Veteriner Fakültesi Eğitim ve Sınav Yönergesi için tıklayınız.

Veteriner Fakültesi Klinik Beceri Laboratuvarı Dersi Uygulama Esasları için tıklayınız.

Veteriner Fakültesi Klinik Dersleri ve Klinik Nöbeti Uygulama Esasları için tıklayınız.

Veteriner Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları için tıklayınız.

Veteriner Fakültesi Staj (Denetimli Çalışma) Esasları için tıklayınız.

Veteriner Fakültesi Vetriner Hekimliği İntörnlük Eğitimi ve Bitirme Ödevi Esasları için tıklayınız.