• Diğer
  • 10.12.2020

Fakülte Dergimiz Web Of Science de yer almıştır.

Fakültemiz tarafından yayınlanan "Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dergisi", Web of Science Master Journal List'de yer almış ve  Clarivate Analytics-Zoological Record' da indekslenmektedir.