Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi 16-21 Eylül 2018 tarihlerinde, Avrupa Birliği Veteriner Akreditasyon Kurumu tarafından 2016 Uppsala EAEVE kriterleri gözetilerek, tüm kriterleri içeren bir denetim geçirmiştir. Ziyarete gelen EAEVE ekibi, fakültemizi toplam 90 kriter üzerinden değerlendirmiş, 5 major eksiklik tespit etmiş, gözlemledikleri tüm verileri detaylı bir rapor halinde fakültemize sunmuştur. Ziyaret sonunda ekip, mevcut idari ve akademik kadroyla Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesinin tüm eksiklikleri muhtemelen 2 veya 3 yıl içinde tamamlayarak, sadece Türkiye’nin değil, Avrupa’nın ön sıralarında yer alabileceğini, bu  kapasite ve gelişme ivmesine sahip olduğunu vurgulamıştır.