• Diğer
  • 27.05.2020

Uzaktan Öğretim Ders ve Sınav Süreçleriyle İlgili Genel Değerlendirme

Değerli Akademisyen ve Öğrencilerimiz,

YÖK kararları çerçevesinde üniversitemiz 23 Mart 2020 tarihi itibariyle uzaktan öğretim sürecine geçiş kararı almış ve bir haftalık hazırlıktan sonra 30 Mart 2020 tarihinde bu süreci başlatmıştır. Öğrenci ve öğretim üyesi sayısı, ders ve program çeşitliliği bakımından benzerlik gösteren diğer üniversitelerde olduğu gibi bu süreç senkron ve asenkron formatta kurgulanmış olup, senkron formattaki online ders ve  sınav sürecini ERUZEM yürütürken, asenkron formattaki ders ve ödevlendirme sürecini Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ERUDM portalı üzerinden yürütmüştür. Senkron öğretim kapsamındaki online derslerden yararlanan öğrenci sayımız yaklaşık 18000 (onsekiz bin) iken, asenkron tarafta ERUDM portalına 42000 (kırkikibin) civarında öğrencimiz kayıt yaptırmış ve günlük ortalama bu portala  15000 (onbeşbin) aktif kullanıcı girişi olmaktadır. Portal aracılığıyla yaklaşık 6000 (altıbin) adet ders içeriği öğrencilerimizin kullanımına sunulmuş, 2000'in üzerinde öğretim elemanı ve  40000'in üzerindeki öğrencimiz bu portal aracılığıyla uzaktan öğretim sürecinde buluşturulmuştur. Arasınavlar için Erciyes Üniversitesi Senatosunun belirlediği ödevlendirme süreci de bu portal üzerinden sürdürülmüştür. Öğrenci, öğretim elemanı ve ders sayısı düşünüldüğünde 50000 (ellibin)'e yakın kullanıcı ve 6000 adet dersin kontrol edildiği bir sistemde zaman zaman yoğunluktan kaynaklanan aksaklıklar olmuş olmakla birlikte genel itibariyle bu süreç kesintisiz bir şekilde yürütülmüştür. Öğretim elemanlarımız bu süreçte öğrencilerimizin öğretim sürecinin en verimli bir şekilde devamı için üstün bir gayret sarf etmiş, ders videoları da dahil olmak üzere dersleriyle ilgili materyalleri hazırlayıp sisteme yüklemişler ve ders takibi süreçlerini etkin bir şekilde yönetmişlerdir. Uzaktan öğretim için ders materyalleri hazırlama konusu ciddi emek ve zaman isteyen bir süreç olduğu için başlangıçta bu konuda eksiklikler yaşansa da zamanla bu eksikliklerin çoğu giderilmiş ve ders materyalleri içerik ve format olarak zenginleştirilmiştir.


14 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleştirilen Erciyes Üniversitesi Senato Toplantısında alınan karar gereği; Yılsonu ve bütünleme sınavları  6 Haziran-14 Temmuz 2020 tarihleri arasında yapılacaktır. 6-7 Haziran tarihlerinde ortak derslerin  yılsonu sınavları yapılacak olup, diğer dersler için yılsonu sınav takvimi 8 Hazirandan sonra başlatılacaktır. İçeriği ve formatı gereği online test için uygun bulunan derslerin sınavları online  olarak yapılacak, ders içeriği ve formatı gereği online test sınavı için uygun olmayan derslerin yılsonu ve bütünleme sınavları ise arasınava benzer bir şekilde   ödevlendirme yoluyla yapılacaktır. Birimlerimizin ve öğretim üyelerimizin yapmış olduğu değerlendirmeler neticesinde hangi derslerin sınavlarının online hangi derslerin ise ödevlendirme şeklinde  olacağı belirlenmiş ve gerek ERUZEM üzerinden gerekse ilgili birim ve program web sayfalarından bu dersler duyurulmuştur. Şu anda bu derslerle ve sınav programı ile ilgili son düzenlemeler yapılmakta ve en son güncellemeler ile birlikte kesinleşmiş ders listeleri ve sınav programı ramazan bayramından sonra ilan edilmiş olacaktır. Şu andaki verilere göre derslerin yaklaşık %50'li k kısmının sınavları online formatında ve yine aynı orana yakın kısmı da  ödevlendirme formatındadır. Online sınavlar dışındaki ödevlendirme sürecinde ilgili öğretim üyelerimiz öğrencilerimize yine elektronik ortamda ödevleri ulaştıracak ve belirli bir takvim çerçevesinde elektronik ortamda ödev teslimini alacaklardır. Arasınav sürecinden dolayı bu konuda hem öğrencilerimiz hem de öğretim üyelerimiz deneyim kazanmış durumdadır. Dolayısıyla bu süreç daha etkin ve hızlı bir şekilde yürüyecektir.

Online sınavlar konusunda ERUZEM; sınav esasları, eğitim dökümanları ve eğitici videolar hazırlayıp öğretim üyelerimiz ve  öğrencilerimiz ile paylaşacaktır. Ayrıca öğrencilerimiz için deneme amaçlı örnek online deneme sınavı platformu oluşturarak sınavlardan önce öğrencilerimizin sistemi test etmesine imkan sağlayacaktır. Dijital platformlarda oluşabilecek her türlü aksaklıklar düşünülerek gerekli bütün tedbirler alınarak hiçbir şekilde öğrencilerimizin mağduriyeti olmayacaktır. Yayınlanacak sınav esaslarında da karşılaşılabilecek durumlar ve bu durumlara göre alınacak aksiyonlar ayrıntılı bir şekilde anlatılacaktır. 

Uzaktan öğretim süreci dinamik bir süreç olup, başta YÖK olmak üzere karar alıcı mercilerin aldıkları kararlara göre üniversiteler de pozisyonlarını belirlemekte ve gerekli gördükçe uygulamalarını güncellemektedirler. Bu uygulamaların temelinde; öğrenci, idari ve akademik personelin sağlığının öncelenmesi yatmaktadır. Bu çerçevede; gelişmeler üniversite yönetimi ve birimlerimiz tarafından yakından takip edilmekte ve gerekli aksiyonlar hayata geçirilmektedir. Birlik ve beraberlik içerisinde, karşılıklı sevgi ve saygı çerçevesinde ve olabildiğince maksimum verim elde edecek bir şekilde uzaktan öğretim dönemini tamamlayıp, inşallah yeni dönemde yeniden yüzyüze öğretim sürecinde buluşmuş olacağız. Bu duygu ve düşüncelerle bu zorlu süreçte emek harcayan, üniversitemizin eğitim-öğretim, araştırma ve toplumsal hizmet misyonuna katkıda bulunan tüm akademisyen ve idari personelimiz ile öğrencilerimize en içten teşekkürlerimizi sunuyor, yaklaşan ramazan bayramınızı tebrik ediyor, sağlıklı ve huzurlu günler diliyoruz.

Rektörlük