• Tebrik
  • 02.04.2019

Prof Dr Latife Çakır Bayramın Antarktikaya Bilim Üssü Kurulması Projesi

T.C. Cumhurbaşkanlığı himayesinde, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı uhdesinde ve İTÜ Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi koordinasyonunda yürütülen “Antarktika’ya Bilim Üssü Kurulması Projesi” isimli projedeki İkili İş Birlikleri kapsamında Şili Antarktik Enstitüsü (INACH) ile  gerçekleştiren  Antarktik Bilim Seferine, ‘Antarktika Yarımdası Penguen Türlerinden Alınan Oküler Yüzey Örneklerinin Sitolojik Ve Mikrobiyolojik, Oftalmik Olarak Değerlendirilmesi’ isimli projenin yürütücüsü olarak  Erciyes Üniversitesi veteriner fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Latife ÇAKIR BAYRAM  04.01.2019 -10.02.2019 tarihleri arasında sefere katılmıştır.

Şili bayraklı Aquiles adlı askeri gemi ile 44 adet araştırmacıyla birlikte PuntaArenas limanından ayrılarak  Güney Shetland Adaları'nda ve Antarktika Yarımadası'nın kuzey bölgesine gidildi. Gemide kalındığı sürede Antarktika’nın simgesi olan penguenlerden örnekleme yapıldı. Yelcoo adası, General Bernardo istasyonunda (O’higgins adası) penguenlerden örnekler alındı. 24 Ocak’tan itibaren gemiden ayrılarak, Şili’ye ait Prof. Julio Escudero Bilim İstasyonuna ulaşıldı. Bu bölgede özellikle Ardley adası (Antarktika özel koruma bölgesinden), Fildes Peninsula, Maxwell Bay, King George adası, Lion Ramp ve Harmony pointten Gentoo penguen (Pygoscelis papua), Chinstrap penguen (Pygoscelis antarcticus)ve Adelie penguen (Pygocelis  adeliae)  türü penguenlerden örnekler alındı.

Toplam olarak 100 adet penguene (77 Gentoo penguin 16 adet Chinstrap ve 7 adet Adelie ) oküler yüzey örnekler mikrobiyolojik ve sitolojik incelemeler için alındı.

Ayrıca herbir penguenin oftalmik incelemeler için göz basıcı tonometre ile ölçüldü ve Schimer göz yaşı test sonuçları kaydedildi.

 Penguenler, hem atmosferde hem de su altında son derece iyi görebilen su kuşlarıdır. Son çalışmalar penguenlerin hem havada hem de su altında emmetropik (sıfır kırılma hatası) olduğunu göstermektedir. Bununla birlikte Penguenlerde oftalmik bulgular açısından çalışmalar sınırlıdır. Bu proje ile özellikle oküler yüzeyin sitolojik olarak ilk kez değerlendirilmesi oldukça önemlidir.

Bu çalışmada Antarktika’ yarımadasında yaşayan  penguenlerin (Gentoo,  Adelie,Chinstrap) bakteriyel göz florasının araştırılması ve elde edilen izolatların fenotipik ve moleküler yöntemle identifikasyonu ilk defa bu proje ile ortaya konulmuş olacaktır. Projede Pygoscelis genusundaki penguen türlerinin  doğal ortamlarında oftalmik bulguları tanımlamak ve bu türlerde Schirmer gözyaşı testi göz içi basıncı dâhil olmak  üzere standart oküler testler için referans değerlerin  ortaya koyulması açısından önemlidir. Bu çalışma penguenlerde sitoloji ,mikrobiyoloji ve klinik bilimlerin bir arada kullanıldığı geniş kapsamlı ilk çalışma olması açısından önemlidir.

Projede  farklı üniversitelere ve farklı anabilim dallarına ait öğretim üyeleri (Doç.Dr.Seçil ABAY Prof.Dr.Fuat AYDIN, Prof.Dr.Tolga GÜVENÇ, Doç.Dr.  Francesca MILLANTA, Prof.Dr.Loğman ASLAN Araş.Gör.Görkem EKEBAŞ) görev almıştır.