• Ders
  • 03.07.2020

Diğer Üniversitelerin Yaz Okullarından Ders Alacak Öğrencilerin Dikkatine

         Diğer üniversitelerin yaz okulundan ders alacak Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi öğrencilerinin "Erciyes Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği" çerçevesinde ders seçimlerini yapmaları gerekmektedir. 
           Özellikle dikkat edilmesi gereken hususlar;

Madde 1 – (Başlığıyla birlikte değişik: RG-17/06/2006-26201)
Bu Yönetmeliğin amacı, Erciyes Üniversitesinin Tıp ve Diş Hekimliği Fakülteleri hariç diğer fakülte, enstitü, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında;
            b) Öğrencilere güz ve bahar yarıyıllarında başarısız oldukları dersler ile alamadıkları dersler için yeni bir olanak sağlayarak derslerdeki yığılmaları önlemek 

Madde 6 — Normal eğitim-öğretim yarıyıllarında açılması gereken dersler, hiçbir şekilde yaz okuluna ertelenemez.
         c) (Değişik:RG-3/7/2019-30820) Yaz okulunda ders almak öğrencinin isteğine bağlıdır. Öğrenciler öncelikle tekrarlamak zorunda oldukları dersleri almak kaydıyla, bir yaz döneminde toplam 25 AKTS ders alabilirler. Bu toplama; Uzaktan Eğitim Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından verilen 5-i dersleri hariç tüm dersler dahildir. Yaz okulundan yararlanan öğrencilerin dersleri belirlenirken genel not ortalaması şartı aranmaz.
         f) (Değişik:RG-3/7/2019-30820) Öğrenciler, Erciyes Üniversitesinde açılmamış olmak ve bir dönemde en fazla 16 AKTS sınırını aşmamak koşuluyla, Üniversite Yönetim Kurulunun belirlediği diğer üniversitelerin yaz okulunda veya yaz döneminde açılan dersleri de alabilirler. Lisans öğrencileri öğrenim süresi boyunca başka üniversitelerin yaz okulundan en fazla 40 AKTS, ön lisans öğrencileri en fazla 24 AKTS, lisansüstü öğrencileri ise en fazla 16 AKTS ders alabilirler. Diğer üniversitelerden alınan derslerin not dönüşümleri Erciyes Üniversitesi Not Sistemine göre yapılır ve sisteme işlenir. 


Not:  Başvurularda 16 AKTS hesaplaması Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi dersleri baz alınarak yapılmalıdır.
         Yukarıdaki dikkat edilecek hususlar dışında, yönetmelikteki diğer hususlara da uyulması gerekmektedir.
         Yönetmelik çerçevesi dışındaki yaz okulu müracaatları kabul edilmeyecektir. 

Erciyes Üniversitesi Yaz Okulu Yönetmeliği: https://www.mevzuat.gov.tr/mevzuat?MevzuatNo=7609&MevzuatTur=8&MevzuatTertip=5