi

Adı Soyadı
Görevi
: Dekan
Telefon
: +90 352 339 94 84
E-Posta
: ainci@erciyes.edu.tr
Avesis Bağlantısı
Adı Soyadı
Görevi
: Dekan Yardımcısı
Telefon
: +90 352 339 94 84
E-Posta
: kanburm@erciyes.edu.tr
Avesis Bağlantısı
Adı Soyadı
Görevi
: Dekan Yardımcısı
Telefon
: +90 352 339 94 84
E-Posta
: imdatorhan@erciyes.edu.tr
Avesis Bağlantısı
Adı Soyadı
: İsmail KARAKUŞ
Görevi
: Fakülte Sekreteri
Telefon
: +90 352 207 66 66 - 29506
E-Posta
: ikarakus@erciyes.edu.tr
Avesis Bağlantısı
: