4-7 Eylül 2019 – Kayseri

                                                    

I. Uluslararası, VI. Ulusal Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Kongresi Kayseri’de, Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nin ev sahipliğinde 4-7 Eylül 2019 tarihleri arasında  gerçekleştirildi.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı ev sahipliğinde, Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği’nin desteğiyle düzenlenen Kongre, Sabancı Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kongrenin açılışına, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez konseyi Başkanı Ali Eroğlu, TVHB Genel Sekreteri Haluk Aşkaroğlu, TVHB Yönetim Kurulu Üyesi Sinan Sağlam, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci, Dekan Yardımcısı Doç.Dr. Ali Cesur Onmaz, Kayseri Bölgesi Veteriner Hekimler Odası Başkanı Akgün Ergül, Yozgat Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Faruk Anteplioğlu, Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Başkanı Prof.Dr. Ender Yarsan, Düzenleme Kurulu Başkanı Prof.Dr. Murat Kanbur, Veteriner Fakültesi Öğretim üyeleri, Uluslararsı katılımcılar, veteriner ilaç firması temsilcileri, çeşitli Üniversitelerden akademisyenler ile Tarım ve Orman Bakanlığından yetkililer olacak şekilde yaklaşık 200 bilim insanı ve davetli katıldı.

Kongenin ilk gününde akademisyen, sektör çalışanları, veteriner hekimler ve öğrencilere yönelik kurslar yapıldı. Bu kapsamda “Klinisyen veteeriner hekimlerle söyleşi: Akılcı ilaç kullanımı” etkinliği Fakültemiz Mehmet Akif Ersoy Konferans salonunda gerçekleştirildi.

Kongrede çevre sağlığı alanında çalışanlara yönelik “Halk ve çevre sağlığı alanında vektör mücadelesinin temel prensipleri ve pestisitlerin bilinçli kullanımları kursu” yapıldı, Erciyes Üniversitesi ERVEK ile birlikte hazırlanan kursa katılan 19 katılımcıya sertifikaları verildi.

Akademisyenlere yönelik yapılan ve Erciyes Üniversitesi GENKÖK ile birlikte hazırlanan “temel hücre kültürü uygulamaları” kursuna da 20 araştırmacı katılarak sertifikalarını aldılar.

Kongrenin açılış konuşmasını yapan Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı ve Veteriner Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Murat Kanbur Kongre süreci ve Kongre programı hakkında bilgiler verdi; verimli ve başarılı bir kongre geçmesi temennisinde bulundu, katılımcılara ve kongreye katkı veren kamu ve özel kuruluşlara ve kişiler teşekkür ederek hoş geldiniz dedi.

Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneği Başkanı Prof.Dr. Ender Yarsan ise, Kongrenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür ettiğini belirterek, Veteriner Farmakoloji ve Toksikoloji Derneğinin çalışmaları hakkında çeşitli bilgiler verdi. Bugüne kadar gerçekleştirilen Kongreler ile Derneğin etkinliklerini içeren bir slayt gösterisini katılımcılar ile paylaştı.

Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci de konuşmasında, düzenlenen kongrenin önemine vurgu yaparak katkı sağlayanlara teşekkür etti. Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Borlu ise konuşmasında, Sempozyum ve kongrelerin bilimsel anlamda önemine vurgu yaparak; bu etkinliklerin akademik süreçte son derece teşvik edici olduğunu ifade etti.

                              

 

                  

Kongrenin Açılış Programında TVHB Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu’da bir konuşma yaparak; Farmakoloji ve Toksikoloji bilgisinin halk sağlığı ve hekimlik noktasındaki önemine vurgu yaptı. Bununla birlikte Eroğlu konuşmasında Veteriner Hekimliği ve ülke hayvancılığı ile ilgili genel değerlendirmelerde bulundu; TVHB’nin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Yine konuşmasında özellikle Tek Sağlık yaklaşımı içerisinde ifade edilen Antimikrobiyal Direnç ve önemine işaret ederek; veteriner ilaçları ile ilgili e-reçete uygulamasına yönelik TVHB’nin yaklaşımlarını aktardı. Açılış konuşmaları sonrasında Fakülte Dekanı ve TVHB Merkez Konseyi Başkanımıza plaketleri takdim edildi.

 

Kongreye uluslararası alandan da çok sayıda katılımcı iştirak etti. Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, İtalya, Çek Cumhuriyeti, Slovenya, İsrail’den katılan Bilim insanları Kongre kapsamında sunular gerçekleştirdiler. Bunlar içerisinde Toksikolojinin duayen ismi Ramesh Gupta Açılış Programında bir konuşma yaparak Ülkemizde olmaktan ve Kongreye katılmaktan duyduğu memnuniyeti ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından Dijital Bağımlılıkla Mücadele Derneği Başkanı Prof. Dr. Tuncay Dilci’nin sunumu ile devam eden Kong re, 7 Eylül 2019 tarihinde sona erdi.

 

Kongre’de uluslararsı düzeyde 8 Çağrılı Bildiri, 41 Poster, 52 Sözlü olmak üzere toplam 101 Bildiri sunuldu. Kongrenin 6 Eylül Cuma öğleden sonraki oturumunda ise “Vektör Mücadelesi ve Halk Sağlığı” konulu bir panel düzenlendi. Moderatörlüğünü Prof.Dr. Ender Yarsan’ın yaptığı Panele Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanı Sebahattin Yazıcı, Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim üyesi Doç.Dr. Elçin Balcı; Etlik Merkez Veteriner Kontrol Araştırma Enstitüsü Müdürü Dr. Cevdet Yaralı ile Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Daire Başkanı İsmail Kılıç panelist olarak katıldı. Panel kapsamında güncel bir konu olan ve küresel anlamda endişe uyandıran vektörler, bunlardan kaynaklanan sorunlar, vektör mücadelesi noktasında Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’nın ve yerel yönetimlerin yaklaşımları, konunun halk sağlığı boyutu farklı yönleriyle ve multidisipliner yaklaşımla ele alındı. Panel oturumu katılımcıların soru ve katkılarıyla olgunlaştırıldı; Plaket Töreniyle de tamamlandı.

Kongre kapsamında Sözlü Bildiriler ve Poster Bildirileri için Birincilik, İkincilik ve Üçüncülük Ödülleri verilerek, genç akademisyenlerin, araştırıcıların teşvik edilmesi sağlandı.

Kongre sonunda dilek ve temenniler ifade edildi ve bir sonraki Kongre yeri belirlendi. Buna göre 2022 Kongre’sinin Balıkesir’de, Veteriner Fakültesi Farmakoloji ve Toksikoloji Anabilim Dalı ev sahipliğinde yapılması kararlaştırıldı.

 

 

Yoğun bilimsel program ile birlikte Kongre sürecinde gerçekleştirilen sosyal program da başarılıydı. Sosyal program kapsamında Kapadokya yöresi kendine özgü güzellikleriyle ve doğal zenginliğiyle katılımcılar tarafından ziyaret edildi.