İNTÖRNLÜK KOORDİNATÖRLÜĞÜ

Prof.Dr. Öznur ASLAN

Başkan

Prof.Dr. Savaş SARIÖZKAN

Üye 

Doç.Dr. Kanber KARA

Üye

Doç.Dr. Davut BAYRAM

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Kaan YÖNEZ

Üye

Dr.Öğr.Üyesi İlknur KARACA BEKDİK

Üye

Dr.Öğr.Üyesi Elif ÇELİK

Üye

Araş. Gör. Dr. Görkem EKEBAŞ

Üye

Araş. Gör. Dr. Ali Erdem ÖZTÜRK

Üye

Araş. Gör. Ali İlteriş AYKUN

Üye

Araş.Gör. Mukaddes BAREL

Üye

Araş. Gör. Yunus Emre ATAY

Üye

Erdal KARAGÖZ

Sekreter

DIŞ İLİŞKİLER KOMİSYONU

Prof. Dr. Murat KANBUR

Fakülte ERASMUS Koordinatörü

Prof. Dr. Alparslan YILDIRIM

Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

Prof. Dr. Berrin KOCAOĞLU GÜÇLÜ

Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü

Prof. Dr. Öznur ASLAN

Klinik Bilimler Bölümü

Prof. Dr. Feyzullah BEYAZ

Temel Bilimler Bölümü

Prof. Dr. Yeliz YILDIRIM

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü

Araş.Gör. Ali Erdem ÖZTÜRK

Akademik Sekreter

Erdal Karagöz

İdari Sekreter

EĞİTİM, ÖĞRETİM ve KOORDİNASYON KOMİSYONU

Prof.Dr. Murat KANBUR

Başkan

Doç. Dr. Mustafa GÜÇLÜ 

Danışman

Prof.Dr. Önder DÜZLÜ

Üye

Doç.Dr. Harun HIZLISOY

Üye

Doç.Dr. Hanifi EROL

Üye

Doç.Dr. Aykut GRAM

Üye

Dr. Öğretim Üyesi Esra CANOĞLU

Üye

Dr. Öğr. Üyesi İmdat ORHAN

Üye

Dr.Öğr.Üyesi M.Yasin TEKELİ

Üye

Dr.Öğr.Üyesi M. Kaan YÖNEZ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Elif ÇELİK

Üye

Dr.Öğr.Üyesi İlknur KARACA BEKDİK

Üye

Dr.Öğr.Üyesi Duygu YAMAN GRAM

Üye

Araş.Gör. Görkem EKEBAŞ

Üye

Öğrenci Temsilcisi

Üye

Araş.Gör. Güven GÜNGÖR

Akademik Sekreter

Erdal KARAGÖZ

İdari Sekreter

KÜLTÜR-SANAT VE TERTİP KOMİTESİ

Prof. Dr. Ali Cesur ONMAZ

Başkan

Prof. Dr. Alparslan YILDIRIM

Üye

Doç. Dr. Korhan ARSLAN

Üye

Doç. Dr.Çağrı Çağlar SİNMEZ

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Duygu YAMAN GRAM

Üye

Dr. Öğr.Üyesi İmdat ORHAN

Üye

Araş. Gör. Emre KARAKAYA

Üye

Araş. Gör. Büşra KAPLAN

Üye

Nurcan KOÇER

Üye

Erdal KARAGÖZ

Üye

Ahmet YILDIZ

Üye

Saadet DEMİRTAŞ

Üye

Betül SÖNMEZ DİNDAR

Sekreterya

Öğrenci temsilcisi

Katılımcı

BURS KOMİSYONU

Prof. Dr. Erol BAYTOK

Başkan

Prof. Dr. Vehbi GÜNEŞ

Üye

Prof. Dr. Güner KÜÇÜK BAYRAM

Üye

Erdal Karagöz

Üye

Öğrenci temsilcisi

Katılımcı

STAJ KOMİSYONU

Prof.Dr. Meryem EREN

Başkan

Prof. Dr. Ömer Orkun DEMİRAL

Üye

Prof. Dr. Seçil ABAY

Üye

Doç.Dr. Kanber KARA

Üye

Doç. Dr. Aydın ALAN

Üye

Doç.Dr. Harun HIZLISOY

Üye

Araş.Gör. Fadime DALDABAN

Üye

Öğrenci Temsilcisi

Üye

Erdal KARAGÖZ

Üye

HEK’e AYIRMA KOMİSYONU

Prof. Dr. Ali Cesur ONMAZ

Başkan

Prof. Dr. Kaan M. İŞCAN

Üye

Prof. Dr. Feride KOÇ

Üye

Taşınır Kayıt Yetkilisi Duran POLAT

Üye

AKADEMİK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Prof. Dr. Berrin K. GÜÇLÜ

Başkan

Prof. Dr. Meryem EREN

Asil Üye

Prof. Dr. Feyzullah BEYAZ

Asil üye

Prof. Dr. Bilal AKYÜZ

Yedek Üye

FAALİYET RAPORU HAZIRLAMA KOMİSYONU

Prof.Dr. Gökhan ERASLAN

Başkan

Prof.Dr. Feyzullah BEYAZ

Üye

Prof.Dr. Berrin K.GÜÇLÜ

Üye

Prof.Dr. Kutlay GÜRBULAK

Üye

Prof.Dr. Yeliz YILDIRIM

Üye

İsmail KARAKUŞ

Üye

Betül SÖNMEZ DİNDAR

Sekreterya

BİLİMSEL AMAÇLI GÖREVLENDİRME ESASLARI KOMİSYONU

Prof. Dr. Ali Cesur ONMAZ

Başkan

Prof. Dr. Öznur ASLAN

Üye

Prof. Dr. Bilal AKYÜZ

Üye

Prof. Dr. Meryem EREN

Üye

AKADEMİK TEŞVİK BAŞVURU VE İNCELEME KOMİSYONU(Görev süreleri: 02.01.2022-02.01.2024 tarihleri arasında)

Temel Bilimler Bölümü
Prof. Dr. Feyzullah BEYAZ*

Doç. Dr. Emel ALAN

Dr.Öğr.Üyesi Meryem ŞENTÜRK

Klinik Bilimler Bölümü
Prof. Dr. Vehbi GÜNEŞ

Dr. Öğretim Üyesi M. Kaan YÖNEZ

Araş.Gör.Dr. Ali Erdem ÖZT&Uum

Klinik Öncesi Bilimler Bölümü
Prof. Dr. Fuat AYDIN

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Yasin TEKELİ
Araş.Gör.Dr. Görkem EKEBAŞ

Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü
Prof. Dr. Erol BAYTOK

Prof. Dr. Savaş SARIÖZKAN
Prof. Dr. Bilal AKYÜZ

Dr.Öğr.Üyesi

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü
Prof. Dr. Yeliz YILDIRIM

Prof.Dr. Nurhan ERTAŞ ONMAZ
Doç.Dr. Harun HIZLISOY

DERS PROGRAMI HAZIRLAMA KOMİSYONU

Doç. Dr. Emel ALAN

Başkan

Doç. Dr.  Korhan ARSLAN

Üye

Doç.Dr. Zuhal ÖNDER

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Murat ABAY

Üye

Dr.Öğr.Üyesi Meryem ŞENTÜRK

Üye

Araş.Gör. Mukaddes BAREL

Üye

Erdal KARAGÖZ

Sekreterya

BİYOGÜVENLİK KOMİSYONU

Prof. Dr. Fuat AYDIN

Başkan

Prof. Dr. Ayhan DÜZLER

Üye

Prof. Dr. Gökhan ERASLAN

Üye

Prof.Dr. Gültekin ATALAN

Üye

Prof. Dr. Nurhan ERTAŞ ONMAZ

üye

Prof. Dr. İhsan KELEŞ

Üye

Prof.Dr. Mehmet ÇİTİL

Üye

Prof.Dr. Önder DÜZLÜ

Üye

Doç. Dr. Davut BAYRAM

üye

Dr. Öğr. Üyesi Gonca KAMACI ÖZOCAK

Üye

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim SÖZDUTMAZ

Üye

Dr.Öğr.Üyesi M. Yasin TEKELİ (Kimyasal Atık Sorumlusu)

üye

Araş. Gör. Dr. Görkem EKEBAŞ

Üye

Araş.Gör. Ali İlteriş AYKUN

Üye

İsmail KARAKUŞ-Hastane Müdürü

Üye

Vet. Hekim Fatih BOZKAYA

Üye

İsmail ÖZBOLAT-Sağlık Teknikeri

Üye

Betül SÖNMEZ DİNDAR

Sekreterya

SIFIR ATIK KOMİSYONU

Prof. Dr. Ali Cesur ONMAZ

Birim sorumlusu

Araş.Gör. Osman Talha POSCU

Anatomi Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi Meryem ŞENTÜRK                          

Biyokimya Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi Elif ÇELİK

Biyometri Anabilim Dalı

Arş. Gör. Umut ALPMAN

Cerrahi Anabilim Dalı

Arş. Gör Yunus Emre ATAY 

Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı

Prof. Dr. Ömer Orkun DEMİRAL

Dölerme ve Sun-i Tohumlama Anabilim Dalı

Dr.Öğr. Üyesi  M. Yasin TEKELİ

Farmakoloji-Toksikoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Ebru ÇETİN

Fizyoloji Anabilim Dalı

Araş.Gör. Fadime DALDABAN

Genetik Anabilim Dalı

Doç.Dr. Kanber KARA

Hayvan Bes. ve Besln. Hast. ABD

Prof. Dr. Savaş SARIÖZKAN

Hayvan Sağlığı ve Ekonomisi ABD

Doç. Dr. Emel ALAN

Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Gonca KAMACI ÖZOCAK

Laboratuvar Hayvanları Bilimi ABD

Öğr.Gör. Dr. İlknur KARACA BEKDİK

İç Hastalıklar Anabilim Dalı

Araş.Gör. Emre KARAKAYA

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Doç.Dr. Zuhal ÖNDER

Parazitoloji Anabilim Dalı

Araş.Gör.Dr. Görkem EKEBAŞ

Patoloji Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi Fatih Doğan KOCA

Su ürünleri ve hastalıkları anabilim dalı

Araş.Gör. Ali İlteriş AYKUN

Vet. Hek. Tar. ve Deont. ABD

Dr. Öğr. Üyesi Harun HIZLISOY

Veteriner Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim SÖZDUTMAZ

Viroloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Davut BAYRAM

Zootekni Anabilim Dalı

Betül SÖNMEZ DİNDAR

Sekreterya

KATALOG KOMİSYONU

Prof. Dr. Nurhan ERTAŞ ONMAZ

Başkan

Doç. Dr. Seçil ABAY

Üye

Doç. Dr. Emel ALAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Murat ABAY

Üye

Araş.Gör. Esma Gamze İLGAR

Üye

Araş.Gör. Mukaddes BAREL

Üye

Erdal KARAGÖZ

Sekreterya

İÇ KONTROL İZLEME YÖNLENDİRME KOMİTESİ

Prof. Dr. Feyzullah BEYAZ

Başkan

Prof. Dr. Erol BAYTOK

Üye

Prof. Dr. Fuat AYDIN

Üye

Prof. Dr. Vehbi GÜNEŞ

Üye

Prof. Dr. Yeliz YILDIRIM

Üye

Öğr.Gör. Baki MURATOĞLU

Akademik Sekreter

Betül SÖNMEZ DİNDAR

Sekreterya

BİRİM İÇ DEĞERLENDİRME RAPORU HAZIRLAMA KOMİSYONU

Prof. Dr. Öznur ASLAN

Başkan

Prof. Dr. Murat KANBUR

Üye

Doç.Dr. Seçil ABAY

Üye

Doç.Dr. Arif ÇİLOĞLU

Üye

Dr.Öğr.Üyesi Meryem ŞENTÜRK

Üye

Öğr.Gör. Baki MURATOĞLU

Üye

Araş.Gör. Esma Gamze AKSEL

Üye

İsmail KARAKUŞ

Üye

Öğrenci Temsilcisi

Üye

Betül SÖNMEZ DİNDAR

Sekreterya

KALİTE GÜVENCE SİSTEMİ KOMİSYONU

Prof. Dr. Murat KANBUR

Başkan

Prof.Dr. Ali Cesur ONMAZ

Üye

Prof.Dr. Ayhan DÜZLER

üye

Prof.Dr. Berrin KOCAOĞLU GÜÇLÜ

Üye

Prof. Dr. Erol BAYTOK

Üye

Prof.Dr. Feyzullah BEYAZ

Üye

Prof. Dr. Fuat AYDIN

Üye

Prof.Dr. Gökhan ERASLAN

Üye

Prof. Dr. Nurhan ERTAŞ ONMAZ

üye

Prof. Dr. Öznur ASLAN

üye

Prof.Dr. Vehbi GÜNEŞ

Üye

Prof. Dr. Yeliz YILDIRIM

üye

Prof.Dr. Zafer GÖNÜLALAN

Üye

Öğr.Gör. Baki MURATOĞLU

Üye

Araş.Gör. Esma Gamze AKSEL

Akademik Sekreter

Araş.Gör. Osman Talha POSCU

Akademik Sekreter

Ayşegül ASLANTAŞ

Üye

İsmail KARAKUŞ / Hastane Müdürü

Üye

Betül SÖNMEZ DİNDAR

Sekreterya

BİRİM STRATEJİK PLAN HAZIRLAMA KOMİSYONU

Prof. Dr. Ali Cesur ONMAZ / Dekan Yrd.

Başkan

Prof. Dr. Ayhan DÜZLER

Üye

Prof. Dr. Bilal AKYÜZ 

Üye

Dr. Öğretim Üyesi Serhat AL

Üye

Araş.Gör. Dr. İzzet Burçin SATICIOĞLU

Üye

İsmail KARAKUŞ / Hastane Müdürü

Üye

Öğr.Gör. Baki MURATOĞLU

Sekreterya

Betül SÖNMEZ DİNDAR

Sekreterya

Öğrenci temsilcisi

Katılımcı

ALT YAYIN KOMİSYONU

Prof. Dr. Feyzullah BEYAZ

Başkan

Prof. Dr. Öznur ASLAN

Asil Üye

Prof. Dr. Bilal AKYÜZ

Asil Üye

Doç. Dr. Korhan ARSLAN

Yedek Üye

SATIN ALMA KOMİSYONU

Prof. Dr. Murat KANBUR

Başkan

Prof.Dr. Fuat AYDIN

Üye

Orhan DURSUN

Üye

Erdal KARAGÖZ

Üye

MUAYENE KABUL KOMİSYONU

Prof. Dr. Önder DÜZLÜ

Başkan

Prof.Dr. Feride KOÇ

Üye

Doç.Dr. Kanber KARA

Üye

Doç.Dr. Arif ÇİLOĞLU

Üye

Doç.Dr. Hanifi EROL

Üye

Dr. Öğr. Üyesi İmdat ORHAN

Üye

İhsan ALSOY

Üye

PAYDAŞLAR KOMİSYONU

Prof. Dr. Alparslan YILDIRIM

Başkan

Prof.Dr. Ali Cesur ONMAZ

Üye

Prof. Dr. Ö. Orkun DEMİRAL

Üye

Doç. Dr. Aydın ALAN

Üye

Doç.Dr. Davut BAYRAM

Üye

Doç.Dr. Hanifi Erol

Üye

Arş. Gör Dr. Gencay EKİCİ

üye

Arş. Gör. Ali İlteriş AYKUN

Üye

Araş. Gör. Mukaddes BAREL

Üye

Kayseri Vet. Hekiml. Odası Başkanı Akgün ERGÜL

Üye

İsmail KARAKUŞ

Üye

öğrenci temsilcisi

katılımcı

Betül SÖNMEZ DİNDAR

Sekreterya

ANKET VE SWOT ANALİZİ KOMİSYONU

Dr. Öğr.Üyesi Elif ÇELİK

Başkan

Dr.Öğr.Üyesi Fatih Doğan KOCA

Üye

Araş. Gör. Fadime ÖZDEMİR DALDABAN

Üye

Arş. Gör. Gencay EKİCİ

Üye

Araş.Gör. Ali Erdem ÖZTÜRK

Üye

Araş.Gör. Mukaddes BAREL

Üye

İsmail KARAKUŞ

Üye

Erhan DURMAZ

teknik personel

EAEVE SER YAZIM KOMİSYONU

Prof. Dr. Yeliz YILDIRIM

Başkan

Prof. Dr. İhsan KELEŞ

Üye

Prof. Dr. Murat KANBUR

Üye

Prof. Dr. Gültekin ATALAN

Üye

Prof. Dr. Feyzullah BEYAZ

Üye

Prof. Dr. Berrin KOCAOĞLU GÜÇLÜ

Üye

Prof. Dr. Kutlay GÜRBULAK

Üye

Prof. Dr.Öznur ASLAN

üye

Prof.Dr. Ali Cesur ONMAZ

Üye

Doç. Dr. Davut BAYRAM

Üye

Doç. Dr. Ayşe GENCAY GÖKSU

Üye

Doç. Dr. Emel ALAN

Üye

Doç. Dr. Korhan ARSLAN

Üye

Doç.Dr. Serhat AL

Üye

Doç. Dr. Çağrı Çağlar SİNMEZ

Üye

Doç.Dr. Zuhal ÖNDER

Üye

Doç.Dr. Arif ÇİLOĞLU

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Esra CANOOĞLU

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Murat ABAY

Üye

Dr.Öğr.Üyesi Duygu YAMAN GRAM

Üye

Dr. Öğr.Üyesi İmdat ORHAN

Üye

Dr. Öğretim Üyesi Fatih Doğan KOCA

Üye

Araş. Gör. Büşra KAPLAN

Üye

Araş. Gör. Emre KARAKAYA

Üye

Araş. Gör. Esma Gamze İLGAR

Üye

Araş. Gör. Fadime ÖZDEMİR  DALDABAN

Üye

Araş. Gör. Gencay EKİNCİ

Üye

Araş. Gör. Görkem EKEBAŞ

Üye

Araş. Gör. Gamze YETİŞMİŞ

Üye

Araş. Gör. Mukaddes BAREL

Üye

Araş. Gör. Umut ALPMAN

Üye

Araş. Gör. Yunus Emre ATAY

Üye

Öğr.Gör. Baki MURATOĞLU

Akademik Sekreter

Betül SÖNMEZ DİNDAR

Sekreterya

MESLEK İÇİ EĞİTİM KOMİSYONU

Prof. Dr.Öznur ASLAN

Başkan

Prof. Dr. Nurhan ERTAŞ ONMAZ

üye

Doç. Dr. Çağrı Çağlar SİNMEZ

Üye

Dr. Öğr.Üyesi İmdat ORHAN

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Elif ÇELİK

Üye

Araş.Gör. Gamze YETİŞMİŞ

Üye

Araş. Gör. Dr. Gencay EKİNCİ

Üye

Araş. Gör. Dr. Umut ALPMAN

Üye

Kayseri Vet. Hekimleri Odası Başkanı Akgün ERGÜL

Üye

Öğr.Gör. Baki MURATOĞLU

Sekreterya

WEB SAYFA HAZIRLAMA KOMİSYONU

Öğr.Gör. Baki MURATOĞLU

Sorumlu İdari Yönetici

Dr.Öğr.Üyesi Fatih Doğan KOCA

WEB Sayfası Klinik Öncesi Bilimler Bölüm Temsilcisi

Araş, Gör. Yunus Emre ATAY

WEB Sayfası Klinik Bilimler Bölüm Temsilcisi

Araş. Gör. Ali İlteriş AYKUN

WEB Sayfası Temel Bilimler Bölüm Temsilcisi

Araş. Gör. Güven GÜNGÖR

WEB Sayfası Zootekni ve Hayvan Besleme Bölüm Temsilcisi

Araş. Gör. Mukaddes BAREL

WEB Sayfası Gıda Hijyeni ve Teknolojisi  Bölüm Temsilcisi

Ercan DEMİR

Duran POLAT

Erhan DURMAZ

Tülay CERAH

Saadet DEMİRTAŞ

Web İçerik Sorumluları

Büyük Hayvan Hastanesi Proje İnceleme Komisyonu

Prof. Dr. Vehbi GÜNEŞ

Başkan
İç Hastalıkları ABD Başkanı

Prof. Dr. Gültekin ATALAN

Üye
Cerrahi ABD Başkanı

Prof. Dr. Tayfur BEKYÜREK

Üye
Doğum ve Jinekoloji ABD Başkanı

Prof. Dr. Ö. Orkun DEMİRAL 

Üye
Dölerme, Suni Tohumlama ve Andr. ABD Başkanı

Prof. Dr. Ayhan ATASEVER 

Üye

Patoloji ABD Başkanı

Prof. Dr. Ali Cesur ONMAZ

Üye
Dekan Yardımcısı

İsmail KARAKUŞ

Üye
Hastane Müdürü

ÖLÇME ve DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Prof. Dr. Ayhan DÜZLER

Başkan

Prof. Dr. Öznur ASLAN

Üye

Klinik Bilimler Bölümü Temsilcisi

Prof.Dr. Kutlay GÜRBULAK

Üye

Prof.Dr. Nurhan ERTAŞ ONMAZ

Üye

Doç.Dr. Ahmet YAMAÇ

Üye

Doç. Dr. Ayşe GENÇAY GÖKSU

Üye
Klinik Öncesi Bilimler Bölümü

Doç. Dr. Davut BAYRAM

Üye
Zootekni ve Hayvan Besleme Bölümü Temsilcisi

Doç. Dr. Emel ALAN

Üye
Temel Bilimler Bölümü Temsilcisi / Eğitim Seminerleri Koordinat&am

Doç.Dr. Arif ÇİLOĞLU

Üye

Doç.Dr. Harun HIZLISOY

Üye
Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölümü

Doç.Dr. Korhan ARSLAN

Üye

Dr. Öğretim Üyesi Elif ÇELİK

Üye

Dr. Öğr.Üyesi Meryem ŞENTÜRK

Üye

Metehan BOSTANLIK

Öğrenci Temsilcisi

Betül SÖNMEZ DİNDAR

Sekreterya

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ DERGİSİ

Prof. Dr. Bilal AKYÜZEditör

Prof. Dr. Öznur ASLAN

Doç. Dr. Seçil ABAY

Doç. Dr. Emel ALAN

Doç. Dr. Kanber KARA

Doç.Dr. Serhat AL

Editör Yardımcıları

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Doğan KOCA

Dr. Öğr. Üyesi İmdat ORHAN

Araş. Gör. Gamze YETİŞMİŞ

Araş. Gör. Mukaddes BAREL

Editor Yardımcıları

Prof. Dr. Güner KÜÇÜK BAYRAM
Prof. Dr. Berrin KOCAOĞLU GÜÇLÜ

Yayın Kurulu

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KURULU

Prof.Dr. Ali Cesur ONMAZ

Dekan Yardımcısı

Hacı MORTAŞ

Sivil Savunma Uzmanı

Dr. Öğretim Uyesi M.Yasin TEKELİ

Veteriner Fakültesi

Öğrt.Gör. Baki MURATOĞLU

Veteriner Fakültesi

Ayşegül ASLANTAŞ

Fakülte Sekreteri

İsmail KARAKUŞ

Hastane Müdürü

Fatih Bozkaya

Veteriner Hekim

İhsan ALSOY

Veteriner Fakültesi

Orhan DURSUN

İdari Mali İşler Sorumlusu

Emel TÜRKARSLAN

Eğitim Uygulama Araştırma Hastanesi

Ömer TORUN

İş Sağlığı Güv.Uzmanı

Ayşe YAĞCI

Hayvan Hastanesi

Betül SÖNMEZ DİNDAR

Sekreterya

TIBBİ ATIK KOMİSYONU

Araş. Gör. Yunus Emre ATAY

Tıbbi Atık Birim Sorumlusu (Hastane Binası)

Araş. Gör. Emre KARAKAYA

Tıbbi Atık Birim Sorumlusu (Veteriner Fakültesi )

Soner ÖZBOLAT

Tıbbi Atık Taşıma Personeli (Hastane Binası)

Ahmet YILDIZ

Tıbbi Atık Taşıma Personeli (Veteriner Fakültesi)

DÖNER SERMAYE DAĞITIM İNCELEME ve DEĞERLENDİRME KURULU

Prof. Dr. Vehbi GÜNEŞ

Başkan

Prof.Dr. Gültekin ATALAN
Hastane Başhekimi

Üye

Dekan Yardımcısı – Prof. Dr. Murat KANBUR

Üye

Dekan Yardımcısı - Prof.Dr. Ali Cesur ONMAZ

Üye

İsmail KARAKUŞ
Hastane Müdürü

Üye

DÖNER SERMAYE SATIN ALMA KOMİSYONU

Prof. Dr. Gültekin ATALAN

Başkan

Dr. Öğr.Üyesi İlknur KARACA BEKDİK

Üye

Araş.Gör. Ali Erdem ÖZTÜRK

Üye

Araş.Gör. Gökçen PERK

üye

Araş.Gr. Dr. Gencay EKİNCİ

üye

Araş. Gör. Yunus Emre ATAY 

üye

Eczacı Büşra KARACA

Üye

İsmail ÖZBOLAT

Üye

Ali YILDIZ

Sekreter

DÖNER SERMAYE MUAYENE KABUL KOMİSYONU

Prof. Dr. Mehmet ÇİTİL

Başkan

Doç. Dr. Ali Cesur ONMAZ

Üye

İlgili Anabilim Dalından Görevli 2 Akademik Personel

üye

Dr. Öğr. Üyesi Hanifi EROL
Başhekim Yardımcısı

Üye

İsmail Karakuş (Hastane müdürü)

üye

Araş. Gör. Emre Tüfekçi

Üye

Araş. Gör. Umut Alpman

Üye

Ali YILDIZ

Sekreter

Araş.Gör. Yunus Emre ATAY
 

Üye

DÖNER SERMAYE HARCAMA – BELİRLEME KOMİSYONU

Prof. Dr. Gültekin ATALAN

Başkan

Prof. Dr. Ali Cesur ONMAZ
Dekan Yardımcısı

Üye

İsmail KARAKUŞ
Hastane Müdürü

Üye

Ali YILDIZ

Sekreter

SENATO TEMSİLCİSİ

Prof. Dr. Yeliz YILDIRIM

.

FARABİ KURUM KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Berrin KOCAOĞLU GÜÇLÜ

MEVLANA KURUM KOORDİNATÖRÜ

Prof. Dr. Zafer GÖNÜLALAN

4/D STATÜSÜNDE ÇALIŞANLARIN DİSİPLİN KURULU

Prof. Dr. Ali Cesur ONMAZ

Hastane Müdürü – İsmail KARAKUŞ

Ercan DEMİR

Erdal KARAGÖZ

Başkan 

Üye

Üye

Sekreterya

KİMYASAL ATIK KOMİSYONU

Araş. Gör. M. Yasin TEKELİ

Soner ÖZBOLAT

Ahmet YILDIZ

Kimyasal Atık Sorumlusu

Kimyasal Atık Taşıma Personeli (Hastane Binası)

Kimya

EAEVE AKREDİTASYON KOMİSYONU

Prof. Dr. Murat KANBUR

Başkan

Prof. Dr. Yeliz YILDIRIM

EAEVE Koordinatörü

Prof. Dr. Ali Cesur ONMAZ

Üye 

Prof. Dr. Ayhan DÜZLER

Üye

Prof. Dr. Berrin K. GÜÇLÜ

Üye

Prof. Dr. Bilal AKYÜZ

Üye

Prof. Dr. Gültekin ATALAN

Üye 

Prof. Dr. Kutlay GÜRBULAK

Üye

Prof. Dr. Öznur ASLAN

Üye

Doç. Dr. Davut BAYRAM

Üye

Dr.Öğr.Üyesi Serhat AL

Üye

Dr.Öğr.Üyesi Elif ÇELİK

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Esra CANOOĞLU

Üye

Dr.Öğr.Üyesi İmdat ORHAN

Üye

Araş.Gör. Gamze YETİŞMİŞ

Üye

Araş.Gör. Yunus Emre ATAY

Üye

Öğr.Gör. Baki MURATOĞLU

Betül SÖNMEZ DİNDAR

Akademik Sekreter

İdari Sekreter

ÖZDEĞERLENDİRME RAPORLARI DİZAYN KOMİTESİ

Prof. Dr. Alparslan YILDIRIM

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Doğan KOCA

İsmail KARAKUŞ

Başkan

Üye

Üye

Erhan DURMAZ

Betül SÖNMEZ DİNDAR

Üye

Sekreterya

VETERİNER FAKÜLTESİ ORYANTASYON KOMİSYONU

Dr. Öğr. Üyesi Duygu YAMAN GRAM

Başkan

Dr.Öğr.Üyesi Fatih Doğan KOCA

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Gonca KAMACI ÖZOCAK

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Meryem ŞENTÜRK

Üye

Araş. Gör. Gencay EKİNCİ

Araş. Gör. Emre TÜFEKÇİ

Araş.Gör. Mukaddes BAREL

Üye

Üye

Üye

Araş.Gör. Ali İlteriş AYKUN

Araş.Gör. Osman Talha POSCU

Araş.Gör. Güven GÜNGÖR

Üye

Üye

Akademik Sekreter

Betül SÖNMEZ DİNDAR

Sekreter

MESLEKİ ve KLİNİK EĞİTİM KOMİSYONU

Prof.Dr. Kutlay GÜRBULAK

Prof.Dr. Ayhan DÜZLER

Prof.Dr. Öznur ASLAN

Başkan

Üye

Üye

Prof. Dr. Nurhan ERTAŞ ONMAZ

Doç. Dr. Kanber KARA

Doç. Dr. Davut BAYRAM

Üye

Üye

Üye

Doç. Dr. Arif ÇİLOĞLU

Doç. Dr. Çağrı Çağlar SİNMEZ

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Kaan YÖNEZ

Üye

Üye

Üye

Araş.Gör. Dr. Gencay EKİNCİ

Araş.Gör. Yunus Emre ATAY

Üye

Üye

MEZUNLAR OFİSİ BAŞKANLIĞI

Dr. Öğr.Üyesi İmdat ORHAN

Candan GÜNGÖR

Erdal KARAGÖZ

Başkan

Üye

Sekreter

POZİTİVET BÜLTENİ

Prof. Dr. Abdullah İNCİ

Doç. Dr. Çağrı Çağlar SİNMEZ

İmtiyaz Sahibi

Dergi Danışmanı

Araş. Gör. Umut ALPMAN

Araş.Gör. Ali İlteriş AYKUN

Araş. Gör. Emre TÜFEKCİ

Genel Yayın Müdürü

Genel Yayın Müdür Yardımcısı

Soru

1. 2. 3. 4. ve 5. sınıflardan belirlenecek öğrenciler.

.

VETERİNER FAKÜLTESİ ISO 17025 LABORATUVAR AKREDİTASYON KOMİSYONU

Prof. Dr. Fuat AYDIN

Prof. Dr. Zafer GÖNÜLALAN

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim SÖZDUTMAZ

Başkan

üye

üye

ÇEKİRDEK EĞİTİM PROGRAMI (ÇEP) UYGULAMA KOMİSYONU

Prof. Dr. Murat KANBUR

Prof. Dr. Yeliz YILDIRIM

Prof. Dr. Gültekin ATALAN

Prof. Dr. Meryem EREN

Başkan

Koordinatör

Üye

Üye

Prof. Dr. Kutlay GÜRBULAK

Prof. Dr. Kadir Semih GÜMÜŞSOY

Prof. Dr. Feride KOÇ   

Prof. Dr. Savaş SARIÖZKAN 

Üye

Üye

Üye

Üye

Prof. Dr. Ali Cesur ONMAZ

Prof. Dr. Seçil ABAY

Doç. Dr. Ebru ÇETİN

Doç. Dr. Önder DÜZLÜ

Üye

Üye

Üye

Üye

Doç. Dr. Emel ALAN

Doç. Dr. Aydın ALAN

Doç.Dr. Korhan ARSLAN

Doç. Dr. Kanber KARA

Üye

Üye

Üye

Üye

Doç.Dr. Davut BAYRAM

Doç.Dr. Çağrı Çağlar SİNMEZ

Doç.Dr. Harun HIZLISOY

Doç. Dr. Arif ÇİLOĞLU

Üye

Üye

Üye

Üye

Dr.Öğr.Üyesi Esra CANOĞLU

D.r:Öğr.Üyesi Meryem ŞENTÜRK

Dr. Öğr. Üyesi Duygu YAMAN GRAM

Üye

Üye

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Gonca KAMACI ÖZOCAK

Dr. Öğr. Üyesi M. Yasin TEKELİ

Araş. Gör. Görkem EKEBAŞ

Araş. Gör. Fadime DALDABAN

Üye

Üye

Üye

Üye

Araş. Gör. Emre KARAKAYA

Araş. Gör. Yunus Emre ATAY

Araş. Gör. Umut ALPMAN

Araş.Gör. Emre TÜFEKCİ

Betül SÖNMEZ DİNDAR

Üye

Üye

Üye

Akademik Sekreter/Üye

Sek

EK DERS İZLEME KOMİSYONU

Prof.Dr. Nurhan ERTAŞ ONMAZ

Doç. Dr. Aykut GRAM

Doç. Dr. Hanifi EROL

Doç. Dr. Korhan ARSLAN

Doç.Dr. Zuhal ÖNDER

Başkan

Üye

Üye

Üye

Üye

VEDEK AKREDİTASYON KOMİSYONU

Prof. Dr. Zafer GÖNÜLALAN

Prof.Dr. Murat KANBUR

Prof.Dr. Ali Cesur ONMAZ

Prof.Dr. Nurhan ERTAŞ ONMAZ

Doç. Dr. Önder DÜZLÜ

Başkan 

Üye

Üye

Üye

Üye

Doç. Dr. Aydın ALAN

Doç. Dr. Korhan ARSLAN

Doç. Dr. Ebru ÇETİN

Doç. Dr. Hanifi EROL

Üye

Üye

Üye

Üye

Doç. Dr. Harun HIZLISOY

Dr. Öğr. Üyesi Murat ABAY

Araş. Gör. Dr. Fatih Doğan KOCA

Araş. Gör. Dr. Gencay EKİNCİ

Üye

Üye

Üye

Üye

Araş. Gör. Umut ALPMAN

Araş. Gör. Büşra KAPLAN

Araş. Gör. Fadime DALDABAN

Betül SÖNMEZ DİNDAR

Üye

Üye

Üye

Sekreterya

ENGELSİZ BİRİM KOMİSYONU

Prof. Dr. Kutlay GÜRBULAK

Dr. Öğr. Üyesi Duygu YAMAN GRAM

Erdal KARAGÖZ

Başkan

Üye

Üye

DİPLOMA DENKLİK İNCELEME KOMİSYONU

Prof. Dr. Feyzullah BEYAZ

Prof. Dr. Vehbi GÜNEŞ

Temel Bilimler Bölüm Başkanı

Klinik Bilimler Bölüm Başkanı

Prof. Dr. Fuat AYDIN

Prof. Dr. Erol BAYTOK

Klinik Öncesi Bilimler Bölüm Başkanı

Zootekni ve Hayvan Besleme Böl

Prof. Dr. Yeliz YILDIRIM

Nurcan KOÇER

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi Bölüm Başkanı

Sekreterya

HALKLA İLİŞKİLER KOMİSYONU

Prof. Dr. Ali Cesur ONMAZ

Doç. Dr. Çağrı Çağlar SİNMEZ     

Dr. Öğr. Üyesi Fatih Doğan KOCA   

Başkan

üye

üye

İsmail KARAKUŞ / Hastane Müdürü

Erhan DURMAZ

Üye

Sekreter

 

ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim SÖZDUTMAZ

Öğr. Gör. Dr. İlknur KARACA BEKDİK

Araş.Gör. Dr. Gencay EKİNCİ

Araş.Gör. Dr. Görkem EKEBAŞ

Başkan

Üye

Üye

Üye

Araş. Gör. Yunus Emre ATAY

Araş. Gör. Emre KARAKAYA

Araş. Gör. Gamze YETİŞMİŞ

Araş. Gör. Gökçen PERK

Üye

Üye

Üye

Üye

Araş.Gör. Mukaddes BAREL

Araş.Gör. Osman Talha POSCU

Betül SÖNMEZ DİNDAR

Üye

Akademik Sekreter

Sekreterya

BİRİM DIŞ DEĞERLENDİRİCİ (110843

Prof. Dr. Murat KANBUR

Prof. Dr. Kutlay GÜRBULAK

Prof. Dr. Zafer GÖNÜLALAN

Prof. Dr. Yeliz YILDIRIM

Abdulsamet EREZ

-

AFET YÖNETİM EKİBİ

Prof. Dr. Gültekin Atalan

Başhekim

Doç. Dr. Hanifi Erol

Başhekim Yardımcısı

Araş. Gör. Dr. Gencay Ekinci

Öğretim Elemanı

Araş. Gör. Yunus Emre Atay

Öğretim Elemanı

İsmail KARAKUŞ

Hastane Müdürü

Selçuk TOY

Sağlık Teknikeri

Emel TÜRKARSLAN

Sağlık Teknisyeni

Yasemin BEKRET

Memur

ERÜ VETERİNER FAKÜLTESİ 25. YIL KATALOG HAZIRLAMA KOMİSYONU

Doç:Dr. Çağrı Çağlar SİNMEZ

Prof. Dr. Ali Cesur ONMAZ

Editör

Editör Yardımcısı

Prof. Dr. Güner KÜÇÜK BAYRAM

Prof. Dr. Berrin KOCAOĞLU GÜÇLÜ

Editör Yardımcısı

Editör Yardımcısı

Prof. Dr. Bilal AKYÜZ

Prof. Dr. Murat KANBUR

Editör Yardımcısı

Editör Yardımcısı

Prof. Dr. Önder DÜZLÜ

Prof.Dr. Öznur ASLAN

Klinik Öncesi Bilimler Bölüm Sorumlusu

Temel Bilimler Bölüm So

Doç. Dr. Aykut GRAM

Doç. Dr. Korhan ARSLAN

Yabancı Dil Editörü

Zootekni ve Hayvan Besleme Bölüm Sorumlusu

Doç. Dr. Harun HIZLISOY

Dr. Öğr. Üyesi Meryem ŞENTÜRK

Veteriner Halk Sağlığı Bölüm Sorumlusu

Üye / Temel Bilimler

Dr. Öğr. Üyesi İmdat ORHAN

Dr. Öğr. Üyesi Yasin TEKELİ

Üye / Temel Bilimler

Üye / Klinik Öncesi Bilimler

Araş. Gör. Dr. Emre KARAKAYA

Araş. Gör. Dr. Gencay EKİNCİ

Üye / Klinik Öncesi Bilimler

Üye / Zootekni Bilimleri

Araş. Gör. Dr. Esma Gamze AKSEL

Araş. Gör. Yunus Emre ATAY

Üye / Zootekni Bilimleri

Üye / Klinik Bilimler

Araş. Gör. Umut ALPMAN

Araş. Gör. Mukaddes BAREL

Üye / Klinik Bilimler

Üye / Veteriner Halk Sağlığı

Araş.Gör. Ali İLTERİŞ AYKUN

Öğr. Gör. Baki MURATOĞLU

Erhan DURMAZ

Üye

Akademik Sekreter

İdari Sekreter

İŞ KAZASI ve MESLEK HASTALIĞI BİLDİRİM KOMİSYONU

İsmail KARAKUŞ

Duran POLAT

Orhan DURSUN

Başkan

Veteriner Fakültesi

Veteriner Fakültesi

İsmail ÖZBOLAT

Emel TÜRKARSLAN

Hayvan Hastanesi

Hayvan Hastanesi

RİSK DEĞERLENDİRME KOMİSYONU

Prof.Dr. Abdullah İNCİ

Prof.Dr. Ali Cesur ONMAZ

Prof.Dr. Önder DÜZLÜ

Başkan

Üye

Üye

Prof.Dr. Meryem EREN

Prof.Dr. Feride KOÇ

Doç.Dr. Kanber KARA

Üye

Üye

Üye

Doç.Dr. Hanifi EROL

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim SÖZDUTMAZ

Öğr.Gör. Baki MURATOĞLU

Üye

Üye

Üye

Ayşegül ASLANTAŞ

İsmail KARAKUŞ

Mustafa AKBIYIK

İhsan ALSOY

Üye

Üye

Üye

Üye

Emel TÜRKARSLAN

Orhan DURSUN

Fatih BOZKAYA

Erhan DURMAZ

Üye

Üye

Üye

Sekreterya

İŞ SAĞLIĞI ve GÜVENLİĞİ ÇALIŞAN TEMSİLCİLERİ

İhsan ALSOY

İsmail ÖZBOLAT

Emel TÜRKARSLAN

Çalışan Baş Temsilci

Çalışan Temsilci

Çalışan Temsilci

BİYOGÜVENLİK ANABİLİM DALLARI SORUMLULARI

Anatomi Anabilim Dalı

Araş.Gör. Osman Talha POSCU (Akademik Sekreter)

 

Biyokimya Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi Meryem ŞENTÜRK

Biyometri Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi Elif ÇELİK

Cerrahi Anabilim Dalı

Araş.Gör. Umut ALPMAN

Doğum ve Jinekoloji Anabilim Dalı

Araş.Gör. Yunus Emre ATAY

Dölerme, Suni Tohumlama ve And. Anabilim Dalı

Araş.Gör. Ali Erdem ÖZTÜRK

Farmakoloji-Toksikoloji Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi M.Yasin TEKELİ

Fizyoloji Anabilim Dalı

Doç.Dr. Ebru ÇETİN

Genetik Anabilim Dalı

Doç.Dr. Korhan ARSLAN

Hayvan Bes. ve Beslenme Hast. ABD

Doç.Dr. Kanber KARA

Hayvan Sağlığı Ekonomisi ve İşl. ABD

Prof.Dr. Savaş SARIÖZKAN

Histoloji-Embriyoloji Anabilim Dalı

Doç.Dr. Emel ALAN

İç Hastalıkları Anabilim Dalı

Araş.Gör. Emre TÜFEKÇİ

Laboratuvar Hayvanları Bilimi ABD

Dr. Öğr. Üyesi Gonca KAMACI ÖZOCAK

Mikrobiyoloji Anabilim Dalı

Araş. Gör. Dr. Emre KARAKAYA

Parazitoloji Anabilim Dalı

Doç. Dr. Zuhal ÖNDER

Patoloji Anabilim Dalı

Araş. Gör. Dr. Görkem EKEBAŞ

Su Ürünleri ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Dr.Öğr.Üyesi Fatih Doğan KOCA

Vet. Hek. Tar. Ve Deont. ABD

Araş. Gör. Ali İlteriş AYKUN

Veteriner Halk Sağlığı Anabilim Dalı

Prof.Dr. Nurhan ERTAŞ ONMAZ

Viroloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim SÖZDUTMAZ

Zootekni Anabilim Dalı

Doç. Dr. Davut BAYRAM

İdari Sekreter

Betül SÖNMEZ DİNDAR

AKADEMİK DANIŞMANLIK KOMİSYONU

Prof.Dr. Mehmet ÇİTİL

Prof.Dr. Ayhan DÜZLER

Başkan

Üye

Prof.Dr. Berrin K.GÜÇLÜ

Prof.Dr. Gökhan ERASLAN

Üye

Üye

Prof.Dr. Nurhan ERTAŞ ONMAZ

Doç.Dr. Aydın ALAN

Üye

Üye

Doç.Dr. Çağrı Çağrı SİNMEZ

Doç.Dr. Kanber KARA

Üye

Üye

Doç.Dr. Zuhal ÖNDER

Dr.Öğr.Üyesi Meryem ŞENTÜRK

Üye

Üye

VETERİNER FAKÜLTESİ ISO 17025 DENEY SORUMLUSU

Doç.Dr. Kanber KARA

.

HAYVAN HASTANESİ BİYOGÜVENLİK SORUMLUSU

Araş. Gör. Dr. Gencay EKİNCİ

Araş. Gör. Yunus Emre ATAY

Araş. Gör. Umut ALPMAN

.

HAYVAN HASTANESİ HAYVAN BESLEME SORUMLUSU

Doç.Dr. Kanber KARA

.

HAYVAN HASTANESİ HAYVAN REFAHI SORUMLUSU

Araş. Gör. Ali İlteriş AYKUN

.

VETERİNER FAKÜLTESİ ERSEM KOORDİNASYON GRUBU

Prof. Dr. Yeliz YILDIRIM

Doç. Dr. Çağrı Çağlar SİNMEZ

Doç. Dr. Korhan ARSLAN

Gıda Hijyeni ve Teknolojisi 

Temel Bilimler

Zootekni ve Hayvan Besleme

Araş. Gör. Dr. Gencay EKİNCİ

Araş. Gör. Dr. Emre KARAKAYA

Klinik Bilimler

Klinik Öncesi Bilimler

ERÜTAM İNCELEME KOMİSYONU

Prof. Dr. Tayfur BEKYÜREK

Başkan

Prof. Dr. Berrin KOCAOĞLU GÜÇLÜ

Üye

Prof. Dr. Öznur ASLAN

Üye

Prof. Dr. Kadir Semih GÜMÜŞSOY

Üye

Doç. Dr. Davut BAYRAM

Üye