• Tebrik
  • 11.06.2018

RANKED 201-250

ERÜ, THE 50 Yaşından Genç Üniversiteler Sıralamasında Dünyanın İlk 250 Üniversitesi Arasına Girmeyi Başardı

Dünyanın en saygın üniversite derecelendirme organizasyonlarından birisi olan Times Higher Education (THE) 2018 Genç Üniversiteler Sıralaması University of South Florida (USF)’da düzenlenen “Times Higher Education (THE) Young University Rankings 2018” etkinliğinde açıklandı. Sıralamada , araştırma ağırlıklı üniversiteler sıralarken üniversitelerin temel görevlerini de dikkate alınarak Öğretim, Araştırma, Atıflar, Endüstri Geliri ve Uluslararası Görünürlük olmak üzere 5 ana başlıkta 13 göstergeye göre derecelendirme yapılmıştır. Üniversitelerin toplam puan belirlenirken Öğretim, Araştırma ve Atıflar %30, Endüstri Geliri %2.5 ve Uluslararası Görünürlük ise %7.5 oranında ağırlığa sahip bulunmaktadır.

55 ülkeden 1700’den fazla üniversitenin değerlendirildiği “THE Genç Üniversiteler 2018” sıralamasında en başarılı 250 üniversite listelenmiş olup, Türkiye’den 4’ü Devlet Üniversitesi, 5’i ise Vakıf Üniversitesi olmak üzere toplam 9 üniversite bu listede yer alabilmiştir. Tabloda verilen sonuçlara göre, ERÜ dünya üniversiteleri arasında 201-250 bandında yer alarak büyük bir başarı göstermiştir. ERÜ, Türk Üniversiteleri arasında 5., devlet üniversiteleri arasında ise 2. başarı kategorisinde yer almıştır.

Genel olarak, üniversitelerin performanslarının karşılaştırılmasında kabul görmüş yaklaşım, benzer kategori ve koşullardaki kurumların birbiri ile karşılaştırılmasıdır. Bu kapsamda, THE Genç Üniversiteler sıralaması da 50 yaşın altındaki dünya üniversitelerini karşılaştırmakta ve dolayısıyla ERÜ’nün dünya üniversiteleri arasındaki konumunu değerlendirmek bakımından da önemli bilgiler sağlamaktadır. 

Aşağıdaki tabloda verilen ülkelerin sıralamaya giren üniversite sayıları incelendiğinde, Türkiye’nin 9 üniversite ile tüm ülkeler arasında 8. sırada yer aldığı görülmektedir. 2017 yılında ülkemizden yalnızca 4 üniversitenin girebildiği sıralamaya bu yıl 9 üniversitenin girebilmiş olması, ülkemizdeki üniversitelerin gelişimlerini ve uluslararasılaşmalarını süreklilik içerisinde sürdürdüklerini göstermesi bakımından da önemlidir.

THE Genç Üniversiteler Sıralaması 2018 kapsamında üniversiteler alanlara göre de sıralanmıştır. Buna göre, ERÜ dikkate alınan 31 alandan 24’ünde sıralamalarda yer almış ve ilgili alanlarda ülkemizdeki üniversiteler arasında ön sıralarda yer alma başarısı göstermiştir.

THE Sıralama sistemi editörü Phil Baty, Türkiye üniversitelerinin sıralamadaki başarısı ile ilgili yaptığı değerlendirmelerde, “Türkiye’nin son yıllarda Ar-Ge ve öğrenci başına eğitim harcamalarını önemli düzeyde artırmış olması ve sıralamalarda yer alan üniversite sayısının giderek artıyor olması önemlidir. Ancak, bu genişlemeyle birlikte kalitenin de artırılması üzerinde önemle durulması gerekiyor.

“Dünya Üniversite Sıralamaları ile aynı olan 13 zorlu performans göstergesini kullanan 2018 Genç Üniversiteler Sıralamasında yer alabilmek kolay bir iş değildir. Kurumların yüksek performans standartları göstermesi ve dünyanın önde gelen araştırma üniversiteleri ile rekabet edebilmesi gerekmektedir. Bu kapsamda Erciyes Üniversitesinin, araştırma odaklı üniversiteleri sıralayan Genç Üniversiteler Sıralamasında yer alması önemli bir başarıdır .” İfadelerini kullanmıştır.

Bu önemli başarıya katkı sağlayan tüm mensuplarımıza teşekkür eder, başarılarının devamını dileriz.

ERÜ Rektörlüğü