• Sınav
  • 18.11.2020

İlmi Hüviyet Tespit Sınav Sonuçları

Veteriner Fakültesi Diploma Denklik İnceleme Komisyonu tarafından 11 Kasım 2020 tarihinde yapılan İlmi Hüviyeti Tespit Sınavı Sonuçları aşağıda yer almaktadır.

 

Sıra No

Adı Soyadı

TC Kimlik No

Mezun Olduğu Üniversite/ Fakülte

Sınav Sonucu

1

ArashAlizadehYegani

35123400222

İslamic Azad Üniv. Veteriner Fak.

BAŞARILI

2

Ömer Kundakçı

50956882182

Hama Üniversitesi Veteriner Fak.

BAŞARISIZ

3

MOHAMMAD AL-HİLAL

73708114348

Al- Baath Üniversitesi Veteriner Fak.

BAŞARILI

4

Yaghoub Rahmani Alakar

31897163042

Tebriz Üniversitesi Veteriner Fak.

BAŞARISIZ

5

Ali Taghizadehghalehjoughi

99292309878

İslam Azad Üniversitesi Veteriner Fakültesi

BAŞARILI

6

MohamadMakdam

45212074432

Halep Üniversitesi Veteriner Fak.

BAŞARISIZ

7

NawarİmadAhmed

99578325424

Tikrit Veteriner Fakültesi

BAŞARISIZ

8

NaserMatlabi

99923580454

Tebriz İslami Azad Üniversitesi Veteriner Fak.

BAŞARISIZ