İŞ SAĞLIĞI GÜVENLİĞİ

BİRİM ADI : VETERİNER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

No

Kurul Üyeleri*

Adı Soyadı

Birimdeki Görevi

Kuruldaki Özel Görevi

1

Yönetim (İşveren Vekili)

Prof.Dr.İhsan KELEŞ

Dekan V.

Kurul Başkanı

2

İş Güvenliği Uzmanı

İbrahim ALTIPARMAK

İş Güvenliği Uzmanı

Kurul Sekreteri

3

İşyeri Hekimi

Yrd. Doç. Dr. Arda BORLU

İşyeri Hekimi

Üye

4

İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi

Ayşegül ASLANTAŞ

Fakülte/Yüksekokul/MYO/Enstütü/ Merkez Sekreteri

Üye

5

Bulunması halinde sivil savunma uzmanı

Hacı MORTAŞ

Rektörlük Sivil Savunma Uzmanı

Üye

6

Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta

-

-

Üye

7

Çalışan baş temsilcisi

Erdal KARAGÖZ

Birden fazla çalışan temsilcisi varsa baş temsilci

Üye

8

Çalışan temsilcisi

İhsan ALSOY

Diğer çalışan temsilcileri

Üye

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik’e göre

 
 
 
 

BİRİM ADI : EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ (KLİNİK)

No

Kurul Üyeleri*

Adı Soyadı

Birimdeki Görevi

Kuruldaki Özel Görevi

1

Yönetim (İşveren Vekili)

Doç. Dr. Ali Cesur ONMAZ

Hastane Başhekimi

Kurul Başkanı

2

İş Güvenliği Uzmanı

İbrahim ALTIPARMAK

İş Güvenliği Uzmanı

Kurul Sekreteri

3

İşyeri Hekimi

Yrd. Doç. Dr. Arda BORLU

İşyeri Hekimi

Üye

4

İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi

İsmail KARAKUŞ

Hastane Müdürü

Üye

5

Bulunması halinde sivil savunma uzmanı

Hacı MORTAŞ

Rektörlük Sivil Savunma Uzmanı

Üye

6

Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta

-

-

Üye

7

Çalışan baş temsilcisi

Hasan CERİT

Birden fazla çalışan temsilcisi varsa baş temsilci

Üye

8

Çalışan temsilcisi

-

Diğer çalışan temsilcileri

Üye

İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik’e göre

Adres : Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Telefon : 0352 339 94 84 - 0352 338 63 23
Faks : 0352 337 27 40
Öğrenci İşleri : 0352 207 66 66 - Dahili : 10502 - 10528
E-Posta : veterinererciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu