KOMİSYONLAR

FAKÜLTEMİZDEKİ KOMİSYONLAR

 
SENATO TEMSİLCİSİ
 
 
 
ERASMUS
 
Fakülte ERASMUS Koordinatörü :     Prof. Dr. Murat KANBUR
 
Klinik Öncesi Bilimler Bölümü (Tems.)    Prof. Dr. Murat KANBUR
 
Klinik Bilimler Bölümü (Tems.) :             Doç. Dr. Öznur ASLAN
 
Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü (Tems.):   Prof. Dr. Berrin KOCAOĞLU GÜÇLÜ
 
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü  (Tems.) :        Doç. Dr. Yeliz YILDIRIM
 
Temel Bilimler Bölümü  (Tems.) :                       Doç. Dr. Ebru ÇETİN
 
 
 
FARABİ KURUM KOORDİNATÖRÜ
 
 

 

MEVLANA KURUM KOORDİNATÖRÜ
 
 
 
EĞİTİM, ÖĞRETİM ve KOORDİNASYON KOMİSYONU
Prof. Dr. Güner KÜÇÜK BAYRAM Başkan Temel Bilimler Bölümü
Doç. Dr. Seçil ABAY Üye Klinik Öncesi Bilimler Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Esra CANOOĞLU Üye Klinik Bilimler Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Kanber KARA Üye Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Harun HIZLISOY Üye Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü
 
 
 
İNTÖRN ve STAJ YÖNERGESİ HAZIRLAMA KOMİSYONU
Prof. Dr. Erdal YILMAZ Başkan
Prof. Dr. Yaşar AKAR Üye
Doç. Dr. Feyzullah BEYAZ Üye
Doç. Dr. Yeliz YILDIRIM Üye
Doç. Dr. Seçil ABAY Üye
Doç. Dr. Ali Cesur ONMAZ Hastane Başhekimi
Doç. Dr. Öznur ASLAN Staj Komisyonu Başkanı
 
 
İNTÖRNLÜK EĞİTİM KOORDİNATÖRLÜĞÜ
Prof. Dr. Erdal YILMAZ Başkan Dekan Yrd.
Yrd. Doç. Dr. Aydın  ALAN           Üye Temel Bilimler Bölüm Temsilcisi
Yrd. Doç. Dr. Duygu YAMAN Üye Klinik Öncesi Bilimler Bölüm Temsilcisi
Yrd. Doç. Dr. Kanber KARA             Üye Zootekni ve Hayvan Besleme Bölüm Temsilcisi
Yrd. Doç. Dr. Harun HIZLISOY Üye Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölüm Temsilcisi
Öğr. Gör. Dr. İlknur KARACA BEKDİK Üye Klinik Bilimler Bölüm Temsilcisi
Araş. Gör. Yunus Emre ATAY Sekreterya
Araş. Gör. Gonca KAMACI Sekreterya
Araş. Gör. Büşra KAPLAN Sekreterya
 
 
TERTİP KOMİTESİ 
Prof. Dr. Erdal YILMAZ Başkan
Yrd. Doç. Dr. Çağrı Çağlar SİNMEZ Üye
Araş. Gör. İmdat ORHAN Üye
Araş. Gör. Adem ENGİN Üye
Araş. Gör. Emre KARAKAYA Üye
Araş. Gör. Gonca KAMACI Üye
Araş. Gör. Fadime ÖZDEMİR Üye
 
SEÇİM KURULU:
Prof. Dr. Erdal YILMAZ                           (Başkan)
Doç. Dr. Feyzullah BEYAZ                      (Üye)
 
 
BURS KOMİSYONU
Prof. Dr. Erol BAYTOK                                   Başkan
Prof. Dr. Vehbi GÜNEŞ                                   Üye
Prof. Dr. Güner KÜÇÜK BAYRAM                    Üye

STAJ KOMİSYONU

Doç. Dr. Öznur ASLAN                             Başkan
Doç. Dr. Yeliz YILDIRIM                            Üye
Doç. Dr. Seçil ABAY                                 Üye
 
HEK’e AYIRMA KOMİSYONU
Doç. Dr. Feyzullah BEYAZ                       Başkan
Prof. Dr. Erdal YILMAZ                            Üye
Duran POLAT                                          Üye
 
 
AKADEMİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
 
                                      Prof. Dr. Berrin K. GÜÇLÜ                Başkan                                           
Prof. Dr. Meryem EREN                   Üye   
   Prof. Dr. Murat KANBUR                      Üye          
 
BİLİMSEL AMAÇLI GÖREVLENDİRME ESASLARI KOMİSYONU
Prof. Dr. Erdal YILMAZ                            Başkan
Prof. Dr. Yaşar AKAR                              Üye
Prof. Dr. Ayhan DÜZLER                         Üye
Doç. Dr. Feyzullah BEYAZ                       Üye
 
 
AKADEMİK TEŞVİK ÖDENEĞİ GEÇİCİ ÖN İNCELEME HEYETİ
(11.01.2016-11.01.2017 TARİHLERİ ARASINDA 1 YIL SÜREYLE)
 
 Bölüm Adı Görevlendirilen
Bölüm Başkanı Öğretim Üyesi
Temel Bilimler Bölümü Prof. Dr. İ. Hakkı NUR
Klinik Bilimler Bölümü Prof. Dr. Gültekin ATALAN
 
Klinik Öncesi Bilimler Bölümü Prof. Dr. Fuat AYDIN
Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü Prof. Dr. Erol BAYTOK
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Prof. Dr. Zafer GÖNÜLALAN
 
 
           
DERS PROGRAMI HAZIRLAMA KOMİSYONU BÖLÜMÜ GÖREVİ
Yrd. Doç. Dr. Korhan ARSLAN Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü Başkan
Yrd. Doç. Dr. Duygu YAMAN Klinik Öncesi Bilimler Bölümü Üye
Yrd. Doç. Dr. Emel ALAN Temel Bilimler Bölümü Üye
Yrd. Doç. Dr. Murat ABAY Klinik Bilimler Bölümü Üye
Yrd. Doç. Dr. Harun HIZLISOY Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü Üye
 
 
 
İÇ KONTROL İZLEME YÖNLENDİRME KURULU
Prof. Dr. Yaşar AKAR                                                                     Başkan
Prof. Dr. İ. Hakkı NUR                                                                    Üye
Prof. Dr. Gültekin ATALAN                                                              Üye
Prof. Dr. Fuat AYDIN                                                                      Üye
Prof. Dr. Zafer GÖNÜLALAN                                                           Üye
Prof. Dr. Erol BAYTOK                                                                   Üye
Doç. Dr. Feyzullah BEYAZ                                                              Üye
Doç. Dr. Ali Cesur ONMAZ                                                              Üye
Ayşegül ASLANTAŞ                                                                       Üye
İsmail KARAKUŞ                                                                           Üye
 
 
 
KATALOG TEMSİLCİLERİ
 
Doç. Dr. Nurhan ERTAŞ ONMAZ              Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü
Doç. Dr. Seçil ABAY                                Klinik Öncesi Bilimler Bölümü
Doç. Dr. Aytaç AKÇAY                             Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Emel ALAN                         Temel Bilimler Bölümü
Yrd. Doç. Dr. Murat ABAY                        Klinik Bilimler Bölümü
 
 
 
 
DÖNER SERMAYE YÖNERGESİ HAZIRLAMA KOMİSYONU
 
Prof. Dr. Gültekin ATALAN                        Başkan
Prof. Dr. Vehbi GÜNEŞ                               Üye
Prof. Dr. Yaşar AKAR                                  Üye
Doç. Dr. Ali Cesur ONMAZ                           Üye
İsmail KARAKUŞ                                        Üye
 
 
 
 
 
ACİL KLİNİK YÖNERGESİ HAZIRLAMA KOMİSYONU
 
Prof. Dr. Yaşar AKAR                                 Başkan
Doç. Dr. Ali Cesur ONMAZ                            Üye
Yrd. Doç. Dr. Hanifi EROL                             Üye
İsmail KARAKUŞ                                         Üye
 
 
 
 
GEZİCİ KLİNİK YÖNERGESİ HAZIRLAMA KOMİSYONU
 
Prof. Dr. Yaşar AKAR                                 Başkan
Doç. Dr. Ali Cesur ONMAZ                            Üye
Yrd. Doç. Dr. Hanifi EROL                             Üye
İsmail KARAKUŞ                                         Üye
 
 
 
BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KOMİSYONU
 
Doç. Dr. Feyzullah BEYAZ                                                             Başkan
Doç. Dr. Ali Cesur ONMAZ                                                                Üye
İsmail KARAKUŞ                                                                             Üye
Sevilay ŞİMŞEK                                                                          Sekreterya
 
 
KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KOMİSYONU
 
Doç. Dr. Feyzullah BEYAZ / Histoloji ve Embriyoloji ABD              Başkan
Doç. Dr. Ali Cesur ONMAZ / İç Hastalıkları ABD                              Üye
İsmail KARAKUŞ / Hastane Müdürü                                               Üye
Sevilay ŞİMŞEK / Memur                                                         Sekreterya
 
 
EAVE KOMİSYONU
 
Prof. Dr. Murat KANBUR                                                               Başkan
Doç. Dr. Feyzullah BEYAZ                                                             Üye
Doç. Dr. Yeliz YILDIRIM                                                                 Üye
Doç. Dr. Ali Cesur ONMAZ                                                             Üye
Doç. Dr. Aytaç AKÇAY                                                                   Üye
 
 
ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME KOMİSYONU
Prof. Dr. Erdal YILMAZ Koordinatör Dekan Y
Prof. Dr. Meryem EREN Üye Temel Bilimler Bölümü
Prof. Dr. Serpil SARIÖZKAN Üye Klinik Bilimler Bölümü
Doç. Dr. Ayşe GENÇAY GÖKSU Üye Klinik Öncesi Bilimler Bölümü
Doç. Dr. Aytaç AKÇAY Üye
 
Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü
 
Yrd. Doç. Dr. Harun HIZLISOY Üye Gıda Hijyeni ve TEknolojisi Bölümü
Araş. Gör. M. Yasin TEKELİ Sekreterya  
Hatice ORHAN Katılımcı Fakülte Öğrenci Temsilcisi
 
 
           
Adres : Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Telefon : 0352 339 94 84 - 0352 338 63 23
Faks : 0352 337 27 40
Öğrenci İşleri : 0352 207 66 66 - Dahili : 10502 - 10528
E-Posta : veterinererciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu