• Öğrenci
  • 06.05.2021

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi “Aday Öğrenci” Bilgilendirme Formu.

 

 

S.N.

Kılavuzda Bulunmayan Bilgiler

Web sayfasında yapılacak açıklamalar

1

İsteğe bağlı yabancı dil hazırlık sınıfı uygulaması,

 

2

Staj, eğitim modeli (bir yılda kaç dönem uygulandığı, sektör ve işletmelerde uygulama eğitimi vb), endüstriye dayalı öğretim stajı, uygulamalı eğitimlerin nasıl yürütüldüğü ile ilgili yükseköğretim kurumunun bulunduğu ilin dışında yapılıp yapılamadığı,

Veteriner Fakültesi eğitim-öğretim süresi, 10 yarıyıl olup, 8. yarıyıl sonunda il içinde ve/veya il dışında veteriner hekimliği ile ilgili resmi kurumlar ve/veya özel sektörde 20 iş günü yaz stajı uygulaması bulunmaktadır. Eğitimler, staj yerinde uygulamalı dersler şeklinde yürütülmektedir.

3

Mesleğin gerektirdiği kıyafet ve donanım malzemeleri,

Fakülte öğrencileri eğitim süresince beyaz önlük, çizme, galoş, eldiven, maske, stetoskop, ateş ölçer, not defteri, kalem vb. bulundurmak zorundadırlar.

4

Ders uygulamalarında kullanılacak sarf malzeme, araç ve gereç gideri; sınav, materyal ve eğitim öğretim hizmeti karşılığı öğretim gideri,

Temel klinik ve laboratuvar malzemeleri

5

Programın içeriği, fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokulunun bulunduğu yerleşke/kampus,

Program, veteriner hekimliği ile ilgili teorik ve uygulamalı dersler, laboratuvar uygulamaları ve staj gibi saha çalışmalarını içerir. Fakülte, merkez kampüs yerleşkesi içerisinde bulunmaktadır.

6

Kısmı zamanlı öğrenci olarak çalışabilme imkânları ile staj ve uygulama eğitimleri sırasında belirli koşullarla ayrıca ücret ödenip ödenmediği,

Öğrenciler, ilan edilen kontenjanlar kapsamında üniversitenin birimlerde kısmi zamanlı çalışma imkânlarına sahiptir.

7

İlgili yükseköğretim kurumunun vakfı veya anlaşmalı olduğu kurum tarafından burs, yemek, yurt vb. imkanlar sunup sunmadığı,

YKS Özel Koşul ve Açıklamalar 740. Bu programa, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından burs verilecektir. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının burslarla ilgili duyurusu bu kılavuzun sonunda yer almaktadır. (Ek yerleştirmede geçerli değildir.)  Üniversite tarafından ilan edilen kontenjanlar kapsamında yemek bursları verilmektedir. Türk Eğitim Vakfı tarafından belirtilen koşullar dâhilinde burs verilmektedir.

8

Eğitim ve öğretim modeli

Eğitim ve öğretim modeli, 5 yıl/10 yarıyıl yüz yüze teorik, pratik, laboratuvar dersleri ile staj uygulamalarından oluşmaktadır.

9

Program akreditasyonları

VEDEK

10

Yurt bilgisi