• Ders
  • 03.07.2020

DİĞER ÜNİVERSİTELERİN YAZ OKULLARINDAN DERS ALACAK ÖĞRENCİLER İÇİN AÇIKLAMA

Diğer üniversitelerin yaz okullarından ders alacak Erciyes Üniversite Veteriner Fakültesi Öğrencileri “Erciyes Üniversitesi Ön Lisans Ve Lisans Eğitim-Öğretim Yönetmeliği” ve “Erciyes Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği”ne göre en fazla iki üst dönemden olmak kaydıyla ders alabilirler.

Kesin ders kaydı yaptıracak öğrenciler, 16 AKTS’yi aşmamak kaydıyla alacakları derslerle ilgili formu doldurarak vetegitim@erciyes.edu.tr adresine göndermeleri gerekmektedir. Eğitim Öğretim Komisyonu tarafından yapılan değerlendirme sonucunda uygun görülen müracaatlar onaylandıktan sonra, yaz okulu açılacak fakültelere başvuru yapabileceklerdir.

 

Yaz Okulu Ders Alma Talep Formu için tıklayınız.

Fakültemiz 2019-2020 Eğitim Planı için tıklayınız.