• Diğer
  • 19.09.2019

Arş. Gör. Dr. Muhammet Yasin TEKELİ ye Sözlü Sunum Birincilik Ödülü

I. Uluslararası VI. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresinde Veteriner Fakültesi Öğretim Elemanına Sözlü Sunum Birincilik Ödülü

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı ile Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği tarafından 04-07 Eylül 2019 tarihleri arasında Kayseri’de Erciyes Üniversitesi ev sahipliğinde düzenlenen I. Uluslararası VI. Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresinde, Farmakoloji – Toksikoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat KANBUR ve Arş. Gör. Dr. Muhammet Yasin TEKELİ’nin “Monensinin Civciv Karaciğer Doku Kültürü Hücrelerinde Hepatotoksik Etkileri” başlıklı çalışması Arş. Gör. Dr. Muhammet Yasin TEKELİ tarafından sözlü sunum olarak bildirilmiş olup yapılan jüri değerlendirilmesi sonucunda sözlü bildirisi en iyi sözlü sunum kategorisinde Sözlü Sunum Kongre Birincilik ödülüne layık görülmüştür.

Yazarlar: Muhammet Yasin TEKELİ1, Murat KANBUR1