• Diğer
  • 03.07.2018

Koruyucu aşı uygulaması

Veteriner Fakültesi Enfeksiyon Kontrol Kurulunun ilgi yazısında da belirtildiği üzere Fakülte personeli ve öğrencilere yönelik alınacak olan biyogüvenlik önlemleri kapsamında, personel ve öğrencilere kuduz ve tetanoza karşı koruyucu aşı uygulamaları yapılması planlanmıştır. Bu kapsamda Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof.Dr. Emine Alp Meşe'nin girişimleriyle Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Hastalıkları Polikliniği içinde yer alan Enfeksiyon Kontrol Kurulu Polikliniğinde personel ve öğrencilerin kuduz ve tetanoza karşı aşılamaları yapılabilecektir. 

Konunun tüm personel ve Fakülte öğrenci temsilcisi aracılığıyla öğrencilere duyurulması; kuduz ve tetanoza karşı koruyucu aşı yaptırmak isteyen personel, yüksek lisans ve doktora öğrencileri ile lisans öğrencileri isimlerinin 10.07.2018 tarihi mesai bitimine kadar Dekanlığa gönderilmesi hususunu rica ederim.

Prof. Dr. Abdullah İNCİ

Dekan