Kayseri Yem ve ERUTAM çiftliği teknik gezisi 11.11


Fotoğraflar

Süt sığırı, Düve ve Buzağı ziyareti


Fotoğraflar

Kanatlı Hayvan Çiftliği ziyareti


Fotoğraflar

Yem Fabrikası Ziyareti


Fotoğraflar