Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği  (EAEVE) 16-21 Eylül 2018 tarihinde 90  kriter üzerinden yaptıkları full akreditasyon ziyareti sonrasında Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesinde 10 majör ve 13 minör eksiklik belirlemişlerdi. Belirtilen eksiklikleri giderip gidermediğinin incelendiği re-vizit ziyareti 20-24 Eylül 2021 tarihleri arasında tamamlanmış olup, ziyaret sonrası yapılan sözlü bildirimde Fakültenin kalite kontrol ve kalite güvence sistemleri, müfredat, ilk gün yeterlilikleri ve ilk gün becerilerinin sağlanması, ölçme ve değerlendirme, paydaş ilişkileri ve biyogüvenlik alanlarındaki temel eksiklikleri giderdiği belirtilmiştir.

İlerleyen süreçte EAEVE ziyaret ekibi nihai raporlarını hazırlayıp European Committe of Veterinary Education (ECOVE)’a gönderecek ve nihai akreditasyon ile ilgili sonuç 2022 yılının ilk çeyreğinde Fakültemize tebliğ edilecektir.