“Koyunlarda bağışıklık mekanizması ile ilişkili bazı genlerin periferal tek çekirdekli kan hücrelerinde PBMC realtime ekspresyon analizi yöntemi ile incelenmesi”

“Holstein ırkı sığırlarda beta laktoglobulin ve kapa kazein polimorfizmleri ile süt verimi arasındaki ilişkinin araştırılması: Kayseri ili örneği”

“Türkiyede yetiştirilen Holstein ırkı sığırlarda GHRH ve PRL gen polimorfizmleri ile süt verimi arasındaki ilişkinin araştırılması”

“Türkiye’de yetiştirilen yerli sığırlar ve melezlerinde TLR 1, TLR 4, TLR 9, BoIFNG ve SLC11A1 gen polimorfizmleri ile brucella ve tuberküloz hastalıkları arasındaki ilişkinin araştırılması”

“Koyunlarda gebelik döneminde farklı düzeyde protein içeren rasyonlarla beslemenin fötüste ve 2 aylık kuzularda iskelet kası transkriptomuna miRNA ekspresyonuna ve metilasyonuna etkisi üzerine bir araştırma”

“Türkiye Yerli Koyun Irklarında Transkripsiyon Faktör (TF) Genlerinin Ekspresyon Düzeylerinin Araştırılması”

“Ratlarda gebelik döneminde di (2-etilhekzil) ftalatın reprodüktif sistem üzerine etkilerinin araştırılması”

“Türkiye yerli koyun ırklarından akkaraman ırkında canlı ağırlık artışı üzerine etkili üç aday gen yönünden genetik karakterizasyonları ve genotip-fenotip ilişkilerinin araştırılması”

“Epigenetik Mekanizmaların Süt Kardeşlik Fenomenindeki Rolünün Değerlendirilmesi”