Misyon ve Vizyon

Misyonumuz

Yeterli bilgiye sahip, etik değerlere bağlı, toplumsal sorumluluk bilinci gelişmiş, akılcı, yaratıcı, üretken ve dünyadaki güncel gelişmeleri izleyebilen; ulusal ve evrensel sorunları saptayabilen ve çözüm üretebilen, Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, Atatürk milliyetçiliğine bağlı hizmet bilincini kazanmış, demokratik, laik ve vatanını seven veteriner hekimler yetiştirmek, ulusal ve evrensel sorunlara çözüm önerileri geliştirebilecek, ülke gelişimine ve evrensel bilime katkı sağlayacak projeler üretmek ve özgün araştırmalar yapmak; toplumun ihtiyaçlarına yönelik ve çevreye duyarlı, yüksek standartlarda, kaliteli, güvenilir ve hızlı hizmet vermektir.

 

Vizyonumuz

Eğitim, araştırma ve hizmet alanlarında yurt içi ve yurt dışında tanınan, sorun çözme konusunda becerikli, eleştirel düşünme becerilerine sahip, çağdaş, katılımcı, çalışanı ve öğrencisi olmaktan onur duyulan ve tercih edilen bir Veteriner Fakültesi olmaktır.

Adres : Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi
Telefon : 0352 339 94 84 - 0352 338 63 23
Faks : 0352 337 27 40
Öğrenci İşleri : 0352 207 66 66 - Dahili : 10502 - 10528
E-Posta : veterinererciyes.edu.tr
Copyright © 2013 - 2014 / Tasarım & Programlama: Erciyes Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı Web Grubu