• Tebrik
  • 07.06.2018

2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Başarımız

Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) üniversitelerde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerini, projeler yoluyla araştırma yapmaya teşvik etmeyi amaçladığı 2209-A - Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Destekleme Programı kapsamında üniversitemiz Veteriner Fakültesi Lisans/Yükseklisans Programında öğrenim gören beşinci ve üçüncü sınıf öğrencilerinin, Prof. Dr. Vehbi Güneş, Doç. Dr. Kanber Kara ve Doç. Dr. Ali Cesur Onmaz danışmanlığında hazırlamış oldukları 3 lisans projesi TÜBİTAK’tan destek aldı.

Yürütücülüğünü Seran Aydoğan, danışmanlığını Prof. Dr. Vehbi Güneş’in yaptığı “Parvoviral Enteritisli Köpeklerde Ozon Tedavisinin Etkinliğinin Araştırılması” ve yürütücülüğünü Ahmet Cabir danışmanlığını Doç. Dr Ali Cesur Onmaz’ın yaptığı “Equide, Ruminant ve Pet Hayvanlarında Devamlı Ateş Takip Sistemi ve Konsantrasyon Eksikliğinin Entegre Nörolojik Ölçüm Sistemi” ve

Doç. Dr. Kanber Kara'nın danışmanlığında Ahmet Furkan Aslan'ın yürütücülüğünde ''Düşük ve yüksek fiyattaki ticari köpek mamalarının besin madde ve enerji içeriklerinin araştırılması'' isimli proje TUBİTAK tarafından desteklenmiştir.

Öğretim Üyelerimiz ve Öğrencilerimizi Tebrik Eder, Başarılarının Devamını Dileriz.