Ayşegül ASLANTAŞ
Ad Soyad Ayşegül ASLANTAŞ
GörevFakülte Sekreteri
Telefon+90 352 2076666 | Dahili : 29506
E-Postaaysegulerciyes.edu.tr
Nurcan KOÇER
Ad Soyad Nurcan KOÇER
GörevTahakkuk Şef
Telefon+90 352 2076666 | Dahili : 29510
E-Posta--
Duran POLAT
Ad Soyad Duran POLAT
GörevTaşınır kayıt
Telefon+90 352 2076666 | Dahili : 29509
E-Postadpolaterciyes.edu.tr
Erdal KARAGÖZ
Ad Soyad Erdal KARAGÖZ
GörevBilgisayar İşletmeni
Telefon+90 352 2076666 | Dahili : 29508
E-Postaekaragozerciyes.edu.tr
Ercan DEMİR
Ad Soyad Ercan DEMİR
GörevTaşınır kayıt
Telefon+90 352 2076666 | Dahili : 29518
E-Postaercandemirerciyes.edu.tr
Orhan DURSUN
Ad Soyad Orhan DURSUN
GörevSatın Alma
Telefon+90 352 2076666 | Dahili : 29513
E-Postaorhan0509hotmail.com
Sevilay ŞİMŞEK
Ad Soyad Sevilay ŞİMŞEK
GörevBölüm Yazı İşleri
Telefon+90 352 2076666 | Dahili : 29512
E-Postasevilaysimsekerciyes.edu.tr
 İkram ÖCAL
Ad Soyad İkram ÖCAL
Görev Personel - Yazı İşleri
Telefon+90 352 2076666 | Dahili : 29507
E-Postaiocalerciyes.edu.tr
Hatice DOĞAN
Ad Soyad Hatice DOĞAN
GörevTahakkuk
Telefon+90 352 2076666 | Dahili : 29510
E-Postahkayhanerciyes.edu.tr
Betül SÖNMEZ
Ad Soyad Betül SÖNMEZ
GörevPersonel - Yazı İşleri
Telefon+90 352 2076666 | Dahili : 29507
E-Postabsonmezerciyes.edu.tr
Ayşen ERİŞEN
Ad Soyad Ayşen ERİŞEN
GörevDekanlık Sekreteri
Telefon+90 352 2076666 | Dahili : 29500
E-Postaaerisenerciyes.edu.tr
Şahin ÖZTÜRK
Ad Soyad Şahin ÖZTÜRK
Görev29516
Telefon+90 352 2076666 | Dahili : 29516
E-Postascatakerciyes.edu.tr
Alattin KORKMAZ
Ad Soyad Alattin KORKMAZ
GörevYardımcı Hizmetler
Telefon+90 352 2076666 | Dahili : 29516
E-Postaalattinkorkmazerciyes.edu.tr
İhsan ALSOY
Ad Soyad İhsan ALSOY
GörevElektrik Teknisyeni
Telefon+90 352 2076666 Dahili : 29518
E-Postaialsoyerciyes.edu.tr
Saadet DEMİRTAŞ
Ad Soyad Saadet DEMİRTAŞ
GörevYardımcı Hizmetler
Telefon+90 352 2076666 | Dahili : 29511
E-Postasaadetdemirtaserciyes.edu.tr
Ahmet YILDIZ
Ad Soyad Ahmet YILDIZ
GörevYardımcı Hizmetler
Telefon+90 352 2076666 | Dahili : 29511
E-Postaahmetyıldızerciyes.edu.tr
Soner ÖZBOLAT
Ad Soyad Soner ÖZBOLAT
GörevYardımcı Hizmetler
Telefon+90 352 2076666 | Dahili : 29516
E-Postasoner.polatsonergmail.com
İsmail KARAKUŞ
Ad Soyad İsmail KARAKUŞ
Görev Hastane Müdürü
Telefon+90 352 2076666 Dahili : 29519
E-Postaikarakuserciyes.edu.tr
Mustafa AKBIYIK
Ad Soyad Mustafa AKBIYIK
GörevVeteriner Hekim
Telefon+90 352 2076666 | Dahili : 29550
E-Postamakbiyikerciyes.edu.tr
Gökhan Mustafa EREN
Ad Soyad Gökhan Mustafa EREN
GörevVeteriner Hekim
Telefon+90 352 2076666 | Dahili : 29570
E-Postagmerenerciyes.edu.tr
Nafiz KARATAŞ GÜLER
Ad Soyad Nafiz KARATAŞ GÜLER
GörevVeteriner Hekim
Telefon+90 352 2076666 | Dahili : 29550
E-Postakaratasgulerhotmail.com
Hasan CERİT
Ad Soyad Hasan CERİT
GörevVeteriner Hekim
Telefon+90 352 2076666 | Dahili : 29569
E-Postahceriterciyes.edu.tr
Fatih BOZKAYA
Ad Soyad Fatih BOZKAYA
GörevVeteriner Hekim
Telefon+90 352 2076666 | Dahili : 29570
E-Postafatih.bozkayagmail.com
İsmail ÖZBOLAT
Ad Soyad İsmail ÖZBOLAT
GörevSağlık Teknikeri
Telefon+90 352 2076666 | Dahili : 29550
E-Postaiozbolaterciyes.edu.tr
Hayal TAŞKIN
Ad Soyad Hayal TAŞKIN
GörevLaborant
Telefon+90 352 2076666 | Dahili : 29560
E-Postahtaskinerciyes.edu.tr
Yasemin BEKRET
Ad Soyad Yasemin BEKRET
GörevHasta kabul/kayıt
Telefon+90 352 2076666 | Dahili : 29570
E-Postabekretyasemingmail.com
Fatih ŞAHİNER
Ad Soyad Fatih ŞAHİNER
GörevYardımcı Hizmetler
Telefon+90 352 2076666 | Dahili : 29550
E-Postafatih_sahinerhotmail.com
Habip TARHAN
Ad Soyad Habip TARHAN
GörevYardımcı Hizmetler
Telefon+90 352 2076666 | Dahili : 29550
E-Postahtarhanerciyes.edu.tr
Adres : Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Telefon : 0352 339 94 84 - 0352 338 63 23
Faks : 0352 337 27 40
Öğrenci İşleri : 0352 207 66 66 - Dahili : 10502 - 10528
E-Posta : veterinererciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu