İNTÖRNLÜK KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Doç. Dr. Ali Cesur ONMAZ

Başkan-Dekan Yardımcısı

Doç. Dr. Aydın ALAN

Üye-Temel Bilimler Bölüm Temsilcisi

Araş. Gör. Yunus Emre ATAY

Sekreterya

Araş. Gör. Büşra KAPLAN

Sekreterya

Araş. Gör. Emre KARAKAYA

Sekreterya

Doç. Dr. Kanber KARA

Üye-Zootekni ve Hayvan Besleme Bölüm Temsilcisi

Dr. Öğretim Üyesi Duygu YAMAN GRAM

Üye-Klinik Öncesi Bilimler Bölüm Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Serhat AL

Üye-Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölüm Temsilcisi

Öğr. Gör. Dr. İlknur KARACA BEKDİK

Üye-Klinik Bilimler Bölüm Temsilcisi

Erdal KARAGÖZ

Sekreter

ERASMUS ve DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Murat KANBUR

Fakülte ERASMUS Koordinatörü

Prof. Dr. Alparslan YILDIRIM

Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

Prof. Dr. Berrin KOCAOĞLU GÜÇLÜ

Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü

Prof. Dr. Öznur ASLAN

Klinik Bilimler Bölümü

Prof. Dr. Feyzullah BEYAZ

Temel Bilimler Bölümü

Prof. Dr. Yeliz YILDIRIM

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi Arif ÇİLOĞLU

Akademik Sekreter

Erdal Karagöz

İdari Sekreter

EĞİTİM, ÖĞRETİM ve KOORDİNASYON KOMİSYONU

Doç. Dr. Ali Cesur ONMAZ

Başkan

Doç. Dr. Aydın ALAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Harun HIZLISOY

Üye

Doç. Dr. Kanber KARA

Üye

Doç. Dr. Mustafa GÜÇLÜ 

üye

Dr. Öğr. Üyesi Emrah ŞİMŞEK

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Serhat AL

üye

Dr. Öğretim Üyesi M. Kaan YÖNEZ

üye

Öğrenci Temsilcisi

üye

Erdal KARAGÖZ

üye

KÜLTÜR-SANAT VE TERTİP KOMİTESİ * (Akademik Personel)

Prof. Dr. Murat KANBUR

Başkan

Hatice ORHAN

Üye

Prof. Dr. Alparslan YILDIRIM

Üye

Doç. Dr. Korhan ARSLAN

Üye

Doç. Dr. Ali Cesur ONMAZ

Üye

Doç. Dr.Çağrı Çağlar SİNMEZ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Duygu YAMAN GRAM

Üye

Araş. Gör. İmdat ORHAN

Üye

Araş. Gör. Emre KARAKAYA

Üye

Araş. Gör. Büşra KAPLAN

Üye

Nurcan KOÇER

üye

Erdal KARAGÖZ

üye

Ahmet YILDIZ

üye

Saadet DEMİRTAŞ

üye

Öğrenci temsilcisi

katılımcı

SEÇİM KURULU

Prof. Dr. Ali Cesur ONMAZ

Başkan

Prof. Dr. Feyzullah BEYAZ

Üye

Doç. Dr. Çağrı Çağlar SİNMEZ

Üye

Erdal Karagöz

Üye

BURS KOMİSYONU

Prof. Dr. Erol BAYTOK

Başkan

Prof. Dr. Vehbi GÜNEŞ

Üye

Prof. Dr. Güner KÜÇÜK BAYRAM

Üye

Erdal Karagöz

Üye

Öğrenci temsilcisi

üye

STAJ KOMİSYONU

Prof. Dr. Meryem EREN

Başkan

Doç. Dr. Seçil ABAY

Üye

Doç. Dr. Aydın ALAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hanifi EROL

Üye

Erdal KARAGÖZ

Üye

HEK’e AYIRMA KOMİSYONU

Doç. Dr. Ali Cesur ONMAZ

Başkan

Prof. Dr. Kaan M. İŞCAN

Üye

Prof. Dr. Feride KOÇ

Üye

Taşınır Kayıt Yetkilisi Duran POLAT

üye

AKADEMİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Prof. Dr. Berrin K. GÜÇLÜ

Başkan

Prof. Dr. Meryem EREN

Asil Üye

Prof. Dr. Feyzullah BEYAZ

Asil üye

Prof. Dr. Bilal AKYÜZ

Yedek Üye

BİLİMSEL AMAÇLI GÖREVLENDİRME ESASLARI KOMİSYONU

Prof. Dr. Murat KANBUR

Başkan

Prof. Dr. Öznur ASLAN

Üye

Prof. Dr. Bilal AKYÜZ

Üye

Prof. Dr. Meryem EREN

Üye

AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU(Görev süreleri: 02.01.2019-02.01.2020 tarihleri arasında)

Temel Bilimler Bölümü
Prof. Dr. Güner KÜÇÜK BAYRAM*

Prof. Dr. Meryem EREN
Doç. Dr. Emel ALAN

Klinik Bilimler Bölümü
Prof. Dr. Gültekin ATALAN

Dr. Öğretim Üyesi Hanifi EROL
Dr. Öğretim Üyesi M. Kaan YÖNE

Klinik Öncesi Bilimler Bölümü
Prof. Dr. Fuat AYDIN

Dr. Öğr. Üyesi Arif ÇİLOĞLU
Dr. Öğr. Üyesi Emrah ŞİMŞEK

Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü
Prof. Dr. Erol BAYTOK

Prof. Dr. Savaş SARIÖZKAN
Prof. Dr. Bilal AKYÜZ
Doç. Dr. Ayta&cced

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü
Prof. Dr. Zafer GÖNÜLALAN

Dr. Öğr. Üyesi Harun HIZLISOY
Dr. Öğr. Üyesi Serhat AL

DERS PROGRAMI HAZIRLAMA KOMİSYONU

Doç. Dr. Ali Cesur ONMAZ

Başkan

Doç. Dr. Emel ALAN

Üye

Doç. Dr.  Korhan ARSLAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Duygu YAMAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Murat ABAY

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Harun HIZLISOY

Üye

Erdal KARAGÖZ

üye

BİYOGÜVENLİK KOMİSYONU

Prof. Dr. Fuat AYDIN

Başkan

Prof. Dr. Gökhan ERASLAN

Üye

Prof. Dr. Ayhan DÜZLER

Üye

Doç. Dr. Davut BAYRAM

üye

Doç. Dr. Ali Cesur ONMAZ

Üye

Doç. Dr. Nurhan ERTAŞ ONMAZ

üye

Dr. Öğr. Üyesi Hanifi EROL (Başhekim Yardımcısı)

Üye

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim SÖZDUTMAZ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Gonca KAMACI ÖZOCAK

Üye

Araş. Gör. Yunus Emre ATAY (Tıbbi Atık Sorumlusu)

üye

Araş. Gör. Emre KARAKAYA (Tıbbi Atık Sorumlusu)

üye

Araş. Gör. Gamze YETİŞMİŞ

üye

Araş. Gör. M. Yasin TEKELİ (Kimyasal Atık Sorumlusu)

üye

Araş. Gör. Emre TÜFEKCİ

üye

Araş. Gör. Dr. Görkem EKEBAŞ

üye

Vet. Hekim Fatih BOZKAYA

Üye

İsmail KARAKUŞ-Hastane Müdürü

Üye

İsmail ÖZBOLAT-Sağlık Teknikeri

Üye

Sevilay ŞİMŞEK

Sekreter

SIFIR ATIK KOMİSYONU

Prof. Dr. Murat KANBUR

Birim sorumlusu

Arş. Gör. Umut ALPMAN

Cerrahi Anabilim Dalı

Arş. Gör Yunus Emre ATAY 

Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Orkun DEMİRAL

Dölerme ve Sun-i Tohumlama Anabilim Dalı

Öğr.Gör. Dr. İlknur KARACA BEKDİK

İç Hastalıklar Anabilim Dalı

Araş. Gör. M. Yasin TEKELİ

Farmakoloji-Toksikoloji Anabilim Dalı

Araş.Gör. Emre KARAKAYA

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Zuhal ÖNDER

Parazitoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Duygu YAMAN GRAM

Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim SÖZDUTMAZ

Viroloji Anabilim Dalı

Araş. Gör. Dr. İzzet Burçin SATICIOĞLU

Su ürünleri ve hastalıkları anabilim dalı

Araş.Gör. Fadime ÖZDEMİR

Genetik Anabilim Dalı

Araş. Gör. Eray AKTUĞ

Hayvan Bes. ve Besln. Hast. ABD

Prof. Dr. Savaş SARIÖZKAN

Hayvan Sağlığı ve Ekonomisi ABD

Doç. Dr. Davut BAYRAM

Zootekni Anabilim Dalı

Doç. Dr. Aytaç AKÇAY

Biyometri Anabilim Dalı

Araş.Gör. Dr. İmdat ORHAN

Anatomi Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi Meryem ŞENTÜRK                          

Biyokimya Anabilim Dalı

Doç. Dr. Ebru ÇETİN

Fizyoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Emel ALAN

Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Çağrı Çağlar SİNMEZ

Vet. Hek. Tar. ve Deont. ABD

Dr. Öğr. Üyesi Gonca KAMACI ÖZOCAK

Laboratuvar Hayvanları Bilimi ABD

Dr. Öğretim üyesi Serhat AL

Besin Hijyeni ve Teknolojisi ABD

Dr. Öğr. Üyesi Harun HIZLISOY

Veteriner Halk Sağlığı Anabilim Dalı

AKADEMİK DANIŞMANLIK YÖNERGESİ

Prof. Dr. Mehmet ÇİTİL

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Zuhal ÖNDER

Üye

Doç. Dr. Aydın ALAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Çağrı Çağlar SİNMEZ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Kanber KARA

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Meryem ŞENTÜRK

Üye

KATALOG KOMİSYONU

Doç. Dr. Nurhan ERTAŞ ONMAZ

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü

Doç. Dr. Seçil ABAY

Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

Doç. Dr. Aytaç AKÇAY

Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü

Doç. Dr. Emel ALAN

Temel Bilimler Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Murat ABAY

Klinik Bilimler Bölümü

Erdal KARAGÖZ

idari personel

İÇ KONTROL İZLEME YÖNLENDİRME KURULU

Prof. Dr. Güner KÜÇÜK BAYRAM

Başkan

Prof. Dr. Gültekin ATALAN

Üye

Prof. Dr. Fuat AYDIN

Üye

Prof. Dr. Zafer GÖNÜLALAN

Üye

Prof. Dr. Erol BAYTOK

Üye

Prof. Dr. Murat KANBUR

Üye

Doç. Dr. Ali Cesur ONMAZ

Üye

Ayşegül ASLANTAŞ

Üye

İsmail KARAKUŞ

Üye

Hatice DOĞAN

üye

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KOMİSYONU

Prof. Dr. Gökhan ERASLAN

Başkan

Prof. Dr. Feyzullah BEYAZ

Üye

Prof. Dr. Berrin K. GÜÇLÜ

Üye

Prof. Dr. Kutlay GÜRBULAK

Üye

Prof. Dr. Yeliz YILDIRIM

Üye

İsmail KARAKUŞ

Üye

Sevilay ŞİMŞEK

Üye

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KOMİSYONU

Prof. Dr. Murat KANBUR

Başkan

Prof. Dr. Güner KÜÇÜK BAYRAM

Üye

Prof. Dr. Fuat AYDIN

Üye

Prof.Dr. Gültekin ATALAN

üye

Prof. Dr. Erol BAYTOK

Üye

Prof. Dr. Zafer GÖNÜLALAN

üye

Prof. Dr. Öznur ASLAN

üye

Doç. Dr. Seçil ABAY

üye

Assoc. Prof. Dr. Kanber KARA

ÜYE

Doç. Dr. Nurhan ERTAŞ ONMAZ

üye

Dr. Öğr. Üyesi Meryem ŞENTÜRK

Üye

İsmail KARAKUŞ / Hastane Müdürü

Üye

Öğrenci temsilcisi

Üye

Hatice Doğan

sekreter

BİRİM STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KOMİSYONU

Prof. Dr. Murat KANBUR / Dekan Yrd.

Başkan

Prof. Dr. Ayhan DÜZLER

Üye

Prof. Dr. Bilal AKYÜZ 

Üye

Doç. Dr. Ali Cesur ONMAZ

Üye

Dr. Öğretim Üyesi Serhat AL

Üye

Araş.Gör. Dr. İzzet Burçin SATICIOĞLU

Üye

İsmail KARAKUŞ / Hastane Müdürü

Üye

Sevilay ŞİMŞEK / Memur

Üye

Öğrenci temsilcisi

üye

ALT YAYIN KOMİSYONU

Prof. Dr. Feyzullah BEYAZ

Başkan

Prof. Dr. Öznur ASLAN Asil Üye
Prof. Dr. Bilal AKYÜZ Asil Üye

Doç. Dr. Korhan ARSLAN

Asil Üye

SATIN ALMA KOMİSYONU

Prof. Dr. Zafer GÖNÜLALAN

Başkan

Doç. Dr. Önder DÜZLÜÜye
Dr. Öğr. Üyesi Kanber KARAÜye
Araş. Gör. İmdat ORHANÜye
Orhan DURSUNÜye
İhsan ALSOYÜye
İlgili Anabilim Dalı öğretim üyesiÜye

MUAYENE KABUL KOMİSYONU

Doç. Dr. Ali Cesur ONMAZ

Başkan

Prof. Dr. Alparslan YILDIRIMÜye
Dr. Öğr. Üyesi Hanifi EROL Üye
Dr. Öğr. Üyesi Engin BERBERÜye
Dr. Öğr. Üyesi Serhat AL Üye
Araş. Gör. M. Yasin TEKELİ Üye
İsmail ÖZBOLAT Üye
Ercan DEMİR Üye
İlgili Anabilim Dalı öğretim üyesi Üye

AKREDİTASYON ÜST KOMİTESİ

Prof. Dr. Murat KANBURBaşkan
Prof. Dr. Yeliz YILDIRIMKoordinatör
Prof. Dr. Savaş SARIÖZKANÜye
Prof. Dr. Feyzullah BEYAZÜye
Prof. Dr. Kutlay GÜRBULAKÜye
Prof. Dr. Latife ÇAKIR BAYRAMÜye
Prof. Dr. Ayhan DÜZLERÜye
Prof. Dr. Gültekin ATALANÜye
Prof. Dr. Bilal AKYÜZ Üye
Prof. Dr. Berrin K. GÜÇLÜÜye
Doç. Dr. Ali Cesur ONMAZÜye
Doç. Dr. Aytaç AKÇAYÜye
Dr. Öğr. Üyesi Esra CANOOĞLUÜye
Dr. Öğr. Üyesi Emrah ŞİMŞEKÜye
Dr. Öğr. Üyesi Duygu YAMAN GRAMÜye
Dr. Öğr. Üyesi Korhan ARSLANÜye
Araş. Gör. Eray AKTUĞSekreterya
Araş. Gör. Büşra KAPLANSekreterya
Sevilay ŞİMŞEKSekreterya

EĞİTİM - ÖĞRETİM VE AKREDİTASYON KOMİSYONU (65968)

Prof. Dr. Murat KANBURBaşkan
Prof. Dr. Savaş SARIÖZKANÜye
Prof. Dr. Güner K. BAYRAMÜye
Prof. Dr. Fuat AYDINÜye
Prof. Dr. Gültekin ATALANÜye
Prof. Dr. Erol BAYTOKÜye
Prof. Dr. Ayhan DÜZLERÜye
Prof. Dr. Meryem EREN Üye
Prof. Dr. Latife ÇAKIR BAYRAMÜye
Prof. Dr. Gökhan ERASLANÜye
Prof. Dr. Kutlay GÜRBULAKÜye
Prof. Dr. Serpil SARIÖZKANÜye
Prof. Dr. Vehbi GÜNEŞÜye
Prof. Dr. Bilal AKYÜZÜye
Prof. Dr. Yeliz YILDIRIMÜye
Doç. Dr. Önder DÜZLÜÜye
Araş. Gör. Fadime ÖZDEMİRSekreterya
Araş. Gör. Umut ALPMANSekreterya
Erdal KARAGÖZSekreterya

İÇ PAYDAŞLAR KOMİSYONU

Prof. Dr. Alparslan YILDIRIM

Başkan

Prof. Dr. Ö. Orkun DEMİRAL

Üye

Doç. Dr. Nusret APAYDINÜye

Doç. Dr. Nusret APAYDIN

Üye

Doç. Dr. Ali Cesur ONMAZ

Üye

Doç. Dr. Kanber KARA

Üye

Doç. Dr. Aydın ALAN

Üye

Doç. Dr. Davut BAYRAM 

üye

Dr. Öğretim Üyesi Harun HZILISOY

Üye

Arş. Gör Gencay EKİCİ

üye

Araş. Gör. M. Yasin TEKELİ

Sekreterya

Arş. Gör. Eray AKTUĞ

üye

Kayseri Vet. Hekiml. Odası Başkanı Akgün ERGÜL

üye

Hatice DOĞAN

Sekreterya

Sevilay ŞİMŞEK

sekreter

öğrenci temsilcisi

katılımcı

ANKET VE SWOT ANALİZİ KOMİSYONU

Doç. Dr. Aytaç AKÇAY

başkan

Doç. Dr. Aydın ALANÜye
Dr. Öğr. Üyesi Arif ÇİLOĞLUÜye
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Doğan KOCAÜye

Dr. Öğretim Üyesi Serhat AL

üye

Araş. Gör. Fadime ÖZDEMİR DALDABAN

üye

Arş. Gör. Gencay EKİCİ

üye

İsmail KARAKUŞ

üye

Erhan DURMAZ

teknik personel

EAEVE SER YAZIM KOMİSYONU

Prof. Dr. Gültekin ATALAN

Başkan

Prof. Dr. İhsan KELEŞ

Üye

Prof. Dr. Murat KANBUR

Üye

Prof. Dr. Yeliz YILDIRIM

Üye

Prof. Dr. Feyzullah BEYAZ

Üye

Prof. Dr. Berrin KOCAOĞLU GÜÇLÜ

üye

Prof. Dr. Berrin KOCAOĞLU GÜÇLÜ

üye

Prof. Dr.Öznur ASLAN

üye

Doç. Dr. Aytaç AKÇAY

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Kanber KARA

Üye

Doç. Dr. Ali Cesur ONMAZ

üye

Doç. Dr. Ali Cesur ONMAZ

üye

Doç. Dr. Emel ALAN

üye

Doç. Dr. Korhan ARSLAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Esra CANOOĞLU

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Duygu YAMAN GRAM

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Hanifi EROL

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Serhat AL

Üye

Doç. Dr. Çağrı Çağlar SİNMEZ

üye

Dr. Öğretim Üyesi Fatih Doğan KCOA

üye

Dr. Öğr. Üyesi Murat ABAY

üye

Dr. Öğr. Üyesi Emrah ŞİMŞEK

üye

Araş. Gör. Eray AKTUĞ

üye

Araş. Gör. Büşra KAPLAN

üye

Araş. Gör. Emre KARAKAYA

üye

Araş. Gör. Esma Gamze İLGAR

üye

Araş. Gör. Fadime ÖZDEMİR  DALDABAN

üye

Araş. Gör. Gencay EKİNCİ

üye

Araş. Gör. Görkem EKEBAŞ

üye

Araş. Gör. İmdat ORHAN

üye

Araş. Gör. Muhammet Yasin TEKELİ

üye

Araş. Gör. Umut ALPMAN

üye

Araş. Gör. Yunus Emre ATAY

üye

Sevilay ŞİMŞEK

Sekreterya

Hatice DOĞAN

sekreterya

MESLEK İÇİ EĞİTİM KOMİSYONU

Prof. Dr.Öznur ASLAN

Başkan

Doç. Dr. Nusret APAYDIN

Üye

Doç. Dr. Nurhan ERTAŞ ONMAZ

üye

Doç. Dr. Aydın ALAN

Üye

Doç. Dr. Çağrı Çağlar SİNMEZ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Kanber KARA

Üye

Araş. Gör. İmdat ORHAN

Üye

Araş. Gör. M. Kaan YÖNEZ

Üye

Araş. Gör. M. Yasin TEKELİ

Üye

Kayseri Vet. Hekimleri Odası Başkanı Akgün ERGÜL

Üye

Erdal KARAGÖZ

Sekreter

ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ KULÜBÜ

Dr. Öğr. Üyesi Korhan ARSLANBaşkan

Araş. Gör. Dr. İmdat DOĞAN

Üye

Araş. Gör. Emre KARAKAYAÜye

Erdal KARAGÖZ

ÜYE

Öğrenci temsilcisi

katılımcı

WEB SAYFA TASARIM VE İÇERİĞİ

Doç. Dr. Ali Cesur ONMAZ

Sorumlu İdari Yönetici

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Doğan KOCA

Bilgi İşlem Sorumlusu

ERÜ Veteriner Fakültesi Büyük Hayvan Hastanesi Proje İnceleme Komisyonu

Prof. Dr. Gültekin ATALAN

Başkan
Klinik Bilimler Bölüm Başkanı/Cerrahi ABD Başkanı

Prof. Dr. Vehbi GÜNEŞ

Üye
İç Hastalıkları ABD Başkanı

Prof. Dr. Ö. Orkun DEMİRAL 

Üye
Dölerme, Suni Tohumlama ve Andr. ABD Başkanı

Prof. Dr. Ayhan ATASEVER 

Üye Patoloji ABD Başkanı

Prof. Dr. Tayfur BEKYÜREK

Üye
Doğum ve Jinekoloji ABD Başkanı

Doç. Dr. Ali Cesur ONMAZ

Üye
Hastane Başhekimi

İsmail KARAKUŞ

Üye
Hastane Müdürü

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Prof. Dr. Ayhan DÜZLER

Başkan

Prof. Dr. Öznur ASLAN

Üye

Doç. Dr. Ayşe GENÇAY GÖKSU

Üye
Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

Doç. Dr. Aytaç AKÇAY

Üye
Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü

Doç. Dr. Emel ALAN

Üye
Temel Bilimler Bölümü

Dr. Öğr. Üyesi Harun HIZLISOY

Üye
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü

Doç.Dr. Ahmet YAMAÇ

üye

Araş. Gör. M. Yasin TEKELİ

üye

Hatice DOĞAN

sekreter

Öğrenci temsilcisi

üye

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ

Prof. Dr. Bilal AKYÜZEditör
Prof. Dr. Öznur ASLAN
Doç. Dr. Seçil ABAY
Doç. Dr. Emel ALAN
Doç. Dr. Aytaç AKÇAY
Dr. Öğr. Üyesi Kanber KARA
Dr. Öğr. Üyesi Serhat AL
Dr. Öğr. Üyesi Fatih Doğan KOCA
Editör Yardımcısı
Prof. Dr. Güner KÜÇÜK BAYRAM
Prof. Dr. Berrin KOCAOĞLU GÜÇLÜ
Yayın Kurulu

Araş. Gör. İmdat ORHAN
Araş. Gör. Gamze YETİŞMİŞ

Araş. Gör. Emre TÜFEKCİ

Sekreterya

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirimleri Hk. Görevlendirilenler

İhsan ALSOY

Veteriner Fakültesi

Ercan DEMİR

Veteriner Fakültesi

İsmail ÖZBOLAT Eğitim, Araştırma ve Uyg. Hastanesi
Hasan AYDOĞANEğitim, Araştırma ve Uyg. Hastanesi

İSG ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ

Erdal KARAGÖZ Veteriner Fakültesi
İhsan ALSOY Veteriner Fakültesi
İsmail ÖZBOLAT Eğitim, Araştırma ve Uyg. Hastanesi
Hasan AYDOĞANEğitim, Araştırma ve Uyg. Hastanesi

TIBBİ ATIK KOMİSYONU

Araş. Gör. Yunus Emre ATAY

Tıbbi Atık Birim Sorumlusu (Hastane Binası)

Araş. Gör. Emre KARAKAYA

Tıbbi Atık Birim Sorumlusu (Veteriner Fakültesi )

Soner ÖZBOLAT

Tıbbi Atık Taşıma Personeli (Hastane Binası)

Ahmet YILDIZ

Tıbbi Atık Taşıma Personeli (Veteriner Fakültesi)

DÖNER SERMAYE DAĞITIM İNCELEME ve DEĞERLENDİRME KURULU

Prof. Dr. Vehbi GÜNEŞBaşkan
Doç. Dr. Ali Cesur ONMAZ
Hastane Başhekimi
Üye
İsmail KARAKUŞ
Hastane Müdürü
Üye

Dekan Yardımcısı – Prof. Dr. Murat KANBUR

üye

DÖNER SERMAYE SATIN ALMA KOMİSYONU

Prof. Dr. Gültekin ATALAN

Başhekim

Doç. Dr. Ali Cesur ONMAZ
Hastane Başhekimi

başkan

Başhekim Yardımcısı - Dr. Öğr. Üyesi Hanifi EROL

Üye

Hasan AYDOĞAN
Döner Sermayeden Sorumlu Görevli

üye

İsmail ÖZBOLAT

üye

Araş. Gör. Yunus Emre ATAY 

üye

Arş. Gör. Gencay Ekici

üye

DÖNER SERMAYE MUAYENE KABUL KOMİSYONU

Prof. Dr. Mehmet ÇİTİL

Başkan

Doç. Dr. Ali Cesur ONMAZ

Üye

İlgili Anabilim Dalından Görevli 2 Akademik Personel

üye

Dr. Öğr. Üyesi Hanifi EROL
Başhekim Yardımcısı

Üye

İsmail Karakuş (Hastane müdürü)

üye

Araş. Gör. Emre Tüfekçi

Üye

Araş. Gör. Umut Alpman

Üye

Ömer GÜNGEN
Eczane alım işlerinde

Üye

DÖNER SERMAYE HARCAMA – BELİRLEME KOMİSYONU

Prof. Dr. Gültekin ATALANBaşkan
Doç. Dr. Ali Cesur ONMAZ
Hastane Başhekimi
Üye
İsmail KARAKUŞ
Hastane Müdürü
Üye

SENATO TEMSİLCİSİ

Prof. Dr. Gültekin ATALAN

.

FARABİ KURUM KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Berrin KOCAOĞLU GÜÇLÜ

MEVLANA KURUM KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Zafer GÖNÜLALAN

4/D STATÜSÜNDE ÇALIŞANLARIN DİSİPLİN KURULU

Prof. Dr. Murat KANBUR

Hastane Müdürü – İsmail KARAKUŞ

Ercan DEMİR

Erdal KARAGÖZ

Başkan 

Üye

Üye

Sekreter

KİMYASAL ATIK KOMİSYONU

Araş. Gör. M. Yasin TEKELİ

Soner ÖZBOLAT

Ahmet YILDIZ

Kimyasal Atık Sorumlusu

Kimyasal Atık Taşıma Personeli (Hastane Binası)

Kimya

EAEVE AKREDİTASYON ÜST KOMİTESİ

Prof. Dr. Murat KANBUR

Başkan (Dekan Yardımıcısı)

Prof. Dr. Yeliz YILDIRIM

EAEVE Koordinatörü

Prof. Dr. Gültekin ATALAN

üye (Başhekim)

Prof. Dr. Berrin K. GÜÇLÜ

üye

Prof. Dr. Kutlay GÜRBULAK

üye

Prof. Dr. Ayhan DÜZLER

üye

Prof. Dr. Öznur ASLAN

üye

Prof. Dr. Bilal AKYÜZ

üye

Doç. Dr. Davut BAYRAM

üye

Doç. Dr. Ali Cesur ONMAZ

Üye (Dekan Yardımcısı)

Doç. Dr. Aytaç AKÇAY

üye

Dr. Öğr. Üyesi Esra CANOOĞLU

üye

Dr. Öğr. Üyesi Emrah ŞİMŞEK

üye

Dr. Öğr. Üyesi Duygu YAMAN GRAM

üye

Dr.Öğr.Üyesi Serhat AL

üye

Dr.Öğr.Üyesi Arif ÇİLOĞLU

üye

Dr.Öğr.Üyesi İmdat DOĞAN

üye

Araş. Gör. Eray AKTUĞ

üye

Araş.Gör. Yunus Emre ATAY

üye

Araş.Gör. Gamze YETİŞMİŞ

üye

Sevilay ŞİMSEK

Hatice DOĞAN

Sekreter

Sekreter

VETERİNER FAKÜLTESİ ORYANTASYON KOMİSYONU

Doç.Dr. Ali Cesur ONMAZ

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Duygu YAMAN GRAM

üye

Dr. Öğr. Üyesi Emrah ŞİMŞEK

üye

Dr. Öğr. Üyesi Meryem ŞENTÜRK

üye

Dr. Öğr. Üyesi Serhat AL

ğye

Dr. Öğr. Üyesi Gonca KAMACI ÖZOCAK

üye

Dr. Öğr. Üyesi M. Kaan YÖNEZ

üye

Dr.Öğr. Üyesi Muhammet Yasin TEKELİ

Araş. Gör. Eray AKTUĞ

Araş. Gör. Dr. İmdat ORHAN

üye

üye

üye

MEZUNLAR OFİSİ BAŞKANLIĞI

Doç. Dr. Aydın ALAN

Hatice DOĞAN

Candan GÜNGÖR

Başkan

İdari Personel Sekreteri

Öğrenci Sekreteri

SER DİZAYN KOMİTESİ

Prof. Dr. Alparslan YILDIRIM

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Doğan KOCA

İsmail KARAKUŞ

Erhan DURMAZ

Başkan

Üye

Üye

Üye

POZİTİVET BÜLTENİ

Prof. Dr. Abdullah İNCİ

İmtiyaz Sahibi

 

Doç. Dr. Çağrı Çağlar SİNMEZ

Araş. Gör. Umut ALPMAN

Araş. Gör. Emre TÜFEKCİ

Dergi Danışmanı

Genel Yayın Müdürü

Sorumlu Yazı İşleri Mü

VETERİNER FAKÜLTESİ ISO 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYON KOMİSYONU

Prof. Dr. Fuat AYDIN

Prof. Dr. Zafer GÖNÜLALAN

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim SÖZDUTMAZ

Başkan

üye

üye

VETERİNER FAKÜLTESİ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI (ÇEP) HAZIRLAMA KOMİSYONU

Prof. Dr. Yeliz YILDIRIM

Prof. Dr. Murat KANBUR

Prof. Dr. Gültekin ATALAN

Prof. Dr. Meryem EREN

Koordinatör

Dekan Yardımcısı

Üye

Üye

Prof. Dr. Kutlay GÜRBULAK

Prof. Dr. Kadir Semih GÜMÜŞSOY

Prof. Dr. Feride KOÇ   

Prof. Dr. Savaş SARIÖZKAN 

üye

üye

üye

üye

Doç. Dr. Ebru ÇETİN

Doç. Dr. Ali Cesur ONMAZ

Doç. Dr. Seçil ABAY

Doç. Dr. Aytaç AKÇAY

üye

üye

üye

üye

Doç. Dr. Önder DÜZLÜ

Doç. Dr. Emel ALAN

Doç. Dr. Aydın ALAN

Doç. Dr. Korhan ARSLAN

üye

üye

üye

üye

Doç. Dr. Kanber KARA

Dr. Öğr. Üyesi Esra CANOOĞLU

Doç. Dr. Davut BAYRAM

Dr. Öğr. Üyesi Meryem ŞENTÜRK

üye

üye

üye

üye

Doç. Dr. Çağrı Çağlar SİNMEZ

Dr. Öğr. Üyesi Harun HIZLISOY

Dr. Öğr. Üyesi Duygu YAMAN GRAM

üye

üye

üye

 

Dr. Öğr.Üyesi Arif ÇİLOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi Emrah ŞİMŞEK

Dr. Öğr. Üyesi Gonca KAMACI ÖZOCAK

Araş. Gör. M. Yasin TEKELİ

üye

üye

üye

üye

Araş. Gör. Eray AKTUĞ

Araş. Gör. Görkem EKEBAŞ

Araş. Gör. Fadime ÖZDEMİR  DALDABAN

Araş. Gör. Emre KARAKAYA

üye

üye

üye

üye

Araş. Gör. Yunus Emre ATAY

Araş. Gör. Umut ALPMAN

Araş.Gör. Emre TÜFEKCİ

üye

üye

üye

EK DERS İZLEME KOMİSYONU

Prof. Dr. Zafer GÖNÜLALAN

Doç. Dr. Ali Cesur ONMAZ

Doç. Dr. Davut BAYRAM

Doç. Dr. Aydın ALAN

Doç. Dr. Seçil ABAY

Başkan

Üye

Üye

Üye

Üye

VEDEK AKREDİTASYON KOMİTESİ

Prof. Dr. Zafer GÖNÜLALAN

Doç. Dr. Ali Cesur ONMAZ

Doç. Dr. Önder DÜZLÜ

Doç. Dr. Aydın ALAN

Başkan / Koordinatör

Üye

Üye

Üye

Doç. Dr. Korhan ARSLAN

Doç. Dr. Ebru ÇETİN

Doç. Dr. Nurhan ERTAŞ ONMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Hanifi EROL

üye

üye

üye

üye

Dr. Öğr. Üyesi Murat ABAY

Dr. Öğr. Üyesi Harun HIZLISOY

Araş. Gör. Dr. İzzet Burçin SATICIOĞLU

Araş. Gör. Dr. Eray AKTUĞ

Üye

Üye

Üye

Üye

Araş. Gör. Gencay EKİNCİ

Araş. Gör. Umut ALPMAN

Araş. Gör. Büşra KAPLAN

Araş. Gör. Fadime DALDABAN

Üye

Üye

Üye

Üye

ENGELSİZ BİRİM KOMİSYONU

Prof. Dr. Kutlay GÜRBULAK

Dr. Öğr. Üyesi Duygu YAMAN

Erdal KARAGÖZ

Başkan

Üye

Üye

GÖRSEL EĞİTİM ve HALKLA İLİŞKİLER KOMİSYONU

Doç. Dr. Ali Cesur ONMAZ

Doç. Dr. Çağrı Çağlar SİNMEZ     

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Doğan KOCA    

Başkan

üye

üye

İsmail KARAKUŞ/Hastane Müd.

Hatice DOĞAN

üye

üye

 

ENFEKSİYON KONTROL KURULU

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim SÖZDUTMAZ

Dr. Öğr. Üyesi Hanifi EROL

Öğr. Gör. Dr. İlknur KARACA BEKDİK

Dr.Öğr.Üyesi M. Yasin TEKEL

Başkan

Üye (Sorumlu Başhekim Yardımcısı)

Üye

Üye

Araş. Gör. Yunus Emre ATAY

Araş. Gör. Emre KARAKAYA

Araş. Gör. Gamze YETİŞMİŞ

Araş. Gör. Emre TÜFEKCİ

üye

üye

üye

üye

BİRİM DIŞ DEĞERLENDİRİCİ (110843

Prof. Dr. Murat KANBUR

Prof. Dr. Kutlay GÜRBULAK

Prof. Dr. Zafer GÖNÜLALAN

Prof. Dr. Yeliz YILDIRIM

-