İNTÖRNLÜK KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Prof.Dr. Murat KANBUR

Başkan-Dekan Yardımcısı

Dr.Öğr.Üyesi İmdat ORHAN

Üye-Temel Bilimler Bölüm Temsilcisi

Dr.Öğr.Üyesi Elif ÇELİK

Üye-Zootekni ve Hayvan Besleme Bölüm Temsilcisi

Doç.Dr. Arif ÇİLOĞLU

Üye-Klinik Öncesi Bilimler Bölüm Temsilcisi

Dr. Öğr. Üyesi Serhat AL

Üye-Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölüm Temsilcisi

Öğr. Gör. Dr. İlknur KARACA BEKDİK

Üye-Klinik Bilimler Bölüm Temsilcisi

Araş. Gör. Emre KARAKAYA

Üye

Araş. Gör. Yunus Emre ATAY

Üye

Araş. Gör. Büşra KAPLAN

Üye

Erdal KARAGÖZ

Sekreter

ERASMUS ve DIŞ İLİŞKİLER KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Murat KANBUR

Fakülte ERASMUS Koordinatörü

Prof. Dr. Alparslan YILDIRIM

Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

Prof. Dr. Berrin KOCAOĞLU GÜÇLÜ

Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü

Prof. Dr. Öznur ASLAN

Klinik Bilimler Bölümü

Prof. Dr. Feyzullah BEYAZ

Temel Bilimler Bölümü

Prof. Dr. Yeliz YILDIRIM

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü

Dr. Öğretim Üyesi Arif ÇİLOĞLU

Akademik Sekreter

Erdal Karagöz

İdari Sekreter

EĞİTİM, ÖĞRETİM ve KOORDİNASYON KOMİSYONU

Prof.Dr. Murat KANBUR

Başkan

Prof.Dr. Önder DÜZLÜ

Üye

Doç.Dr. Harun HIZLISOY

Üye

Doç. Dr. Mustafa GÜÇLÜ 

Danışman

Dr. Öğr. Üyesi İmdat ORHAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Elif ÇELİK

üye

Dr. Öğretim Üyesi Esra CANOĞLU

üye

Öğrenci Temsilcisi

üye

Erdal KARAGÖZ

üye

KÜLTÜR-SANAT VE TERTİP KOMİTESİ

Prof. Dr. Ali Cesur ONMAZ

Başkan

Prof. Dr. Alparslan YILDIRIM

Üye

Doç. Dr. Korhan ARSLAN

Üye

Doç. Dr.Çağrı Çağlar SİNMEZ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Duygu YAMAN GRAM

Üye

Dr. Öğr.Üyesi İmdat ORHAN

Üye

Araş. Gör. Emre KARAKAYA

Üye

Araş. Gör. Büşra KAPLAN

Üye

Nurcan KOÇER

Üye

Erdal KARAGÖZ

Üye

Ahmet YILDIZ

Üye

Saadet DEMİRTAŞ

Üye

Öğrenci temsilcisi

katılımcı

Betül SÖNMEZ DİNDAR

Sekreterya

SEÇİM KURULU

Prof. Dr. Ali Cesur ONMAZ

Başkan

Prof. Dr. Feyzullah BEYAZ

Üye

Doç. Dr. Çağrı Çağlar SİNMEZ

Üye

Erdal Karagöz

Üye

BURS KOMİSYONU

Prof. Dr. Erol BAYTOK

Başkan

Prof. Dr. Vehbi GÜNEŞ

Üye

Prof. Dr. Güner KÜÇÜK BAYRAM

Üye

Erdal Karagöz

Üye

Öğrenci temsilcisi

üye

STAJ KOMİSYONU

Prof. Dr. Meryem EREN

Başkan

Doç. Dr. Seçil ABAY

Üye

Doç. Dr. Aydın ALAN

Üye

Öğretim Gör. Dr. İlknur KARACA BEKDİK

Üye

Erdal KARAGÖZ

Üye

HEK’e AYIRMA KOMİSYONU

Doç. Dr. Ali Cesur ONMAZ

Başkan

Prof. Dr. Kaan M. İŞCAN

Üye

Prof. Dr. Feride KOÇ

Üye

Taşınır Kayıt Yetkilisi Duran POLAT

üye

AKADEMİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Prof. Dr. Berrin K. GÜÇLÜ

Başkan

Prof. Dr. Meryem EREN

Asil Üye

Prof. Dr. Feyzullah BEYAZ

Asil üye

Prof. Dr. Bilal AKYÜZ

Yedek Üye

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA KOMİSYONU

Prof.Dr. Gökhan ERASLAN

Başkan

Prof.Dr. Feyzullah BEYAZ

Üye

Prof.Dr. Berrin K.GÜÇLÜ

Üye

Prof.Dr. Kutlay GÜRBULAK

Üye

Prof.Dr. Yeliz YILDIRIM

Üye

İsmail KARAKUŞ

Üye

Betül SÖNMEZ DİNDAR

Sekreterya

BİLİMSEL AMAÇLI GÖREVLENDİRME ESASLARI KOMİSYONU

Prof. Dr. Ali Cesur ONMAZ

Başkan

Prof. Dr. Öznur ASLAN

Üye

Prof. Dr. Bilal AKYÜZ

Üye

Prof. Dr. Meryem EREN

Üye

AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU(Görev süreleri: 02.01.2020-02.01.2022 tarihleri arasında)

Temel Bilimler Bölümü
Prof. Dr. Feyzullah BEYAZ*

Prof. Dr. Meryem EREN
Doç. Dr. Emel ALAN

Klinik Bilimler Bölümü
Prof. Dr. Vehbi GÜNEŞ

Dr. Öğretim Üyesi M. Kaan YÖNEZ

Araş.Gör.Dr. Gencay EKİNCİ

Klinik Öncesi Bilimler Bölümü
Prof. Dr. Fuat AYDIN

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Yasin TEKELİ
Araş.Gör.Dr. Görkem EKEBAŞ

Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü
Prof. Dr. Erol BAYTOK

Prof. Dr. Savaş SARIÖZKAN
Prof. Dr. Bilal AKYÜZ
 

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü
Prof. Dr. Yeliz YILDIRIM

Prof.Dr. Nurhan ERTAŞ ONMAZ
Doç.Dr. Harun HIZLISOY

DERS PROGRAMI HAZIRLAMA KOMİSYONU

Prof.Dr. Murat KANBUR

Başkan

Doç. Dr. Emel ALAN

Üye

Doç. Dr.  Korhan ARSLAN

Üye

Doç.Dr. Zuhal ÖNDER

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Murat ABAY

Üye

Araş.Gör. Mukaddes BAREL

Üye

Erdal KARAGÖZ

Sekreterya

BİYOGÜVENLİK KOMİSYONU

Prof. Dr. Fuat AYDIN

Başkan

Prof. Dr. Gökhan ERASLAN

Üye

Prof. Dr. Ayhan DÜZLER

Üye

Doç. Dr. Davut BAYRAM

üye

Doç. Dr. Ali Cesur ONMAZ

Üye

Doç. Dr. Nurhan ERTAŞ ONMAZ

üye

Dr. Öğr. Üyesi Hanifi EROL (Başhekim Yardımcısı)

Üye

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim SÖZDUTMAZ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Gonca KAMACI ÖZOCAK

Üye

Araş. Gör. Yunus Emre ATAY (Tıbbi Atık Sorumlusu)

üye

Araş. Gör. Emre KARAKAYA (Tıbbi Atık Sorumlusu)

üye

Araş. Gör. Gamze YETİŞMİŞ

üye

Araş. Gör. M. Yasin TEKELİ (Kimyasal Atık Sorumlusu)

üye

Araş. Gör. Emre TÜFEKCİ

üye

Araş. Gör. Dr. Görkem EKEBAŞ

üye

Vet. Hekim Fatih BOZKAYA

Üye

İsmail KARAKUŞ-Hastane Müdürü

Üye

İsmail ÖZBOLAT-Sağlık Teknikeri

Üye

Sevilay ŞİMŞEK

Sekreter

SIFIR ATIK KOMİSYONU

Prof. Dr. Murat KANBUR

Birim sorumlusu

Arş. Gör. Umut ALPMAN

Cerrahi Anabilim Dalı

Arş. Gör Yunus Emre ATAY 

Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Orkun DEMİRAL

Dölerme ve Sun-i Tohumlama Anabilim Dalı

Öğr.Gör. Dr. İlknur KARACA BEKDİK

İç Hastalıklar Anabilim Dalı

Araş. Gör. M. Yasin TEKELİ

Farmakoloji-Toksikoloji Anabilim Dalı

Araş.Gör. Emre KARAKAYA

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Zuhal ÖNDER

Parazitoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Duygu YAMAN GRAM

Patoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim SÖZDUTMAZ

Viroloji Anabilim Dalı

Araş. Gör. Dr. İzzet Burçin SATICIOĞLU

Su ürünleri ve hastalıkları anabilim dalı

Araş.Gör. Fadime ÖZDEMİR

Genetik Anabilim Dalı

Araş. Gör. Eray AKTUĞ

Hayvan Bes. ve Besln. Hast. ABD

Prof. Dr. Savaş SARIÖZKAN

Hayvan Sağlığı ve Ekonomisi ABD

Doç. Dr. Davut BAYRAM

Zootekni Anabilim Dalı

Doç. Dr. Aytaç AKÇAY

Biyometri Anabilim Dalı

Araş.Gör. Dr. İmdat ORHAN

Anatomi Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi Meryem ŞENTÜRK                          

Biyokimya Anabilim Dalı

Doç. Dr. Ebru ÇETİN

Fizyoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Emel ALAN

Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Çağrı Çağlar SİNMEZ

Vet. Hek. Tar. ve Deont. ABD

Dr. Öğr. Üyesi Gonca KAMACI ÖZOCAK

Laboratuvar Hayvanları Bilimi ABD

Dr. Öğretim üyesi Serhat AL

Besin Hijyeni ve Teknolojisi ABD

Dr. Öğr. Üyesi Harun HIZLISOY

Veteriner Halk Sağlığı Anabilim Dalı

AKADEMİK DANIŞMANLIK YÖNERGESİ

Prof. Dr. Mehmet ÇİTİL

Başkan

Prof.Dr. Ayhan DÜZLER

Üye

Prof.Dr. Berrin KOCAOĞLU GÜÇLÜ

Üye

Prof.Dr. Gökhan ERASLAN

Üye

Prof.Dr. Nurhan ERTAŞ ONMAZ

Üye

Doç.Dr. Aydın ALAN

Üye

Doç.Dr. Kanber KARA

Üye

Doç.Dr. Zuhal ÖNDER

Üye

Doç.Dr. Çağrı Çağlar SİNMEZ

Üye

Dr.Öğr.Üyesi Meryem ŞENTÜRK

Üye

KATALOG KOMİSYONU

Prof. Dr. Nurhan ERTAŞ ONMAZ

Başkan

Doç. Dr. Seçil ABAY

Üye

Doç. Dr. Emel ALAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Murat ABAY

Üye

Araş.Gör. Esma Gamze İLGAR

Üye

Erdal KARAGÖZ

Sekreterya

İÇ KONTROL İZLEME YÖNLENDİRME KURULU

Prof. Dr. Feyzullah BEYAZ

Başkan

Prof. Dr. Vehbi GÜNEŞ

Üye

Prof. Dr. Fuat AYDIN

Üye

Prof. Dr. Zafer GÖNÜLALAN

Üye

Prof. Dr. Erol BAYTOK

Üye

Prof. Dr. Murat KANBUR

Üye

Doç. Dr. Ali Cesur ONMAZ

Üye

Ayşegül ASLANTAŞ

Üye

İsmail KARAKUŞ

Üye

Öğr.Gör. Baki MURATOĞLU

Sekreterya

Betül SÖNMEZ DİNDAR

Sekreterya

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KOMİSYONU

Prof. Dr. Gökhan ERASLAN

Başkan

Prof. Dr. Feyzullah BEYAZ

Üye

Prof. Dr. Berrin K. GÜÇLÜ

Üye

Prof. Dr. Kutlay GÜRBULAK

Üye

Prof. Dr. Yeliz YILDIRIM

Üye

İsmail KARAKUŞ

Üye

Sevilay ŞİMŞEK

Üye

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KOMİSYONU

Prof. Dr. Murat KANBUR

Başkan

Prof.Dr. Feyzullah BEYAZ

Üye

Prof. Dr. Fuat AYDIN

Üye

Prof.Dr. Vehbi GÜNEŞ

Üye

Prof. Dr. Erol BAYTOK

Üye

Prof. Dr. Yeliz YILDIRIM

üye

Prof.Dr. Ayhan DÜZLER

üye

Prof. Dr. Öznur ASLAN

üye

Prof. Dr. Nurhan ERTAŞ ONMAZ

üye

Doç. Dr. Kanber KARA

Üye

Doç.Dr. Seçil ABAY

Üye

Dr. Öğretim Üyesi Meryem ŞENTÜRK

Üye

İsmail KARAKUŞ / Hastane Müdürü

Üye

Öğr.Gör. Baki MURATOĞLU

Sekreter

Betül SÖNMEZ DİNDAR

Sekreterya

Öğrenci Temsilcisi Batuhan ŞAHİN

Katılımcı

BİRİM STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KOMİSYONU

Prof. Dr. Ali Cesur ONMAZ / Dekan Yrd.

Başkan

Prof. Dr. Ayhan DÜZLER

Üye

Prof. Dr. Bilal AKYÜZ 

Üye

Dr. Öğretim Üyesi Serhat AL

Üye

Araş.Gör. Dr. İzzet Burçin SATICIOĞLU

Üye

İsmail KARAKUŞ / Hastane Müdürü

Üye

Öğr.Gör. Baki MURATOĞLU

Sekreterya

Betül SÖNMEZ DİNDAR

Sekreterya

Öğrenci temsilcisi

Katılımcı

ALT YAYIN KOMİSYONU

Prof. Dr. Feyzullah BEYAZ

Başkan

Prof. Dr. Öznur ASLAN Asil Üye
Prof. Dr. Bilal AKYÜZ Asil Üye

Doç. Dr. Korhan ARSLAN

Yedek Üye

SATIN ALMA KOMİSYONU

Prof. Dr. Murat KANBUR

Başkan

Prof.Dr. Fuat AYDIN

Üye

Orhan DURSUNÜye

Erdal KARAGÖZ

Üye

MUAYENE KABUL KOMİSYONU

Doç. Dr. Ali Cesur ONMAZ

Başkan

Prof. Dr. Önder DÜZLÜ

Üye

Doç.Dr. Kanber KARA

Üye

Doç.Dr. Arif ÇİLOĞLU

Üye

Doç.Dr. Emrah ŞİMŞEK

Üye

Dr. Öğr. Üyesi İmdat ORHAN

Üye

İhsan ALSOY

Üye

AKREDİTASYON ÜST KOMİTESİ

Prof. Dr. Murat KANBURBaşkan
Prof. Dr. Yeliz YILDIRIMKoordinatör
Prof. Dr. Savaş SARIÖZKANÜye
Prof. Dr. Feyzullah BEYAZÜye
Prof. Dr. Kutlay GÜRBULAKÜye
Prof. Dr. Latife ÇAKIR BAYRAMÜye
Prof. Dr. Ayhan DÜZLERÜye
Prof. Dr. Gültekin ATALANÜye
Prof. Dr. Bilal AKYÜZ Üye
Prof. Dr. Berrin K. GÜÇLÜÜye
Doç. Dr. Ali Cesur ONMAZÜye
Doç. Dr. Aytaç AKÇAYÜye
Dr. Öğr. Üyesi Esra CANOOĞLUÜye
Dr. Öğr. Üyesi Emrah ŞİMŞEKÜye
Dr. Öğr. Üyesi Duygu YAMAN GRAMÜye
Dr. Öğr. Üyesi Korhan ARSLANÜye
Araş. Gör. Eray AKTUĞSekreterya
Araş. Gör. Büşra KAPLANSekreterya
Sevilay ŞİMŞEKSekreterya

EĞİTİM - ÖĞRETİM VE AKREDİTASYON KOMİSYONU (65968)

Prof. Dr. Murat KANBURBaşkan
Prof. Dr. Savaş SARIÖZKANÜye
Prof. Dr. Güner K. BAYRAMÜye
Prof. Dr. Fuat AYDINÜye
Prof. Dr. Gültekin ATALANÜye
Prof. Dr. Erol BAYTOKÜye
Prof. Dr. Ayhan DÜZLERÜye
Prof. Dr. Meryem EREN Üye
Prof. Dr. Latife ÇAKIR BAYRAMÜye
Prof. Dr. Gökhan ERASLANÜye
Prof. Dr. Kutlay GÜRBULAKÜye
Prof. Dr. Serpil SARIÖZKANÜye
Prof. Dr. Vehbi GÜNEŞÜye
Prof. Dr. Bilal AKYÜZÜye
Prof. Dr. Yeliz YILDIRIMÜye
Doç. Dr. Önder DÜZLÜÜye
Araş. Gör. Fadime ÖZDEMİRSekreterya
Araş. Gör. Umut ALPMANSekreterya
Erdal KARAGÖZSekreterya

PAYDAŞLAR KOMİSYONU

Prof. Dr. Alparslan YILDIRIM

Başkan

Prof.Dr. Ali Cesur ONMAZ

Üye

Prof. Dr. Ö. Orkun DEMİRAL

Üye

Doç. Dr. Aydın ALAN

Üye

Arş. Gör Dr. Gencay EKİCİ

üye

Araş. Gör. Mukaddes BAREL

Üye

Arş. Gör. Ali İlteriş AYKUN

Üye

Kayseri Vet. Hekiml. Odası Başkanı Akgün ERGÜL

Üye

Öğr.Gör. Baki MURATOĞLU

Sekreterya

İsmail KARAKUŞ

Sekreterya

Betül SÖNMEZ DİNDAR

Sekreterya

öğrenci temsilcisi

katılımcı

ANKET VE SWOT ANALİZİ KOMİSYONU

Dr. Öğr.Üyesi Elif ÇELİK

Başkan

Dr.Öğr.Üyesi Fatih Doğan KOCA

Üye

Araş. Gör. Fadime ÖZDEMİR DALDABAN

Üye

Arş. Gör. Gencay EKİCİ

Üye

Araş.Gör. Ali Erdem ÖZTÜRK

Üye

Araş.Gör. Mukaddes BAREL

Üye

İsmail KARAKUŞ

Üye

Erhan DURMAZ

teknik personel

EAEVE SER YAZIM KOMİSYONU

Prof. Dr. Yeliz YILDIRIM

Başkan

Prof. Dr. İhsan KELEŞ

Üye

Prof. Dr. Murat KANBUR

Üye

Prof. Dr. Gültekin ATALAN

Üye

Prof. Dr. Feyzullah BEYAZ

Üye

Prof. Dr. Berrin KOCAOĞLU GÜÇLÜ

Üye

Prof. Dr. Kutlay GÜRBULAK

Üye

Prof. Dr.Öznur ASLAN

üye

Prof.Dr. Ali Cesur ONMAZ

Üye

Doç. Dr. Davut BAYRAM

Üye

Doç. Dr. Ayşe GENCAY GÖKSU

Üye

Doç. Dr. Emel ALAN

Üye

Doç. Dr. Korhan ARSLAN

Üye

Doç.Dr. Emrah ŞİMŞEK

Üye

Doç. Dr. Çağrı Çağlar SİNMEZ

Üye

Doç.Dr. Zuhal ÖNDER

Üye

Doç.Dr. Arif ÇİLOĞLU

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Esra CANOOĞLU

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Murat ABAY

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Serhat AL

Üye

Dr.Öğr.Üyesi Duygu YAMAN GRAM

Üye

Dr. Öğretim Üyesi Fatih Doğan KOCA

Üye

Dr. Öğr.Üyesi İmdat ORHAN

Üye

Araş. Gör. Büşra KAPLAN

Üye

Araş. Gör. Emre KARAKAYA

Üye

Araş. Gör. Esma Gamze İLGAR

Üye

Araş. Gör. Fadime ÖZDEMİR  DALDABAN

Üye

Araş. Gör. Gencay EKİNCİ

Üye

Araş. Gör. Görkem EKEBAŞ

Üye

Araş. Gör. Gamze YETİŞMİŞ

Üye

Araş. Gör. Mukaddes BAREL

Üye

Araş. Gör. Umut ALPMAN

Üye

Araş. Gör. Yunus Emre ATAY

Üye

Öğr.Gör. Baki MURATOĞLU

Sekreterya

Betül SÖNMEZ DİNDAR

Sekreterya

MESLEK İÇİ EĞİTİM KOMİSYONU

Prof. Dr.Öznur ASLAN

Başkan

Prof. Dr. Nurhan ERTAŞ ONMAZ

üye

Doç. Dr. Çağrı Çağlar SİNMEZ

Üye

Dr. Öğr.Üyesi İmdat ORHAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Elif ÇELİK

Üye

Araş.Gör. Gamze YETİŞMİŞ

Üye

Araş. Gör. Dr. Gencay EKİNCİ

Üye

Araş. Gör. Dr. Umut ALPMAN

Üye

Kayseri Vet. Hekimleri Odası Başkanı Akgün ERGÜL

Üye

Öğr.Gör. Baki MURATOĞLU

Sekreterya

Betül SÖNMEZ DİNDAR

Sekreterya

ÖĞRENCİ FAALİYETLERİ KULÜBÜ

Doç. Dr. Korhan ARSLAN

Başkan

Dr.Öğr.Üyesi İmdat DOĞAN

Üye

Araş. Gör. Emre KARAKAYA

Üye

Erdal KARAGÖZ

Üye

Öğrenci temsilcisi

katılımcı

WEB SAYFA TASARIM VE İÇERİĞİ

Öğr.Gör. Baki MURATOĞLU

Sorumlu İdari Yönetici

Ercan DEMİR

Duran POLAT

Erhan DURMAZ

Tülay CERAH

Saadet DEÖİRTAŞ

Web İçerik Sorumluları

ERÜ Veteriner Fakültesi Büyük Hayvan Hastanesi Proje İnceleme Komisyonu

Prof. Dr. Vehbi GÜNEŞ

Başkan
İç Hastalıkları ABD Başkanı

Prof. Dr. Gültekin ATALAN

Üye
Cerrahi ABD Başkanı

Prof. Dr. Tayfur BEKYÜREK

Üye
Doğum ve Jinekoloji ABD Başkanı

Prof. Dr. Ö. Orkun DEMİRAL 

Üye
Dölerme, Suni Tohumlama ve Andr. ABD Başkanı

Prof. Dr. Ayhan ATASEVER 

Üye

Patoloji ABD Başkanı

Doç. Dr. Ali Cesur ONMAZ

Üye
Dekan Yardımcısı

İsmail KARAKUŞ

Üye
Hastane Müdürü

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Prof. Dr. Ayhan DÜZLER

Başkan

Prof. Dr. Öznur ASLAN

Üye

Klinik Bilimler Bölümü Temsilcisi

Doç. Dr. Ayşe GENÇAY GÖKSU

Üye
Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

Doç. Dr. Davut BAYRAM

Üye
Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü Temsilcisi

Doç. Dr. Emel ALAN

Üye
Temel Bilimler Bölümü Temsilcisi / Eğitim Seminerleri Koordinat&ou

Doç.Dr. Harun HIZLISOY

Üye
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü

Doç.Dr. Aykut GRAM

Üye

Doç.Dr. Ahmet YAMAÇ

Üye

Dr. Öğretim Üyesi Elif ÇELİK

Üye

Öğr.Gör. Baki MURATOĞLU

Sekreterya

Betül SÖNMEZ DİNDAR

Sekreterya

Öğrenci Temsilcisi

Katılımcı

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ

Prof. Dr. Bilal AKYÜZEditör

Prof. Dr. Öznur ASLAN

Doç. Dr. Seçil ABAY

Doç. Dr. Emel ALAN

Doç. Dr. Kanber KARA

Dr. Öğr. Üyesi Serhat AL

Editör Yardımcısı

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Doğan KOCA

Dr. Öğr. Üyesi İmdat ORHAN

Araş. Gör. Gamze YETİŞMİŞ

Araş. Gör. Mukaddes BAREL

Editor Yardımcıları

Prof. Dr. Güner KÜÇÜK BAYRAM
Prof. Dr. Berrin KOCAOĞLU GÜÇLÜ

Yayın Kurulu

İş Kazası ve Meslek Hastalığı Bildirimleri Hk. Görevlendirilenler

Duran POLAT

Veteriner Fakültesi

Orhan DURSUN

Veteriner Fakültesi

İsmail KARAKAŞ

Eğitim, Araştırma ve Uyg. Hastanesi (Koordine Eden)

İsmail ÖZBOLAT

Eğitim, Araştırma ve Uyg. Hastanesi

Emel TÜRKARSLAN

Eğitim, Araştırma ve Uyg. Hastanesi

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KOMİSYONU

Prof.Dr. Murat KANBUR

Dekan Yardımcısı

Hacı MORTAŞ

Sivil Savunma Uzmanı

Dr. Öğretim Uyesi M.Yasin TEKELİ

Veteriner Fakültesi

Öğrt.Gör. Baki MURATOĞLU

Veteriner Fakültesi

Ayşegül ASLANTAŞ

Fakülte Sekreteri

İsmail KARAKUŞ

Hastane Müdürü

Fatih Bozkaya

Veteriner Hekim

İhsan ALSOY

Veteriner Fakültesi

Orhan DURSUN

İdari Mali İşler Sorumlusu

Emel TÜRKARSLAN

Eğitim Uygulama Araştırma Hastanesi

Ömer TORUN

İş Sağlığı Güv.Uzmanı

Ayşe YAĞCI

Hayvan Hastanesi

Betül SÖNMEZ DİNDAR

Sekreterya

TIBBİ ATIK KOMİSYONU

Araş. Gör. Yunus Emre ATAY

Tıbbi Atık Birim Sorumlusu (Hastane Binası)

Araş. Gör. Emre KARAKAYA

Tıbbi Atık Birim Sorumlusu (Veteriner Fakültesi )

Soner ÖZBOLAT

Tıbbi Atık Taşıma Personeli (Hastane Binası)

Ahmet YILDIZ

Tıbbi Atık Taşıma Personeli (Veteriner Fakültesi)

DÖNER SERMAYE DAĞITIM İNCELEME ve DEĞERLENDİRME KURULU

Prof. Dr. Vehbi GÜNEŞBaşkan

Prof.Dr. Gültekin ATALAN
Hastane Başhekimi

Üye

Dekan Yardımcısı – Prof. Dr. Murat KANBUR

Üye

Dekan Yardımcısı - Prof.Dr. Ali Cesur ONMAZ

Üye

İsmail KARAKUŞ
Hastane Müdürü

Üye

DÖNER SERMAYE SATIN ALMA KOMİSYONU

Prof. Dr. Gültekin ATALAN

Başkan

Prof. Dr. Ali Cesur ONMAZ
Dekan Yardımcısı

Üye

Başhekim Yardımcısı - Doç.Dr. Hanifi EROL

Üye

Ali YILDIZ
Döner Sermayeden Sorumlu Görevli

üye

Araş.Gr. Dr. Gencay EKİNCİ

üye

Araş. Gör. Yunus Emre ATAY 

üye

İsmail ÖZBOLAT

Üye

DÖNER SERMAYE MUAYENE KABUL KOMİSYONU

Prof. Dr. Mehmet ÇİTİL

Başkan

Doç. Dr. Ali Cesur ONMAZ

Üye

İlgili Anabilim Dalından Görevli 2 Akademik Personel

üye

Dr. Öğr. Üyesi Hanifi EROL
Başhekim Yardımcısı

Üye

İsmail Karakuş (Hastane müdürü)

üye

Araş. Gör. Emre Tüfekçi

Üye

Araş. Gör. Umut Alpman

Üye

Araş.Gör. Yunus Emre ATAY
 

Üye

DÖNER SERMAYE HARCAMA – BELİRLEME KOMİSYONU

Prof. Dr. Gültekin ATALANBaşkan

Prof. Dr. Ali Cesur ONMAZ
Dekan Yardımcısı

Üye

İsmail KARAKUŞ
Hastane Müdürü
Üye

SENATO TEMSİLCİSİ

Prof. Dr. Gültekin ATALAN

.

FARABİ KURUM KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Berrin KOCAOĞLU GÜÇLÜ

MEVLANA KURUM KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Zafer GÖNÜLALAN

4/D STATÜSÜNDE ÇALIŞANLARIN DİSİPLİN KURULU

Prof. Dr. Ali Cesur ONMAZ

Hastane Müdürü – İsmail KARAKUŞ

Ercan DEMİR

Erdal KARAGÖZ

Betül SÖNMEZ DİNDAR

Başkan 

Üye

Üye

Sekreterya

Sekreterya

KİMYASAL ATIK KOMİSYONU

Araş. Gör. M. Yasin TEKELİ

Soner ÖZBOLAT

Ahmet YILDIZ

Kimyasal Atık Sorumlusu

Kimyasal Atık Taşıma Personeli (Hastane Binası)

Kimya

EAEVE AKREDİTASYON KOMİSYONU

Prof. Dr. Murat KANBUR

Başkan (Dekan Yardımıcısı)

Prof. Dr. Yeliz YILDIRIM

EAEVE Koordinatörü

Prof. Dr. Gültekin ATALAN

üye (Başhekim)

Prof. Dr. Berrin K. GÜÇLÜ

üye

Prof. Dr. Kutlay GÜRBULAK

üye

Prof. Dr. Ayhan DÜZLER

üye

Prof. Dr. Öznur ASLAN

üye

Prof. Dr. Bilal AKYÜZ

üye

Doç. Dr. Davut BAYRAM

üye

Prof. Dr. Ali Cesur ONMAZ

Üye (Dekan Yardımcısı)

Doç. Dr. Emrah ŞİMŞEK

üye

Doç.Dr. Arif ÇİLOĞLU

üye

Dr. Öğr. Üyesi Esra CANOOĞLU

üye

Dr. Öğr. Üyesi Duygu YAMAN GRAM

üye

Dr.Öğr.Üyesi Serhat AL

üye

Dr.Öğr.Üyesi İmdat DOĞAN

üye

Araş. Gör. Elif ÇELİK

üye

Araş.Gör. Yunus Emre ATAY

üye

Araş.Gör. Gamze YETİŞMİŞ

üye

Öğr.Gör. Baki MURATOĞLU

Betül SÖNMEZ DİNDAR

Sekreterya

Sekreterya

VETERİNER FAKÜLTESİ ORYANTASYON KOMİSYONU

Doç.Dr. Ali Cesur ONMAZ

Başkan

Dr. Öğr. Üyesi Duygu YAMAN GRAM

üye

Dr. Öğr. Üyesi Emrah ŞİMŞEK

üye

Dr. Öğr. Üyesi Meryem ŞENTÜRK

üye

Dr. Öğr. Üyesi Serhat AL

ğye

Dr. Öğr. Üyesi Gonca KAMACI ÖZOCAK

üye

Dr. Öğr. Üyesi M. Kaan YÖNEZ

üye

Dr.Öğr. Üyesi Muhammet Yasin TEKELİ

Araş. Gör. Eray AKTUĞ

Araş. Gör. Dr. İmdat ORHAN

üye

üye

üye

MEZUNLAR OFİSİ BAŞKANLIĞI

Dr. Öğr.Üyesi İmdat ORHAN

Öğr.Gör. Baki MURATOĞLU

Candan GÜNGÖR

Başkan

Sekreterya

Öğrenci Sekreteri

SER DİZAYN KOMİTESİ

Prof. Dr. Alparslan YILDIRIM

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Doğan KOCA

İsmail KARAKUŞ

Erhan DURMAZ

Betül SÖNMEZ DİNDAR

Başkan

Üye

Üye

Üye

Sekreterya

POZİTİVET BÜLTENİ

Prof. Dr. Abdullah İNCİ

İmtiyaz Sahibi

 

Doç. Dr. Çağrı Çağlar SİNMEZ

Araş. Gör. Umut ALPMAN

Araş. Gör. Emre TÜFEKCİ

Dergi Danışmanı

Genel Yayın Müdürü

Sorumlu Yazı İşleri Mü

1. 2. 3. 4. ve 5. sınıflardan belirlenecek öğrenciler.

.

VETERİNER FAKÜLTESİ ISO 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYON KOMİSYONU

Prof. Dr. Fuat AYDIN

Prof. Dr. Zafer GÖNÜLALAN

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim SÖZDUTMAZ

Başkan

üye

üye

VETERİNER FAKÜLTESİ ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI (ÇEP) HAZIRLAMA KOMİSYONU

Prof. Dr. Yeliz YILDIRIM

Prof. Dr. Murat KANBUR

Prof. Dr. Gültekin ATALAN

Prof. Dr. Meryem EREN

Koordinatör

Dekan Yardımcısı

Üye

Üye

Prof. Dr. Kutlay GÜRBULAK

Prof. Dr. Kadir Semih GÜMÜŞSOY

Prof. Dr. Feride KOÇ   

Prof. Dr. Savaş SARIÖZKAN 

Üye

Üye

Üye

Üye

Prof. Dr. Ali Cesur ONMAZ

Doç. Dr. Ebru ÇETİN

Doç. Dr. Seçil ABAY

Doç. Dr. Önder DÜZLÜ

Üye

Üye

Üye

Üye

Doç. Dr. Emel ALAN

Doç. Dr. Aydın ALAN

Doç.Dr. Korhan ARSLAN

Doç. Dr. Kanber KARA

Üye

Üye

Üye

Üye

Doç.Dr. Davut BAYRAM

Doç.Dr. Çağrı Çağlar SİNMEZ

Doç.Dr. Harun HIZLISOY

Doç. Dr. Arif ÇİLOĞLU

Üye

Üye

Üye

Üye

Doç.Dr. Emrah ŞİMŞEK

Dr.Öğr.Üyesi Esra CANOĞLU

D.r:Öğr.Üyesi Meryem ŞENTÜRK

Dr. Öğr. Üyesi Duygu YAMAN GRAM

Üye

Üye

Üye

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Gonca KAMACI ÖZOCAK

Dr. Öğr. Üyesi M. Yasin TEKELİ

Araş. Gör. Görkem EKEBAŞ

Araş. Gör. Fadime DALDABAN

Üye

Üye

Üye

Üye

Araş. Gör. Emre KARAKAYA

Araş. Gör. Yunus Emre ATAY

Araş. Gör. Umut ALPMAN

Araş.Gör. Emre TÜFEKCİ

Betül SÖNMEZ DİNDAR

Üye

Üye

Üye

Üye

Sekreterya

EK DERS İZLEME KOMİSYONU

Prof.Dr. Nurhan ERTAŞ ONMAZ

Prof.Dr. Ali Cesur ONMAZ

Doç. Dr. Aykut GRAM

Doç. Dr. Aydın ALAN

Doç. Dr. Korhan ARSLAN

Başkan

Üye

Üye

Üye

Üye

VEDEK AKREDİTASYON KOMİTESİ

Prof. Dr. Zafer GÖNÜLALAN

Prof.Dr. Ali Cesur ONMAZ

Prof.Dr. Nurhan ERTAŞ ONMAZ

Doç. Dr. Önder DÜZLÜ

Başkan / Koordinatör

Üye

Üye

Üye

Doç. Dr. Aydın ALAN

Doç. Dr. Korhan ARSLAN

Doç. Dr. Ebru ÇETİN

Doç. Dr. Hanifi EROL

Üye

Üye

Üye

Üye

Doç. Dr. Harun HIZLISOY

Dr. Öğr. Üyesi Murat ABAY

Araş. Gör. Dr. İzzet Burçin SATICIOĞLU

Araş. Gör. Dr. Gencay EKİNCİ

Üye

Üye

Üye

Üye

Araş. Gör. Umut ALPMAN

Araş. Gör. Büşra KAPLAN

Araş. Gör. Fadime DALDABAN

Betül SÖNMEZ DİNDAR

Üye

Üye

Üye

Sekreterya

ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİM TEMSİLCİSİ

Prof. Dr. Kutlay GÜRBULAK

Dr. Öğr. Üyesi Duygu YAMAN GRAM

Erdal KARAGÖZ

Başkan

Üye

Üye

GÖRSEL EĞİTİM ve HALKLA İLİŞKİLER KOMİSYONU

Prof. Dr. Ali Cesur ONMAZ

Doç. Dr. Çağrı Çağlar SİNMEZ     

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Doğan KOCA   

Başkan

üye

üye

İsmail KARAKUŞ / Hastane Müdürü

Erhan DURMAZ

Üye

Sekreter

 

ENFEKSİYON KONTROL KURULU

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim SÖZDUTMAZ

Doç.Dr. Hanifi EROL

Öğr. Gör. Dr. İlknur KARACA BEKDİK

Araş.Gör. Dr. Gencay EKİNCİ

Başkan

Üye (Sorumlu Başhekim Yardımcısı)

Üye

Üye

Araş. Gör. Yunus Emre ATAY

Araş. Gör. Emre KARAKAYA

Araş. Gör. Gamze YETİŞMİŞ

Araş. Gör. Emre TÜFEKCİ

Betül SÖNMEZ DİNDAR<

üye

üye

üye

üye

Sekreterya

BİRİM DIŞ DEĞERLENDİRİCİ (110843

Prof. Dr. Murat KANBUR

Prof. Dr. Kutlay GÜRBULAK

Prof. Dr. Zafer GÖNÜLALAN

Prof. Dr. Yeliz YILDIRIM

-