Dersin adı Dersin seviyesi Dersin kodu Dersin tipi Dersin dönemi Yerel kredi AKTS kredisi Ders bilgileri
ENTOMOLOJİ Birinci düzey 2.2.02 Zorunlu 4 3.00 3.00 Yazdır

   

Dersin tanımı
Ön koşul dersleri Öğrenci temel bilimler derslerini almış olmalı.
Eğitimin dili TÜRKÇE
Koordinatör  
Dersi veren öğretim eleman(lar)ı  
Yardımcı öğretim eleman(lar)ı  
Dersin veriliş şekli Küçük ve büyük sınıflarda teorik ve uygulamalı anlatıma dayalı ders, bilgisayar destekli slayt ve sunumlar, laboratuvar uygulamaları, video demonstrasyonları
Dersin amacı Hayvan ve insanlarda bulunan parazit artropodların sınıflandırılması, morfolojik, biyolojik özellikleri ve taşıdıkları hastalıklar, bunların teşhisi, bunlarla mücadele yöntemleri hakkında bilgi ve uygulamalar.
Dersin tanımı Hayvan ve insanlarda bulunan parazit artropodların sınıflandırılması, morfolojik, biyolojik özellikleri ve taşıdıkları hastalıklar, bunların teşhisi, bunlarla mücadele yöntemleri hakkında bilgi veren derstir.

 

Dersin içeriği
1- 1 – Tıbbi Entomoloji'nin tanımı, tarihçesi ve önemi, Artropoda'nın genel özellikleri,
2- 2 – Tıbbi Artropoda'nın konakçılarıyla ilişkileri, Artropoda'nın nomenklatürü
3- 3 – Artropoda ile mücadele metodları
4- 4 - I- Diantennata 1-Crustacea
5- 5- Il-Antennata. Insecta, 1- Blattaria, 2 Phthiraptera, a) Ischnocera - Amblycera
6- 6 – b) Anoplura
7- 7 – 4- Heteroptera 5- Hymenoptera, 6- Coleoptera 7- Lepidoptera
8- 8 – 8- Diptera Nematocera Brachycera
9- 9 – Cyclorrhapha
10- 10 – 9- Siphonaptera
11- 11- III- Chelicerata 1- Scorpionidea (Akrepler) 2- Arenea (örümcekler) 3- Acarina a) Argasidae
12- 12- b) lxodidae
13- 13- c) Acaridae d) Demodicidae
14- 14- e) Dermanyssidae f) Varroidae g) Oribatidae h) Trombodidae ı) Tarsonomidae j) Cheyletiellidae k) Cytoditidae I) Tyroglyphidae

 

Dersin öğrenme çıktıları
1- Evcil hayvanlarda ve insanlarda parazitlenen artropodları tanır
2- Evcil hayvanlarda parazitlenen artropodların gelişmelerini bilir
3- Artropod enfestasyonlarının klinik ve laboratuar teşhislerini bilir
4- Artropod enfestasyonlarında tedavi, mücadele ve korunma yöntemlerini bilir
5- Artropodlar tarafından nakledilen hastalıkları, nakil şekli ve korunma yöntemlerini bilir
6- Hayvan ve insanlarda bizzat hastalık etkeni olan ya da bazı hastalıkların vektörü olan artropod türlerini tanır.

 

Planlanan öğretim faaliyetleri, öğretme metodları ve AKTS iş yükü
  Sayısı Süresi (saat) Sayı*Süre (saat)
Yüz yüze eğitim 16 1 16
Sınıf dışı ders çalışma süresi (ön çalışma, pekiştirme) 7 2 14
Ödevler 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0
Kısa sınavlar 0 0 0
Ara sınavlara hazırlık 1 10 10
Ara sınavlar 1 2 2
Proje (Yarıyıl ödevi) 0 0 0
Laboratuvar 10 2 20
Arazi çalışması 0 0 0
Yarıyıl sonu sınavına hazırlık 2 10 20
Yarıyıl sonu sınavı 1 2 2
Araştırma 0 0 0
Toplam iş yükü     84
AKTS     3.00

 

Değerlendirme yöntemleri ve kriterler
Yarıyıl içi değerlendirme Sayısı Katkı Yüzdesi
Ara sınav 1 40
Kısa sınav 0 0
Ödev 0 0
Yarıyıl içi toplam   40
Yarıyıl içi değerlendirmelerin başarıya katkı oranı   40
Yarıyıl sonu sınavının başarıya katkı oranı   60
Genel toplam   100

 

Önerilen veya zorunlu okuma materyalleri
Ders kitabı 1. Boch, J., Supperer, R. (1982). Veterinarmedizinische Parasitologie. Paul Parey in Berlin und Hamburg. 2. Soulsby, E.J.L (1986). Helminths, Arthropods and Protozoa of Domesticated Animals. 7 th Ed., Bailliere Tindall, U.K. 3. Urquarth, G:M., Armour, J..Duncan, J.L.Dunn, A.M. Jennings F.W (1987). Veterinary Parasitology. Longman Scientifıc and Technical. 4. Hiepe T., Jungman, R., (1983). Lehrbuch der Parasitologie. Band 4. GustavFischer Verlag, Stuttgart. 5. Wall, R., Shearer, D. (2001). Veterinary Ectoparasites: Biology, Pathology and Control. Second Edition. Blackwell Science Ltd. 6. Mullen, G., Durden, L. (2002). Medical and Veterinary Entomology. Academic Press. 7. Kettle, D.S. (1990). Medical and Veterinary Entomology. C.A.B. International, UK. 8. Kaufman, J. (1996). Parasitic Infection of Domestic Animals. Birkhauser Verlag. Basel
Yardımcı Kaynaklar Internet

Dersin adı Dersin seviyesi Dersin kodu Dersin tipi Dersin dönemi Yerel kredi AKTS kredisi Ders bilgileri
PARAZİTOLOJİ Birinci düzey 2.2.07 Zorunlu 4 3.00 3.00 Yazdır

   

Dersin tanımı
Ön koşul dersleri Öğrenci temel bilimler derslerini almış olmalı.
Eğitimin dili TÜRKÇE
Koordinatör  
Dersi veren öğretim eleman(lar)ı  
Yardımcı öğretim eleman(lar)ı  
Dersin veriliş şekli Teorik olarak sesli ve görüntülü bilgisayar destekli sunumlar.
Dersin amacı Genel parazitolojik kavramlar hakkında teorik bilgi vermek.
Dersin tanımı Genel parazitolojik kavramlar hakkında teorik bilgi veren bir derstir.

 

Dersin içeriği
1- Parazit tanımı, Parazitolojinin tarihi, Türkiye'de paraziter hastalıkların yayılışı ve önemi.
2- Canlıların bir arada yaşamaları, Konak-parazit ilişki tipleri (Parazitismus çeşitleri).
3- Parazitlerin yaşama yerleri, Konak ve yaptığı ödevlere göre aldığı adlar.
4- Parazitlerin gelişmesi, Parazitlerin ve paraziter hastalıkların nomenklatürü ve prioritat kuralları.
5- Parazitlerin kökeni.
6- Parazitlerde üreme ve çoğalma.
7- Parazitlerde morfolojik ve fizyolojik adaptasyon.
8- Parazitlerin konak üzerine etkileri.
9- Parazitlerin zararları.
10- Parazitlerin konaklardan çıkışı ve doğada yayılışı.
11- Paraziter hastalıklara karşı organizmanın gösterdiği reaksiyonlar.
12- Paraziter hastalıkların belirtileri, prognozu ve sağaltımı.
13- Parazit-konak ilişkilerine etki yapan ekolojik faktörler.
14- Paraziter hastalıklarda kontrol.

 

Dersin öğrenme çıktıları
1- Temel parazitolojik terimleri ve parazitlerin isimlendirilmesini bilir
2- Paraziter hastalıkların isimlendirilmesini öğrenir
3- Parazitlerin organizmaya giriş ve çıkış yollarını öğrenir
4- Konak-parazit ilişkilerinin tiplerine göre parazitizm çeşitlerini öğrenir
5- Protozoon, helmint ve artropodların gelişme şekillerini, çoğalmalarını ve bulaşma yollarını bilir
6- Paraziter zoonozları öğrenir
7- Paraziter hastalıklardan korunma yöntemlerini öğrenir

 

Planlanan öğretim faaliyetleri, öğretme metodları ve AKTS iş yükü
  Sayısı Süresi (saat) Sayı*Süre (saat)
Yüz yüze eğitim 8 2 16
Sınıf dışı ders çalışma süresi (ön çalışma, pekiştirme) 8 2 16
Ödevler 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0
Kısa sınavlar 0 0 0
Ara sınavlara hazırlık 2 10 20
Ara sınavlar 1 2 2
Proje (Yarıyıl ödevi) 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Arazi çalışması 0 0 0
Yarıyıl sonu sınavına hazırlık 3 10 30
Yarıyıl sonu sınavı 1 2 2
Araştırma 0 0 0
Toplam iş yükü     86
AKTS     3.00

 

Değerlendirme yöntemleri ve kriterler
Yarıyıl içi değerlendirme Sayısı Katkı Yüzdesi
Ara sınav 1 40
Kısa sınav 0 0
Ödev 0 0
Yarıyıl içi toplam   40
Yarıyıl içi değerlendirmelerin başarıya katkı oranı   40
Yarıyıl sonu sınavının başarıya katkı oranı   60
Genel toplam   100

 

Önerilen veya zorunlu okuma materyalleri
Ders kitabı 1. Genel Parazitoloji (Ders notları). Tiğin, Y., Burgu, A., Doğanay, A., Ankara,1994. 2. Modern Parasitology. Cox, F.E.G., Gkford, 1993. 3. Parasitology in Focus. Mehlhorn, H., Berlin, 1998. 4. Introduction to Animal Parasitology. Smith, J.D., London, 1981. 5. Foundation of Parasitology. Schmidt, G., Roberts, L.,Toronto,1989.
Yardımcı Kaynaklar Internet

Dersin adı Dersin seviyesi Dersin kodu Dersin tipi Dersin dönemi Yerel kredi AKTS kredisi Ders bilgileri
KENELER VE TIBBİ ÖNEMLERİ Birinci düzey 2.2.14 Seçmeli 4 1.00 1.00 Yazdır

   

Dersin tanımı
Ön koşul dersleri Öğrenci temel bilimler derslerini almış olmalı.
Eğitimin dili TÜRKÇE
Koordinatör  
Dersi veren öğretim eleman(lar)ı  
Yardımcı öğretim eleman(lar)ı  
Dersin veriliş şekli Teorik olarak sesli ve görüntülü bilgisayar destekli sunumlar.
Dersin amacı Hayvanlarda bulunan kenelerin sınıflandırılması, morfolojik, biyolojik özellikleri ve taşıdıkları hastalıklar, bunların teşhisi, bunlarla mücadele yöntemleri hakkında bilgi vermek
Dersin tanımı Hayvanlarda bulunan kenelerin sınıflandırılması, morfolojik, biyolojik özellikleri ve taşıdıkları hastalıklar, bunların teşhisi, bunlarla mücadele yöntemlerini öğreten derstir.

 

Dersin içeriği
1- Kenelerin sistematikteki yeri;
2- Kenelerin genel morfolojisi;
3- Kenelerin genel morfolojisi;
4- Ixodidae ailesinin genel özellikleri;
5- Hyollomma,Ixodes ve Boophylus soylarının morfolojik ve biyolojik özellikleri;
6- Hyollomma,Ixodes ve Boophylus soylarının morfolojik ve biyolojik özellikleri;
7- Rhipicephalus,Amblyoma ve Dermacentor kenelerinin morfolojik ve biyolojik özellikleri;
8- Argasidae ailesinin genel özellikleri;
9- Argas ve Ornithodorus soylarının morfolojik ve biyolojik özellikleri;
10- Argas ve Ornithodorus soylarının morfolojik ve biyolojik özellikleri;
11- Türkiye’de görülen kene türleri;
12- Kenelerin kültivasyonu;
13- Kenelerin kültivasyonu;
14- Kenelerin medikal önemleri.

 

Dersin öğrenme çıktıları
1- Ixodidae ve Argasidae ailesindeki kenelerin oluşturdukları enfestasyonları öğrenir.
2- Türkiye'de bulunan kene türleri ile ilgili bilgi sahibi olur.
3- Kene türlerinin morfolojileri ve biyolojilerini öğrenir.
4- Türkiye'de bulunan kene türleri ile ilgili bilgi sahibi olur.
5- Kene türlerinin morfolojileri ve biyolojilerini öğrenir.
6- Ixodidae ve Argasidae ailesindeki kenelerin oluşturdukları enfestasyonları öğrenir.

 

Planlanan öğretim faaliyetleri, öğretme metodları ve AKTS iş yükü
  Sayısı Süresi (saat) Sayı*Süre (saat)
Yüz yüze eğitim 16 1 16
Sınıf dışı ders çalışma süresi (ön çalışma, pekiştirme) 5 1 5
Ödevler 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0
Kısa sınavlar 0 0 0
Ara sınavlara hazırlık 0 0 0
Ara sınavlar 1 2 2
Proje (Yarıyıl ödevi) 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Arazi çalışması 0 0 0
Yarıyıl sonu sınavına hazırlık 0 0 0
Yarıyıl sonu sınavı 1 2 2
Araştırma 0 0 0
Toplam iş yükü     25
AKTS     1.00

 

Değerlendirme yöntemleri ve kriterler
Yarıyıl içi değerlendirme Sayısı Katkı Yüzdesi
Ara sınav 1 40
Kısa sınav 0 0
Ödev 0 0
Yarıyıl içi toplam   40
Yarıyıl içi değerlendirmelerin başarıya katkı oranı   40
Yarıyıl sonu sınavının başarıya katkı oranı   60
Genel toplam   100

 

Önerilen veya zorunlu okuma materyalleri
Ders kitabı Boch, J., Supperer, R. (1982). Veterinarmedizinische Parasitologie. Paul Parey in Berlin und Hamburg. 2. Soulsby, E.J.L (1986). Helminths, Arthropods and Protozoa of Domesticated Animals. 7 th Ed., Bailliere Tindall, U.K. 3. Urquarth, G:M., Armour, J..Duncan, J.L.Dunn, A.M. Jennings F.W (1987). Veterinary Parasitology. Longman Scientifıc and Technical. 4. Hiepe T., Jungman, R., (1983). Lehrbuch der Parasitologie. Band 4. GustavFischer Verlag, Stuttgart. 5. Wall, R., Shearer, D. (2001). Veterinary Ectoparasites: Biology, Pathology and Control. Second Edition. Blackwell Science Ltd. 6. Mullen, G., Durden, L. (2002). Medical and Veterinary Entomology. Academic Press. 7. Kettle, D.S. (1990). Medical and Veterinary Entomology. C.A.B. International, UK. 8. Kaufman, J. (1996). Parasitic Infection of Domestic Animals. Birkhauser Verlag. Basel.
Yardımcı Kaynaklar Internet

Dersin adı Dersin seviyesi Dersin kodu Dersin tipi Dersin dönemi Yerel kredi AKTS kredisi Ders bilgileri
HELMİNTOLOJİ Birinci düzey 3.1.02 Zorunlu 5 4.00 4.00 Yazdır

   

Dersin tanımı
Ön koşul dersleri Öğrenci temel bilimler derslerini almış olmalı.
Eğitimin dili TÜRKÇE
Koordinatör  
Dersi veren öğretim eleman(lar)ı  
Yardımcı öğretim eleman(lar)ı  
Dersin veriliş şekli Teorik dersler sesli ve görüntülü bilgisayar destekli sunumlar, video ve slayt gösterimi şeklinde; pratik dersler de makroskobik ve mikroskobik olarak enfekte materyalin (Organ, dışkı, kan ve müze preparatları) incelenmesi şeklinde yapılır
Dersin amacı Evcil hayvanlarda görülen helmintlerin morfolojileri, biyolojileri ,yaygınlığı, helmint enfeksiyonlarının patogenezi, klinik bulguları, teşhis ve sağaltımları ile kontrol metotları hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler vermek.
Dersin tanımı Evcil hayvanlarda görülen helmintlerin morfolojileri, biyolojileri ,yaygınlığı, helmint enfeksiyonlarının patogenezi, klinik bulguları, teşhis ve sağaltımları ile kontrol metotları hakkında teorik ve uygulamalı bilgiler veren derstir.

 

Dersin içeriği
1- Trematodların genel özellikleri Dışkı örneklerinde helmintlerin identifikasyon teknikleri.
2- Fasciolidae, Dicrocoelidae Dışkının trematod yumurtaları yönünden muayenesi (sedimentasyon yöntemi), Trematod yumurta tipleri.
3- Paramphistomidae, Troglotrematidae, Opistorchidae Tremetodların morfolojik özelliklerinin incelenmesi.
4- Schistosomatidae, Diplostomatidae, Echinostomatidae, Prosthogonimidae, Heterophyidae. Evcil hayvanlarda bulunan önemli trematodlar.Trematodların önemli arakonakları. Trematod tedavisinde kullanılan başlıca ilaçlar.
5- Cestodların genel özellikleri Cestod yumurtaları.
6- Diphyllobothridae, Anoplocephalidae Akciğer ve karaciğerin kist hidatik yönünden muayenesi -Protoscoleksin incelenmesi -Cysticercus tenuicollis'in incelenmesi
7- Taeniidae Cestodların genel morfolojik özellikleri -Cestodların farklı skoleks yapıları.
8- Dipylidiidae, Davaineidae, Dilepididae, Hymenolepididae, Mesocestoididae Bazı sestodların erişkin ve larva formlarının incelenmesi -Cestod tedavisinde kullanılan başlıca ilaçlar.
9- Nematodların genel özellikleri Atların önemli Strongylus'ları -Strongylus yönünden at dışkılarının incelenmesi (Flotasyon yöntemi)
10- Trichostrongyloidea Abomasumun Trichostrongylus yönünden muayenesi.
11- Strongyloidea, Metastrongyloidea Koyun akciğerlerinin akciğer kıl kurtları yönünden incelenmesi -Dışkının akciğer kılkurtları yönünden incelenmesi (Baermann yöntemi)
12- Rhabditoidea, Ascaridoidea,Oxyuroidea Askarid yumurtaları
13- Spiruroidea, Filarioidea .Trichuroidea, Dioctophymatoidea Evcil hayvanlarda bulunan önemli nematodlar. -Bazı nematod yumurta ve mikrofilerleri
14- Acanthocephala şubesi, Annelida şubesi, Nematomorpha sınıfı, Pentastomida sınıfı Acanthocephala, Nematomorpha ve Sülüklerde kullanılan başlıca ilaçlar.

 

Dersin öğrenme çıktıları
1- Evcil hayvanlarda parazitlenen helmintleri tanır.
2- Evcil hayvanlarda parazitlenen trematod, cestod ve nematodların gelişmelerini ve bulaşma yollarını bilir.
3- Helmintlerin ergin ve larval dönemlerinin konaklarda neden oldukları patolojik ve klinik bozuklukları tanır.
4- Helmintlerin neden oldukları hastalıklardan ileri gelen ekonomik kayıpları öğrenir
5- Helmintosislerin canlı ve ölü hayvanlardaki tanı yöntemlerini öğrenir ve bunları uygular
6- Helmint enfeksiyonlarında sağaltım ve bunlardan korunma yöntemlerini öğrenir ve uygular

 

Planlanan öğretim faaliyetleri, öğretme metodları ve AKTS iş yükü
  Sayısı Süresi (saat) Sayı*Süre (saat)
Yüz yüze eğitim 16 2 32
Sınıf dışı ders çalışma süresi (ön çalışma, pekiştirme) 20 2 40
Ödevler 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0
Kısa sınavlar 0 0 0
Ara sınavlara hazırlık 0 0 0
Ara sınavlar 1 2 2
Proje (Yarıyıl ödevi) 0 0 0
Laboratuvar 16 2 32
Arazi çalışması 0 0 0
Yarıyıl sonu sınavına hazırlık 0 0 0
Yarıyıl sonu sınavı 1 2 2
Araştırma 0 0 0
Toplam iş yükü     108
AKTS     4.00

 

Değerlendirme yöntemleri ve kriterler
Yarıyıl içi değerlendirme Sayısı Katkı Yüzdesi
Ara sınav 1 40
Kısa sınav 0 0
Ödev 0 0
Yarıyıl içi toplam   40
Yarıyıl içi değerlendirmelerin başarıya katkı oranı   40
Yarıyıl sonu sınavının başarıya katkı oranı   60
Genel toplam   100

 

Önerilen veya zorunlu okuma materyalleri
Ders kitabı 1. Helmintoloji. Güralp. N., Ankara Univ., Basımevi, Ankara, 1981. 2. Veterinarmedizinische Parasitologie. Boch, J., Hanburg, 1983. 3. Veterinary Helminthology. Kassai, T., Oxford, 1999. 4. Veterinar Helminthology. Dunn, A., London, 1978. 5. Georgis' Parasitology for Veterinarians. Bowman, D.D., Missouri, 2003. 6. Manual of Veterinary Parasitological Laboratory Techniques.London, 1980. 7. Diagnosing Helminthiasis by Coprological Examination.Thienpont,D., Rochette, F.,Vanparijs, O.F.J., Beerse, 1986. 8. Veterinary Parasitology. Urquhart, G.M., Armour, J., Duncan, J.L., Dunn, A.M., Jennings, F.W., England.1987.
Yardımcı Kaynaklar Internet

Dersin adı Dersin seviyesi Dersin kodu Dersin tipi Dersin dönemi Yerel kredi AKTS kredisi Ders bilgileri
PROTOZOOLOJİ Birinci düzey 3.1.05 Zorunlu 5 4.00 4.00 Yazdır

   

Dersin tanımı
Ön koşul dersleri Öğrenci temel bilimler derslerini almış olmalı.
Eğitimin dili TÜRKÇE
Koordinatör  
Dersi veren öğretim eleman(lar)ı  
Yardımcı öğretim eleman(lar)ı  
Dersin veriliş şekli Küçük ve büyük sınıflarda teorik ve uygulamalı anlatıma dayalı ders, bilgisayar destekli slayt ve sunumlar, laboratuvar uygulamaları, video demonstrasyonları.
Dersin amacı Hayvan ve insanlarda bulunan paraziter protozoonların sınıflandırılması, meydana getirdikleri hastalıklar, hastalık etkenlerinin morfolojik ve biyolojik özellikleri ile hastalığın tanısı, tedavisi ve hastalıkta korunma yolları hakkında bilgi ve uygulamalar.
Dersin tanımı Hayvan ve insanlarda bulunan paraziter protozoonların sınıflandırılması, meydana getirdikleri hastalıklar, hastalık etkenlerinin morfolojik ve biyolojik özellikleri ile hastalığın tanısı, tedavisi ve hastalıkta korunma yolları hakkında bilgi veren derstir.

 

Dersin içeriği
1- Protozoolojinin tanımı, konusu, amacı, önemi ve kısa tarihçesi
2- Protozoonların genel özellikleri
3- Protozoonların morfolojisi - Protozoonların fizyolojisi
4- Protozoonlarda koloni oluşumu ve kistlenme - Protozoonlarda çoğalma - Protozoonların ekolojisi Parazit protozoonlarla konakçıları arasında ilişkiler
5- Protozonlarda immunite - Protozoon enfeksiyonlarında teşhis -Protozoonların sınıflandırılması
6- I-Sarcomastigophora. - Mastigophora - Mastigophora - Sarcodina
7- Il-Apicomplexa. 16.- Sporozoea genel özellikleri
8- Coccidia Adelina *Haemogregarinidae **Klosiellidae 18.- Eimeriina *Eimeriidae 19.- Eimeriina *Eimeriidae
9- Sarcocystidae Toxoplasmatinae 21.- Sarcocystinae 22.- Cryptosporidiidae 23.- Haemosporina, Plasmodiidae
10- Piroplasmia, Piroplasmida, Babesiidae, Babesia - Theileriidae Theileria
11- Ill-Microspora. Microsporea, Microsporida, Nosematidae
12- IV- Myxozoa Myxosporea, Bivalvulida, Myxobolidae
13- V- Ciliophora -Kinetofragminophorea -Trichostomatida -Balantidiidae -Oligohymenophorea -Hymenostomatidae -Ophryoglenidae
14- Anaplasma Geviş getiren hayvanlarda anaplasmosis

 

Dersin öğrenme çıktıları
1- Dünya ve ülkemiz için sorun olan parazit protozoonlarının identifikasyonlarını cins veya gerektiğinde tür düzeyinde yapabilir.
2- Önemli protozoon enfeksiyonlarının teşhisinde klinik, laboratuvar ve nekropsi bulgularını doğru şekilde yorumlayabilir.
3- Teşhis edilen hastalığın prognozu hakkında bilgiye dayalı yorum yapabilir ve tedavinin gerektiği durumlarda doğru terapötikler seçer.
4- Salgınlar şeklinde seyreden protozoon hastalıklardan korunma ve kontrol yöntemlerini bilir.
5- Apicomplexa ve Sarcomastigophora şubesinde yer alan protozoon türlerinin meydana getirdiği hastalıklar için etkili bir kontrol ve korunma programı oluşturabilir hale gelir.
6- Coccidiosis, Sarcosporidiosis, Cryptosporidiosis, Toxoplasmosis, Babesiosis ve Theileriosis’te teşhis yöntemleri konusunda bilgi sahibi olur.

 

Planlanan öğretim faaliyetleri, öğretme metodları ve AKTS iş yükü
  Sayısı Süresi (saat) Sayı*Süre (saat)
Yüz yüze eğitim 16 2 32
Sınıf dışı ders çalışma süresi (ön çalışma, pekiştirme) 10 2 20
Ödevler 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0
Kısa sınavlar 0 0 0
Ara sınavlara hazırlık 0 0 0
Ara sınavlar 1 2 2
Proje (Yarıyıl ödevi) 0 0 0
Laboratuvar 16 2 32
Arazi çalışması 0 0 0
Yarıyıl sonu sınavına hazırlık 0 0 0
Yarıyıl sonu sınavı 1 2 2
Araştırma 0 0 0
Toplam iş yükü     88
AKTS     4.00

 

Değerlendirme yöntemleri ve kriterler
Yarıyıl içi değerlendirme Sayısı Katkı Yüzdesi
Ara sınav 1 40
Kısa sınav 0 0
Ödev 0 0
Yarıyıl içi toplam   40
Yarıyıl içi değerlendirmelerin başarıya katkı oranı   40
Yarıyıl sonu sınavının başarıya katkı oranı   60
Genel toplam   100

 

Önerilen veya zorunlu okuma materyalleri
Ders kitabı 1. Boch, J., Supperer, R. (1982). Veterinarmedizinische Parasitologie. Paul Parey in Berlin und Hamburg. 2. Soulsby, E.J.L (1986). Helminths, Arthropods and Protozoa of Domesticated Animals. 7 th Ed., Bailliere Tindall, U.K. 3. Urquarth, G:M., Armour, J..Duncan, J.L.Dunn, A.M. Jennings F.W (1987). Veterinary Parasitology. Longman Scientifıc and Technical. 4. Hiepe T., Jungman, R., (1983). Lehrbuch der Parasitologie. Band 4. GustavFischer Verlag, Stuttgart. 5. Wall, R., Shearer, D. (2001). Veterinary Ectoparasites: Biology, Pathology and Control. Second Edition. Blackwell Science Ltd. 6. Mullen, G., Durden, L. (2002). Medical and Veterinary Entomology. Academic Press. 7. Kettle, D.S. (1990). Medical and Veterinary Entomology. C.A.B. International, UK. 8. Kaufman, J. (1996). Parasitic Infection of Domestic Animals. Birkhauser Verlag. Basel.
Yardımcı Kaynaklar Internet

Dersin adı Dersin seviyesi Dersin kodu Dersin tipi Dersin dönemi Yerel kredi AKTS kredisi Ders bilgileri
EVCİL KANATLILARIN PARAZİTER ENFEKSİYONLARI VE ENFESTASYONLARI Birinci düzey 4.1.12 Seçmeli 7 1.00 1.00 Yazdır

   

Dersin tanımı
Ön koşul dersleri Öğrenci temel bilimler derslerini almış olmalı
Eğitimin dili TÜRKÇE
Koordinatör  
Dersi veren öğretim eleman(lar)ı  
Yardımcı öğretim eleman(lar)ı  
Dersin veriliş şekli Küçük ve büyük sınıflarda teorik ve uygulamalı anlatıma dayalı ders, bilgisayar destekli slayt ve sunumlar, laboratuvar uygulamaları, video demonstrasyonları.
Dersin amacı Evcil kanatlılarda bulunan ve ekonomik kayıplara yol açan paraziter enfeksiyonlar ile ilgili teorik bilgi vermek.
Dersin tanımı Evcil kanatlılarda bulunan ve ekonomik kayıplara yol açan paraziter enfeksiyonlar ile ilgili teorik bilgi veren bir derstir.

 

Dersin içeriği
1- Coccidiosis, Cryptosporidosis,
2- Histomoniasis, Trichomoniasis
3- 3Hexamitosis, Leucocytonosis
4- Haemoproteus enfeksiyonları, Trypanosomiasis
5- Sarcosporidiosis, Toxoplasmosis
6- Prosthogonomiasis, Schistogonomiasis, Opistorchiasis
7- Echinostomatidiasis, Notocotylidiasis
8- Ligulosis,Amoebotaeniasis
9- Chonotaeniasis, Davaineasis
10- Ascaridiasis, Heterakiasis
11- Phthiraptera (Ischnocera),Phthiraptera (Amblycera)
12- Coloeptera, Diptera, Heteroptera
13- Siphoneptera, Metastigmata
14- Mesostigmata Astigmata Prostigmata

 

Dersin öğrenme çıktıları
1- Kanatlı parazitlerinin morfoloji ve biyolojilerini
2- Kanatlı parazitlerinin insan sağlığı açısından önemini
3- Kanatlı paraziter enfeksiyon ve enfestasyonlarının tedavi ve kontrol metodlarını öğrenir.
4- Kanatlı parazitlerinin morfoloji ve biyolojilerini
5- Kanatlı parazitlerinin insan sağlığı açısından önemini
6- Kanatlı paraziter enfeksiyon ve enfestasyonlarının tedavi ve kontrol metodlarını öğrenir.

 

Planlanan öğretim faaliyetleri, öğretme metodları ve AKTS iş yükü
  Sayısı Süresi (saat) Sayı*Süre (saat)
Yüz yüze eğitim 16 1 16
Sınıf dışı ders çalışma süresi (ön çalışma, pekiştirme) 5 1 5
Ödevler 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0
Kısa sınavlar 0 0 0
Ara sınavlara hazırlık 0 0 0
Ara sınavlar 1 2 2
Proje (Yarıyıl ödevi) 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Arazi çalışması 0 0 0
Yarıyıl sonu sınavına hazırlık 0 0 0
Yarıyıl sonu sınavı 1 2 2
Araştırma 0 0 0
Toplam iş yükü     25
AKTS     1.00

 

Değerlendirme yöntemleri ve kriterler
Yarıyıl içi değerlendirme Sayısı Katkı Yüzdesi
Ara sınav 1 40
Kısa sınav 0 0
Ödev 0 0
Yarıyıl içi toplam   40
Yarıyıl içi değerlendirmelerin başarıya katkı oranı   40
Yarıyıl sonu sınavının başarıya katkı oranı   60
Genel toplam   100

 

Önerilen veya zorunlu okuma materyalleri
Ders kitabı İnci, A. (2002) Evcil Kanatlıların Paraziter Enfeksiyonları ve Enfestasyonları
Yardımcı Kaynaklar Internet

 

Dersin adı Dersin seviyesi Dersin kodu Dersin tipi Dersin dönemi Yerel kredi AKTS kredisi Ders bilgileri
PARAZİTER ZOONOZLAR Birinci düzey 4.2.14 Seçmeli 8 1.00 1.00 Yazdır

   

Dersin tanımı
Ön koşul dersleri Öğrenci temel bilimler derslerini almış olmalı.
Eğitimin dili TÜRKÇE
Koordinatör  
Dersi veren öğretim eleman(lar)ı  
Yardımcı öğretim eleman(lar)ı  
Dersin veriliş şekli Küçük ve büyük sınıflarda teorik ve uygulamalı anlatıma dayalı ders, bilgisayar destekli slayt ve sunumlar, laboratuvar uygulamaları, video demonstrasyonları
Dersin amacı Zoonoz parazitlerin insanlara bulaşma yolları ve kontrol yöntemleri hakkında teorik bilgi vermek
Dersin tanımı Zoonoz parazitlerin insanlara bulaşma yolları ve kontrol yöntemleri hakkında teorik bilgi veren derstir.

 

Dersin içeriği
1- Ameobiosis. -Balantidiosis. -Giardiosis
2- Leismaniosis; Visceral, Cutaneous, Mucocutoneous. -Amerika Trypanosomiosisi (Chagas disease). -Afrika Trypanosomiosisi.
3- Toxoplasmosis
4- Diğer Protozoonlar (Eimeria, Isospora, Cystospora, Besnoitia, Hommondia, Frenkelie, Sarcocystis, Cryptosporidium, Encephalitozoon ve Nosema
5- Cestod Zoonozlar (Bertiella enfeksiyonları, Diphylobothriosis, Dipylidiosis, Sparganosis).
6- Echinococcosis
7- Hymenolepis diminuta, Hymenolepis nana, Raillietina sp
8- Taeniosis ve Cysticercosis
9- -Ancylostomiosis, Angiostrongylosis, Anisakiosis, Ascariosis, Capillariosis, Dioctophymiosis, Dirofilariosis, Dracontiosis, Filariosis, Gnathostomiosis
10- -Trichinosis, Thelasiosis, Trichostrongylosis, Trichuriosis, Kılkurdu enfeksiyonları.
11- -Visceral Larva Migrans, Cutaneous Larva Migrans, Zoonotic Onchocerciosis, Strongyloidiosis
12- -Dicrocoeliosis, Fascioliosis, Paramphistomosis
13- Heterophydiosis, Opisthorchiosis, Paragonimiosis, Schisthosomosis.
14- Artropodiosis. -Myasis. -Screw worms. -Pentostomiosis. -Tick paralysis

 

Dersin öğrenme çıktıları
1- Paraziter zoonozlar ile ilgili temel bilgilere sahip olur
2- Türkiye’de önemli paraziter zoonozlar’ın (helmint, protozoon, artropod) durumunu ve paraziter zoonozların insanlara geçiş yollarını bilir.
3- Paraziter zoonozlar konusunda alınması gereken önlemler ve kontrol metotları konularında bilgi sahibi olur.
4- Paraziter zoonozlar ile ilgili temel bilgilere sahip olur
5- Türkiye’de önemli paraziter zoonozlar’ın (helmint, protozoon, artropod) durumunu ve paraziter zoonozların insanlara geçiş yollarını bilir.
6- Paraziter zoonozlar konusunda alınması gereken önlemler ve kontrol metotları konularında bilgi sahibi olur.

 

Planlanan öğretim faaliyetleri, öğretme metodları ve AKTS iş yükü
  Sayısı Süresi (saat) Sayı*Süre (saat)
Yüz yüze eğitim 16 1 16
Sınıf dışı ders çalışma süresi (ön çalışma, pekiştirme) 5 1 5
Ödevler 0 0 0
Sunum / Seminer hazırlama 0 0 0
Kısa sınavlar 0 0 0
Ara sınavlara hazırlık 0 0 0
Ara sınavlar 1 2 2
Proje (Yarıyıl ödevi) 0 0 0
Laboratuvar 0 0 0
Arazi çalışması 0 0 0
Yarıyıl sonu sınavına hazırlık 0 0 0
Yarıyıl sonu sınavı 1 2 2
Araştırma 0 0 0
Toplam iş yükü     25
AKTS     1.00

 

Değerlendirme yöntemleri ve kriterler
Yarıyıl içi değerlendirme Sayısı Katkı Yüzdesi
Ara sınav 1 40
Kısa sınav 0 0
Ödev 0 0
Yarıyıl içi toplam   40
Yarıyıl içi değerlendirmelerin başarıya katkı oranı   40
Yarıyıl sonu sınavının başarıya katkı oranı   60
Genel toplam   100

 

Önerilen veya zorunlu okuma materyalleri
Ders kitabı CRC, Handbook Series in Zoonoses. Steele, J.H., Florida, 2000 Helmintoloji. Güralp, N., Ankara, 1981 Parasitology in Focus. Mehlhorn, H.,Berlin, 1998
Yardımcı Kaynaklar Internet