Veteriner Fakültesi E-Sözlü Sınav Duyurusu
Veteriner Fakültesi E-Sözlü Sınav Duyurusu

VETERİNER FAKÜLTESİ DOÇENTLİK E-SÖZLÜ SINAV DUYURUSU

SINAV TARİHİ
: 06.10.2022
SINAV SAATİ
: 14.00
SINAV YERİ

: Z13 Nolu Toplantı Salonu

ADAYIN ADI SOYADI
Doç.Dr. Serhat AL
BİLİM ALANI ADI
: Veterinerlik Gıda Hijyeni ve Teknolojisi