• Diğer
  • 22.06.2021

Veteriner Fakültesi Yönerge ve Uygulama Esasları Kabul Edildi

Veteriner Fakültesinin yönerge ve esasları Üniversite Senatosu'nun 27.05.2021 ve 10.06.2021 tarihlerinde yapılan toplantılar sonucunda kabul edilmiştir.

 

Veteriner Fakültesi Eğitim ve Sınav Yönergesi için tıklayınız.

Veteriner Fakültesi Klinik Beceri Laboratuvarı Dersi Uygulama Esasları için tıklayınız.

Veteriner Fakültesi Klinik Dersleri ve Klinik Nöbeti Uygulama Esasları için tıklayınız.

Veteriner Fakültesi Ölçme ve Değerlendirme Esasları için tıklayınız.

Veteriner Fakültesi Staj (Denetimli Çalışma) Esasları için tıklayınız.

Veteriner Fakültesi Vetriner Hekimliği İntörnlük Eğitimi ve Bitirme Ödevi Esasları için tıklayınız.