• Tebrik
  • 09.04.2019

2209-A Üniversite Öğrencileri Araştırma Projeleri Başarılarımız

Yürütücülüğünü fakültemiz 3. sınıf öğrencilerinden Batuhan ŞAHİN'in, Danışmanlığını Dr. Öğretim Üyesi Fatih Doğan KOCA'nın yaptığı "Nar Kabuk Özütü ile Sentezlenen NiFe2O4 Nanopartikülün Sulardan Teksitil Boya Maddesinin Uzaklastırılmasında Kullanım Etkinliginin Belirlenmesi" isimli proje TUBİTAK tarafından desteklenmiştir.

Yine fakültemiz 4. sınıf öğrencisi Esra AKSOY yürütücülüğünde ve Viroloji ABD Dr.Öğr.Üyesi Engin BERBER danışmanlığında hazırlanan "Sığır Rotavirus enfeksiyonunda bitkisel proteaz inhibitör (EETIso) kullanımının in-vitro etkinliğinin araştırılması" başlıklı proje desteklenmeye hak kazanmıştır

Öğretim Üyelerimiz ve Öğrencilerimizi Tebrik Eder, Başarılarının Devamını Dileriz.