TARİHÇE

Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Yüksek Öğretim kurulunun 24.02.1995 tarihli yazısı ile EÜ Veteriner Fakültesi Temel Bilimler Bölümü bünyesinde faaliyete geçmiş ve halen lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim-öğretim, araştırma ve döner sermaye hizmetlerine yönelik çalışmalarını sürdürmektedir. Prof. Dr. Güner KÜÇÜK BAYRAM Anabilim Dalının başkanlık görevini yürütmektedir. Veteriner Fakültesinin 1996 yılında kurulduğu dönemde Histoloji ve Embriyoloji laboratuvar faaliyetleri Üniversite Kampüsünde Rektörlük binası üzerindeki ayrılan bölümde Tıp Fakültesine ait laboratuvarlardan yararlanılarak yürütülmüştür. Aynı yıl Rektörlükçe Kayseri Sümer Mahallesindeki Veteriner Fakültesine tahsis edilen binasına geçiş yapılmıştır. Bu dönemde Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı’na ayrılan laboratuvarda bilimsel ve rutin araştırma çalışmalarına ağırlık verilmiştir. Fakültenin 2010 yılının Aralık ayında Erciyes Üniversitesi Kampüsü’ne taşınmasını takiben Anabilim Dalı Faaliyetleri Veteriner Fakültesi Ana binasında bulunan Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı laboratuarı’nda sürdürülmektedir. Anabilim Dalında 2 yüksek lisans ve 4 doktora programı öğrencisi bulunmaktadır. 2017 itibariyle yürüyen 6 adet proje (BAP ve TÜBİTAK) bulunmaktadır.

MİSYON

 • Yaşam boyu eğitim ve öğrenim bilincini özümsemiş, çağdaş bilgi ve yeteneklerle donatılmış, mesleki etik ilkelerine sıkı sıkıya bağlı, araştıran, bilgi ve deneyimlerini hiçbir koşul gözetmeksizin insanlığın hizmetine sunan, sağlam bir kültürel ve ahlaki yapıya sahip araştırmacılar yetiştiren bir eğitim-öğretim kurumu olmaktır.

• Bilimsel araştırma ve araştırıcıların önünü açan, ulusal ve uluslararası bilimsel çalışmalar yapan ve bunların sonuçlarını paylaşan, araştırmalarda evrensel etik ilkelere bağlı, bilimsel özerkliğe önem veren saygın bir araştırma kurumu olmaktır.

VİZYON

İleri moleküler teknolojiler kullanarak  ulusal ve uluslararası platformda bilgi üretimine yönelik bilimsel araştırmalar yapan bir kurum olmaktır.