• Öğrenci
  • 07.06.2021

2020-2021 Dönemi Yaz Stajı Hakkında Bilgilendirme

2020-2021 Dönemi Yaz Stajı Hakkında Bilgilendirme

        Fakültemiz 4. Sınıf öğrencileri, 2020-2021 öğretim yılı zorunlu yaz stajını, Üniversitemiz Senatosunun 07.05.2021 tarihli ve 2021.011.117 sayılı kararı ile yüz yüze yapacaklarından, staj başvurusu Öğrenci Bilgi Sistemi (OBİSİS) üzerinden yapılacak olup, form ile kabul belgeleri vetstaj@erciyes.edu.tr üzerinden mail olarak gönderilecektir.

 

Staj Yerleri           :

A. Veteriner Fakültelerinde:                       

1. Uygulamalı Anabilim Dalları,              

2. Araştırma ve Uygulama Çiftlikleri,                                  

3. Klinikler ve Hastaneler,                                                    

4. Merkez Laboratuvarları                       

 

B. Fakülte Dışında (Resmi veya Özel):

1. Mezbahalar ve Kombinalar,

2. Çiftlikler

3. Laboratuvarlar,

4. Hayvansal ürünler sanayi,

5. Hayvan Hastaneleri ve Klinikler (3 yıl çalışır olmak)

6. İlaç ve Yem Sanayi,

7. Fakülte Yönetim Kurulu’nun kabul edeceği diğer kuruluşlar.

 

İş Sağlığı ve Güvenliği dersi almayan öğrencilerimizin İş Sağlığı ve Güvenliği Katılım belgesi almak zorunda olup, katılım belgesi olmayan öğrencilerin yaz staj başvuruları dikkate alınmayacaktır.

Staj Defteri (Fakültemiz Dekanlığından temin edilecektir)

 

Senato Kararı için tıklayınız

Zorunlu Staj Başvuru Formu için tıklayınız