Misyonumuz; 

  1. Sürekli güncellenen, bilimsel araştırma ve kanıta dayalı bir eğitim sağlayarak; HAYVAN, İNSAN VE ÇEVRE SAĞLIĞINI koruyan, alanında yetkin, yaşam boyu öğrenme gerekliliğinin farkında, etik değerleri gözeten, entelektüel ve prestij sahibi mezunlar vermek,

  2. İleri teknolojiyi kullanarak araştırma yapmak, bilgi ve deneyimleri çeşitli eğitim ve profesyonel danışmanlık faaliyetleri yoluyla paylaşmak,

  3. Ulusal ve uluslararası uzmanlaşmış bilgi kaynağı olarak, toplumun sürekli değişen ihtiyaç ve beklentileri doğrultusunda profesyonel ve sürekli eğitim merkezi olmakVizyonumuz;

Türkiye'nin önde gelen veteriner fakültelerinden biri olarak temel vizyonumuz, ulusal ve uluslararası merkezlerle işbirliği yaparak, kaynakların rasyonel kullanımını gözeterek, küresel sorunlara alternatif çözümler sunarak, ekip çalışmasını yakalayarak, kalite ve demokrasi geleneğini geliştirerek; veteriner hekimlik eğitim ve araştırmalarına geniş ve bütünsel bir perspektifle rehberlik etmektir.