Misyon ve Vizyon

Misyonumuz;

Sürekli güncellenen, bilimsel araştırma ve kanıta dayalı bir eğitim sağlayarak; HAYVAN, İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINI koruyan, alanında yetkin, yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin farkında, etik değerleri gözeten, entelektüel ve prestij sahibi mezunlar vermek,

İleri teknolojiyi kullanarak araştırma yapmak, bilgi ve deneyimleri çeşitli eğitim ve profesyonel danışmanlık faaliyetleri yoluyla paylaşmak,

Ulusal ve uluslararası uzmanlaşmış bilgi kaynağı olarak, toplumun sürekli değişen ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda profesyonel ve sürekli eğitim merkezi olmak

Vizyonumuz;

Türkiye'nin önde gelen veteriner fakültelerinden biri olarak temel vizyonumuz, ulusal ve uluslararası merkezlerle işbirliği yaparak, kaynakların rasyonel kullanımını gözeterek, küresel sorunlara alternatif çözümler sunarak, ekip çalışmasını yakalayarak, kalite ve demokrasi geleneğini geliştirerek; veteriner hekimlik eğitim ve araştırmalarına geniş ve bütünsel bir perspektifle rehberlik etmektir.

Değerler:

Ülkemizin hayvancılık politikalarına duyarlı, Veteriner Hekimliği Meslek Etiği ve Geleneklerine uyan, akademik liyakat ve başarıya önem veren, tek sağlık konseptine uygun şekilde insan, hayvan ve çevre sağlığı bütünselliğini kavrayan, Atatürk ilkelerine ve bilimin evrensel ilkelerine sahip çıkan, hayvan sağlığı ve refahını koruyan ve lider ruhlu, yenilikçi, akılcı ve ilkeli bilim insanı Veteriner Hekim yetiştirmektir.

Hedefler:

Eğitimi boyunca edinmiş olduğu mesleki bilgilerini, ülkemiz kamu ve özel kuruluşlarının özellikle sağlık birimlerinde ve diğer alanlarda uygulama bazında gerçekleştirme becerisine sahip, uluslararası işbirliklerine önem veren, yenilikleri sürekli takip eden, hayvanlara dünya standartlarında hizmet veren, gıda-yem güvenliğine önem veren ve “tek tıp tek sağlık” konseptine uygun hizmet üreterek ülke ekonomisine katkıda bulunan uluslararası standartlarda eğitilmiş Veteriner Hekim yetiştirmektir.