Veteriner Fakülteleri Dekanlar Konseyi Genel Kurulu Gerçekleştirildi
Veteriner Fakülteleri Dekanlar Konseyi Genel Kurulu Gerçekleştirildi

Veteriner Fakülteleri Dekanlar Konseyi Genel Kurulu’na Türk Veteriner Hekimleri Birliği’ni temsilen Genel Sekreter Prof. Dr. Murat Fındık katıldı.

Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi’nde düzenlenen Veteriner Fakülteleri Dekanlar Konseyi Genel Kurulu’na Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Tıp – Sağlık Bilimleri Eğitim Konseyi ve Mesleki Yeterlilik Kurumu Başkanı Prof. Dr. Mustafa Necmi İlhan, Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan, Türk Veteriner Hekimler Birliği Vakfı Başkanı Safa Gür, , Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Dr. Gülay Kabasakal Ertürk ve Türkiye’nin dört bir yanından gelen veteriner fakülteleri dekanları ile veteriner fakülteleri öğretim üyeleri ve öğrencileri de katıldı.

Veteriner Fakülteleri Dekanlar Konseyi Genel Kurulu’nun açılış konuşmalarının ardından katılımcılar tarafından mesleki değerlendirmeler yapıldı. Yürütme Kurulu asıl ve yedek üyelerinin seçiminin de gerçekleştiği toplantıda Prof. Dr. Murat Fındık, “Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılında Veteriner Hekimliği Çalıştayı” Eğitim-Öğretim Komisyonlarınca hazırlanan raporda yer alan bazı konu başlıklarına değindi.

“BAZI ÜNİVERSİTELERCE VERİLEN DİPLOMALARDA HALEN VETERİNER HEKİM UNVANI VE YÜKSEK LİSANS İBARESİNE YER VERİLMİYOR”

Üniversitelerarası Kurul ve Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu tarafından alınan karar gereği Veteriner Fakülteleri tarafından düzenlenecek diplomalarda “Veteriner Hekim” unvanının yer almasının uygun görüldüğüne ancak buna rağmen bazı veteriner fakültelerinin verdiği diplomalarda halen veterinerhekim unvanı ve yüksek lisans ibaresine yer verilmediğine dikkat çeken Prof. Dr. Murat Fındık, “Hak ve yetki kayıplarının önüne geçmek ve bir örneklik açısından bu durumun tüm veteriner fakültelerinde düzeltilmesi gerektiği ortadadır. Geçmişte veteriner fakülteleri ana bilim dallarında ve doçentlik temel alanlarında hatalı bir kararla “Veterinerlik” olarak kullanılan ön ismin YÖK tarafından “Veteriner” şeklinde düzeltilmesi doğru bir adım olmuştur. Bu olumlugelişmeye rağmen halen kimi fakültelerimizde hatalı ifadenin kullanılmaya devam edildiği görülmektedir. Tüm Dekanlarımızdan ortak bir tavır bekliyor, bilim dallarımızın isimleri önünde sadece Veteriner kelimesinin yer alması için gerekli düzeltmeleri yapacaklarına inanıyoruz” diye konuştu.

Veteriner hekimliği eğitimi ve öğretiminin standardizasyonu ile ilgili olarak pek çok uluslararası kuruluşun bulunduğuna dikkat çeken TVHB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Murat Fındık şunları ifade etti:

“Gelecekte bu kuruluşların ortak bağlantılar ile tüm dünyada veteriner hekimliği eğitimi için standartlar oluşturacağı, zaman içinde “ulusal ve uluslararası düzeyde” bu standartlara uyulmak zorunda kalınacağı da söylenebilir. Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneğinin kurulması ve YÖKAK tarafından yetkilendirilmesi bu anlamda önemli bir adım olmuş, ulusal akreditasyon yolu tüm fakültelerimiz için açılmıştır. Akreditasyon süreçlerine henüz başlamayan veteriner fakültelerimizin de bir an önce eksikliklerini tamamlayarak ulusal ve uluslararası akreditasyonla eğitimde kaliteyi artırmalarını bekliyoruz.

“YENİ VETERİNER FAKÜLTELERİN AÇILMASININ BİR AN ÖNCE ÖNÜNE GEÇİLMELİDİR”

Ülkemizin veteriner hekim gereksinimi gerçek anlamda dikkate alınmadan, altyapı, maliyet, öğretim üyesi varlığı, öğrenci sayısı, mevcut fakülte ve veteriner hekim sayıları düşünülmeden ve özellikle meslek örgütleri ve eğitim kuruluşlarının görüşleri alınmadan yeni veteriner fakülteleri açılmış ve buna paralel olarak mezun veteriner hekim sayısında da bir artış ortaya çıkmıştır. Ülkemizde veteriner fakültesi sayılarının fazla olduğu göz önüne alınarak, yeni fakültelerin açılmasının önüne bir an önce geçilmelidir.”

TVHB Merkez Konseyi ve Veteriner Fakülteleri Dekanlar Konseyi ile birlikte yürütülen çalışmalar sonucunda 2022 yılı ocak ayında Veteriner Hekimliği Programlarında Eğitime Başlanması ve Eğitimin Sürdürülmesi için Asgari Koşullarınbelirlendiğini hatırlatan Prof. Dr. Murat Fındık, alınan kararların hem eğitime devam eden fakülteler hem de kurulmak istenen fakülteler için titizlikle uygulanması gerektiğinin altını bir kez daha çizdiklerini ifade etti.

“VETERİNER FAKÜLTELERİNE BAŞARI SINIRLAMASI GETİRİLMELİ, SINIRLAMA 100 BİN OLARAK BELİRLENMELİDİR”

Fakülte sayısının fazlalığının tartışılmaz bir gerçek olduğuna da dikkat çeken Prof. Dr. Murat Fındık sözlerini söyle sürdürdü:

“Niteliği yüksek olan öğrencilerin, veteriner fakültelerini tercih etmeleri ilk hedef olmalıdır. Hayvan sağlığı ve halk sağlığının korunmasında önemli rol üstlenecek geleceğin veteriner hekimlerinin fakülteye girişinde; tıp, diş hekimliği, eczacılık ve hukuk fakültelerde olduğu gibi, bir başarı sırası sınırlaması uygulanmalı, veteriner fakültelerini tercih için bu sınırlama ilk 100 bin olarak belirlenmelidir. Böylece öğrenci merkezli bilimsel ve gerçekçi bir yaklaşımın, seçme esaslı iyileştirmenin yükseköğretimin kalitesine ve veteriner hekimliği eğitimine olumlu etkileri olacağı açıktır.

Veteriner Fakülteleri öğrenci kontenjanlarının ülkemizde ihtiyaç duyulan veteriner hekim sayısı, fakültelerin fiziki yapısı, hayvan hastanesi, uygulama çiftliği, laboratuvar ve akademik altyapıları da dikkate alınarak yeniden gözden geçirilmesi gerektiği kanaatindeyiz.

“UZAKTAN EĞİTİM VEREN ÜNİVERSİTE VE AÇIK ÖĞRETİM BÜNYESİNDEKİ İKİ YILLIK MESLEK YÜKSEK OKULLARINDAKİ İLGİLİ BÖLÜMLER KAPATILMALIDIR”

Veteriner hekimlik eğitiminin araştırma ve uygulama ağırlıklı bir eğitim olması ve halk sağlığını da ilgilendiren bir alan olması nedeniyle uzaktan eğitim veren, üniversite ve açık öğretim bünyesindeki iki yıllık meslek yüksekokullarındaki Laborant ve Veteriner Sağlık programlarının kapatılması gerektiğini bir kez daha vurgulamak istiyorum. Ayrıca hekimlik eğitimi almayan kişilerin, veteriner ön adını kullanmalarının da önüne geçilmesi gerektiği, bu kişilerin vatandaşlarca yanlış bir algıyla veteriner hekim olarak değerlendirildiği, bazı kötü niyetli kişilerin de bunu bilerek istismar ettiği de görülmektedir. Bu ön lisans programlarının isimlerinde ve mezunlara verilen unvanlarda “veteriner” ön adının kullanılmaması, bunun yerine “hayvan sağlığı teknisyeni / teknikeri” ifadesinin tercih edilmesi gerektiği açıktır.”

Geçtiğimiz yıl Tarım ve Orman Bakanlığı Kurum İdari Kurulunca, üniversitelerin gıda, ziraat, hayvancılık ve ormancılıkla alakalı branşlarında eğitim veren meslek yüksekokullarından Ön Lisans düzeyinde mezun olanlara Veteriner Fakültelerinde uzaktan ve/veya örgün öğretim şekliyle “Lisans Tamamlama” hakkı verilmesinin talep edildiğini gördüklerini söyleyen Murat Fındık şöyle konuştu:

“Tekrar hatırlatmak isteriz ki veteriner fakültelerinde eğitim ancak uygulamalı ve örgün bir eğitimle mümkündür. Uzaktan eğitimin hiçbir şekilde kabul edilmesi söz konusu bile olmamalıdır.”

“VETERİNER HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK EĞİTİMİ YÖNETMELİĞİ HALEN UYGULAMADA DEĞİL”

Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi (VUS) Yönetmeliği 2018 yılında yayınlanmış olmasına rağmen henüz uygulamaya geçilemediğine vurgu yapan Prof. Dr. Fındık şunları dile getirdi:

“Ülkemizdeki Veteriner Hekimlik Eğitiminin önemli eksikliklerinden olan uzmanlık eğitiminin başlatılması ve toplam veteriner hekim sayısı içindeki uzman veteriner hekim oranının artırılması gerektiğini düşünüyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığının ihtiyaç olan alanlar ile ilgili çalışmalar yaptığını biliyoruz, ancak uygun fakülte ve enstitü eşleşmeleri de yapılarak sürecin hızlandırılması gerektiği düşüncesindeyiz.

Veteriner hekimlerin mezuniyet sonrasında da ihtiyaç duyacakları mesleki eğitimlerin TVHB ve Odalar kontrolünde, üniversiteler ve ihtisas dernekleri ile koordine bir şekilde gerçekleştirilmesi, eğitim programlarının kalite değerlendirme süreçlerinden geçirilmesi, ölçme-değerlendirme sistemlerinin tanımlanmış olması, yönerge ve yönetmelikleri bulunan programlarca eğitimlerin verilmesi sağlanmalıdır.”

TVHB Merkez Konseyi Genel Sekreteri Prof. Dr. Murat Fındık sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Türk Veteriner Hekimleri Birliği olarak, Dekanlar Konseyimizle, değerli hocalarımızla iletişimimizi artırarak devam ettireceğimizi ve yukarıda özetlediğimiz konularda birlikte çalışacağımızı tekrar ifade ediyor, mesleğimiz ve eğitim kurumlarımız için önemli kararların alınacağı bu toplantı için başta Sayın Dekan Prof. Dr. Ender Yarsan olmak üzere tüm emeği geçenlere teşekkür ediyor, siz değerli katılımcıları saygıyla selamlıyorum.”
17 Mayıs 2024 Cuma
Toplam 0 görüntüleme