• Öğrenci
  • 11.01.2021

Yükseköğretim Kalite Kuruluna Öğrenci Üye Belirlenmesi

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığından alınan ilgi yazda; Yükseköğretim Kalite  Kurulunun 13 üyeden oluştuğu, üyelerden birinin yükseköğretim öğrencisi olduğu belirtilmekte ve mevcut öğrenci üyenin görev süresinin dolmuş olması nedeniyle Yükseköğretim Kalite Güvencesi ve Yükseköğretim Kalite Kurulu Yönetmeliği'nin 5. maddesi uyarınca yeni bir öğrenci üye Kurul'a dahil edileceği bildirilmektedir.

Yükseköğretim Kalite Kurulu Öğrenci Üye Başvuru Çağrısının Kurullarının internet sayfası ve sosyal medya hesaplarından , YÖKAK Öğrenci Komisyonu'nun sosyal medya hesaplarından paylaşıldığı, başvuru son tarihinin 20 Ocak 2021 Çarşamba günü saat 17:00'a kadar yapılabileceği, diğer detaylara https://yokak.gov.tr/yuksekogretim-kalite-kurulu-ogrenci-uyesi-basvuru-cagrisi-175 adresinden erişilebileceği bildirilmektedir.

Yükseköğretim Kalite Kurulu Başkanlığının 06/01/2021 tarihli ve E-85680258-050.01.01-3 sayılı yazısı.