BİRİM ADI : VETERİNER FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

No Kurul Üyeleri Adı Soyadı Birimdeki Görevi Kuruldaki Özel Görevi
1 Yönetim (İşveren Vekili) Prof.Dr.Abdullah İNCİ Dekan Kurul Başkanı
2 İş Güvenliği Uzmanı İbrahim ALTIPARMAK İş Güvenliği Uzmanı Kurul Sekreteri
3 İşyeri Hekimi Yrd. Doç. Dr. Arda BORLU İşyeri Hekimi Üye
4 İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi Ayşegül ASLANTAŞ Fakülte/Yüksekokul/MYO/Enstütü/ Merkez Sekreteri Üye
5 Bulunması halinde sivil savunma uzmanı Hacı MORTAŞ Rektörlük Sivil Savunma Uzmanı Üye
6 Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta     Üye
7 Çalışan baş temsilcisi Erdal KARAGÖZ Birden fazla çalışan temsilcisi varsa baş temsilci Üye
8 Çalışan temsilcisi İhsan ALSOY Diğer çalışan temsilcileri Üye

BİRİM ADI : EĞİTİM ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ (KLİNİK)

No Kurul Üyeleri Adı Soyadı Birimdeki Görevi Kuruldaki Özel Görevi
1 Yönetim (İşveren Vekili) Doç. Dr. Ali Cesur ONMAZ Hastane Başhekimi Kurul Başkanı
2 İş Güvenliği Uzmanı İbrahim ALTIPARMAK İş Güvenliği Uzmanı Kurul Sekreteri
3 İşyeri Hekimi Yrd. Doç. Dr. Arda BORLU İşyeri Hekimi Üye
4 İnsan kaynakları, personel, sosyal işler veya idari ve mali işleri yürütmekle görevli bir kişi İsmail KARAKUŞ Hastane Müdürü Üye
5 Bulunması halinde sivil savunma uzmanı Hacı MORTAŞ Rektörlük Sivil Savunma Uzmanı Üye
6 Bulunması halinde formen, ustabaşı veya usta     Üye
7 Çalışan baş temsilcisi Hasan CERİT Birden fazla çalışan temsilcisi varsa baş temsilci Üye
8 Çalışan temsilcisi   Diğer çalışan temsilcileri Üye