• Diğer
  • 19.06.2017

Üniversitemiz Dışında Başka Bir Üniversiteden Yaz Okulunda Ders Alacak Öğrencilerimiz Hakkında

Sayın Öğretim Üyemiz,

Üniversitemiz dışında başka bir Üniversiteden yaz okulunda ders alacak öğrencilerimizin yaz okuluna gitmeden önce uygulanacak işlem maddeler halinde aşağıdaki gibidir:

1-)  Öğrenci, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bodrum katında bulunan "Staj,Katalog,İntibak" birimine başvurarak "Yaz Okulu Talep Formu" alacaktır.

Bu formda öğrencinin geçmiş yıllarda diğer üniversitelerden aldığı dersler ve bunların AKTS toplamı görünmektedir. Öğrenci bu sene diğer üniversiteden alacağı derslerin adı, kredi ve saat bilgileri ile yazıp bizde karşılık olan derslerin adı, kredi ve saat bilgilerini elle forma işleyip imzalayacaktır. Bu işlemi yaptıktan sonra onay için bölüm başkanına bu formu götürmesi gerekecektir.

2-) Bölüm başkanı veya yetkili kıldığı akademik personel formu imzalamadan önce aşağıdaki kontrolleri yapmalıdır.

            2.1-) Öğrenci yaz okulunda bir dönemde en fazla 4 tane ders alabilir. ( ERÜ Yaz Okulu Yönetmeliği Madde 6-c)

            2.2-)  Öğrenci yaz okulunda bir dönemde diğer üniversiteden en fazla 16 AKTS'lik ders seçebilir. ( ERÜ Yaz Okulu Yönetmeliği Madde 6-f) 

                                  Bu sebeple öğrencinin formunda elle girdiği derslerin Erciyes Üniversite'sindeki karşılık derslerinin kredi toplamının 16 AKTS'yi geçmediği kontrol edilmelidir.

            2.3-)  Öğrenim hayatları boyunca diğer üniversitelerin yaz okullarından en fazla,  lisans programı öğrencileri 40 AKTS, önlisans programı öğrencileri için 24 AKTS, lisans üstü programı öğrencileri  16 AKTS ders seçebilirler. ( ERÜ Yaz Okulu Yönetmeliği Madde 6-f)  

                    Bu sebeple öğrencinin formunda elle girdiği derslerin Erciyes Üniversite'sindeki karşılık derslerinin kredi toplamı ile öğrencinin geçmiş yıllarda diğer üniversite yaz okulllarından aldıkları derslerin AKTS toplamının yukarıda belirtilen toplam değerleri aşmadığı kontrol edilmelidir.

3-) Kontroller tamamlandıktan sonra form imzalanır ve öğrencinin formu elden Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'na getirmesi gerekmektedir.

Saygılarımızla Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı

NOT: Öğrenci'nin kaldığı ders ERÜ Yaz Okulunda açılıyor ise öğrenci bu dersi almak zorundadır. Bu nedenle diğer üniversitelerden yaz okulundan ders alamaz. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı bu öğrencilere form vermeyecektir. Öğrencinin notu sonradan açıklanabileceğinden öğrenci kaldığı dersi dururken diğer üniversiteden yaz okulundan ders almış bile olsa, bu şekilde öğrenci tespit edilirse intibakı sistem tarafından engellenecektir.

Öğrencilere yapılan duyurunun linki : https://ogrisl.erciyes.edu.tr/DYR/Duyuru-Detay/2016-2017-Egitim---Ogretim-Yili-Yaz-Okulunda-Disar/1248