Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı ve Dekanlar Konseyi Başkanı Prof.Dr. Abdullah İNCİ ve Dekan Yardımcısı Prof.Dr. Murat KANBUR Türk Veteriner Hekimleri Birliğinin 66.yılı kutlamaları kapsamında Elazığ ve Malatya'da yapılan etkinliklere katıldı.

 

Türk Veteriner Hekimleri Birliği’nin kuruluşunun altmış altıncı yılı, Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi’nin depreme destek olmak amacıyla 10 Mart 2020 tarihinde Elazığ’da düzenlenen programla kutlandı. Programla, veteriner hekimliğin önemine vurgu yapıldı. Elazığ Veteriner Hekimler Odası Başkanı Cazim Bulut, yaşanan depremin ardından veteriner hekimlerin gönüllü olarak depremden etkilenen hayvanların tedavisini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu, veteriner hekimliğinin önemi ve birliğin çalışmaları hakkında bilgi verdi. Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Mehmet Çalıcıoğlu, fakültelerinin deprem süresinde 24 saat esaslı çalışarak, kurtarılan hayvanların teşhis ve tedavilerinin yapıldığını söyledi. Tarım ve orman İl Müdürü Turan Karahan’da müdürlük olarak, deprem süresince yaptıkları çalışmaları anlattı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürlüğü Daire Başkanı Ender Burçak, son 17 yılda hayvancılık alanında önemli noktalara gelindiğini söyledi. Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Abdullah İnci, tarihten günümüze veteriner hekimlerin özverili çalışma gerçekleştirdiğini söyledi. Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Tamer Dodurka, afetlerde veteriner hekimlerin de mücadele verdiklerini belirtti.

Veteriner Fakültesi Dekanı ve Dekanlar Konseyi Başkanı Prof.Dr. Abdullah İNCİ'nin "Depremde Veteriner Hizmetleri Hekimliği" temalı toplantıda yapmış olduğu konuşma metni aşağıda yer almaktadır.

."Sayın protokol çok kıymetli katılımcılar,

Türk Veteriner Hekimler Birliği Merkez Konseyi’nin 66. Kuruluş Yılı Kutlama Programına Almış olduğumuz davet üzerine aranızda bulunuyorum. Bu davet için çok teşekkür ederim. Bütün katılımcıları Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı ve Veteriner Fakülteleri Dekanlar Konseyi Dönem Başkanı olarak selamlıyorum. Herkese en kalbi saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Derin gönül bağım olan bu güzel şehrin halkına geçmiş olsun diyorum. Allah bir daha böyle bir afet ve acı yaşatmasın.

Çok kıymetli katılımcılar Merkez Konseyimizin bir doğal afet sonrasında “Depremde Veteriner Hekimlik Hizmetleri” temalı bu toplantıyı Elazığ ve Malatya’da düzenlemiş olmalarından dolayı Sayın Başkan Veteriner Hekim Ali EROĞLU beyefendinin şahsında tüm Yönetim Kurulu üyelerine tebriklerimle teşekkür ederim. Ayrıca Yerel düzenleme kurul ve komitelerine, Elazığ ve Malatya Veteriner Hekimler Odalarına, Fırat Üniversitesi (FÜ) Yönetimine ve FÜ Veteriner Fakültesi Dekanlığına ve bu toplantıya katkı sağlayan çok kıymetli akademisyenlere teşekkür ederim.

Veteriner hekimler, dünyada 258 yıllık Modern Veteriner Hekimliği Tarihinde çok önemli görevlerini her daim en üstün vazife anlayışı ile yerine getirmişlerdir. Bugün dünyanın karşı karşıya kaldığı pandemide de veteriner hekimler salgını durdurmak için büyük özverili çalışmalarını sürdürmektedirler. Ülkemizde de veteriner hekimler, Tek Sağlık Konseptine uygun şekilde sağlığın korunması ve garanti altına alınmasında üzerlerine düşen vazifelerini bilimin ışığında en iyi şekilde yapmaktadırlar.  Türkiye’de Veteriner Hekimliği eğitim-öğretimin başlamasından bu yana geçen 178 yılda yaşanan dünya savaşları, Balkan Savaşları, Çanakkale Savaşları ve Kurtuluş Savaşında Veteriner Hekimler hayvan sağlığını tam koruyarak hem bu savaşlardan zaferlerle çıkılmasına ve hem de insan sağlığının korunmasına katkı sağlamışlardır. Bu günde karşı karşıya kaldığımız durum, en az yüz yıl öncekinin bir başka versiyonudur. Bugünde yine Veteriner Hekimler “Tek Sağlığın” temel sorumluları ve koruyucularıdır.

Veteriner hekimliği hizmetlerinin ekonomiyi, hayvan sağlığını ve veteriner halk sağlığını etkileyen biyolojik, doğal ve teknolojik felaketlerin riskini azaltma ve yönetme konusundaki çalışmaları ve kapasiteleri büyüktür ve bir o kadar da önemlidir. Veteriner Hekimliği hizmetleri, genellikle bir afetle uğraşırken görünenden her zaman daha büyük olmuştur. Özellikle biyolojik afetlerde veteriner hekimlerin liderlikleri hep yüksek olmuştur. Ancak her nasılsa görünen veya algılanan farklı olmakta, Veteriner Hekimlerin liderlikleri ve özverili çalışmalarıyla uyumlu sonuçları pek görülmemektedir. Bunun en bariz örneğini Dünyada olduğu gibi Ülkemizde de “Tek Sağlık” konseptinin temelini teşkil eden Veteriner Hekimler sağlık alanındaki diğer profesyonellerden ayrı görülerek “Fiili Hizmet Süresi” ve “Fiili Hizmet Zammı” dışında tutulmuşlardır. Anayasanın eşitlik ilkesine aykırı olan, kesinlikle büyük bir yanlışlık ve yanıltılmanın sonucu ortaya çıkarılan bu adaletsizliğin mutlaka düzeltilmesi gerekmektedir. Zira Türkiye’de dün başka başka salgınlara karşı liderlik ve özverili çalışmalar yapmış olan veteriner hekimler bugün de tek sağlık prensipleri çerçevesinde yoğun çalışmalar yapmakta ve yüzlerce zoonotik infeksiyözün kontrolünü sağlamaktadırlar. Herkes şurasını çok iyi bilmelidir ki, Türkiye’de Veteriner Hekimler, bilime olan mutlak inançları çerçevesinde yasaların kendilerine verdiği görev ve sorumluluklarını bir OTORİTE olarak hakkıyla yerine getirmektedirler. Bunun doğal sonucu Ülkemizde Hayvan Sağlığı/İnsan sağlığı, tek sağlık bütünselliği çerçevesinde garanti altına alınmıştır. Buradan gururla ifade ederim ki, Sayın Hükümetimizin Dünya Sağlık Teşkilatı ve Dünya Hayvan Sağlık Teşkilatı direktiflerine uygun,  Türkiye’de Tek Sağlık prensiplerini tavizsiz hayata geçirmiş olması, dünyanın gıpta ile izlediği bir durumdur. Bunun için Sayın Hükümetimize tebriklerimle teşekkür ediyorum. Sayın hükümetimizin bu kararlı mücadele programını gururla takip etmeğe ve desteklemeye devam ediyoruz. Bu disiplinli bütüncül sağlık politikasının, gelecek içinde çok belirleyici olacağını buradan paylaşmak istiyorum. Bilimin doğrusu hepimizin doğrusudur.

Diğer taraftan bu mücadeleye, Veteriner Fakültelerinde eğitim ve öğretimin asgari bir gerekliliği olan “MODERN ENTEGRE HAYVAN HASTANELERİ”nin de katkı vermesi önemli ve zaten gereklidir. Bölgesel bazda veya Yurt sathında ZOONOTİK karakterli hastalıkların özellikle emerging/reemerging, epidemic veya pandemik özellikli infeksiyözlerin tespiti ve kontrol altına alınmaları için bu destek kritiktir ve gereklidir. 7/24 saat prensibiyle çalışan bu KAMUSAL BİRİMLER, “ENTEGRE ERKEN UYARI MEKANİZMASININ” harekete geçmesi için de hayati öneme sahiptirler. Bu yüzden MODERN ENTEGRE HAYVAN HASTANELERİNİN bütün veteriner fakültelerine acilen kazandırılmasını da Sayın Hükümetimizden istiyoruz. Veteriner Fakültelerinin Sayın Dekanlarına da tavsiyemiz, fakülteleri bünyesinde afet durumunda Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) ve diğer Ulusal afet müdahale Sistemleriyle entegre görev yapacak bir “Veteriner Hekimliği Afet Acil Timi” kurmalarıdır. Kurulacak bu yapının OIE’nin Disaster Management: The Role and Preparedness of Veterinary Services prensipleri çerçevesinde çalışması sağlanmalıdır.

Günümüzde Veteriner Fakültelerinde öğrencilerimize, modern veteriner hekimliği eğitim- öğretimini güçlü akademik kadrolarla ve bunların hazırladığı eğitim materyaliyle, EAEVE standartlarına uygun kapsamlı ve karşılaştırmalı eğitim planları dahilinde ileri teknolojik donanımlı laboratuvarlarda ve entegre hayvan hastanesi konseptine uygun organize edilmiş “Hastane” ortamlarında çağdaş eğitim verilmektedir. Aldıkları eğitimin karakteristikleri: yüksek disiplin anlayışı, takım çalışması yapabilme, özgüveni yüksek, alçak gönüllü, eşitlikçi, cesaretli, demokrasiyi özümsemiş, ilk gün yeterliliklerini kazanmış ve uluslararası rekabet için hazır olmalarıdır. Tarihin bize yüklemiş olduğu bu misyon ile her daim en iyisini yapmanın gayreti içerisinde olduğumuzdan herkesin emin olmasını istiyorum. Bu duygu ve düşüncelerimle bütün katılımcıları saygıyla selamlıyorum."

https://tvhb.org.tr/wp-content/uploads/2020/03/vlcsnap-2020-03-09-20h32m03s184.jpg

https://tvhb.org.tr/wp-content/uploads/2020/03/Baskan_Cazim_Bulut.jpg

            https://tvhb.org.tr/wp-content/uploads/2020/03/Baskan_AEROGLU.jpg

https://tvhb.org.tr/wp-content/uploads/2020/03/Dekan_Hoca.jpg

https://tvhb.org.tr/wp-content/uploads/2020/03/Prof_Dr_A_Inci.jpg

https://tvhb.org.tr/wp-content/uploads/2020/03/turk-veteriner-hekimler-birligitvhb-kurulusunun-66inci-yil-002.jpg