• Etkinlik
  • 06.03.2019

Fakültemiz Öğretim Üyelerinden Antalyada TÜBİTAK Destekli Eğitim Etkinliği

Fakültemiz Dr. Öğretim Üyesi Fatih Doğan KOCA tarafından yürütülen ve TÜBİTAK 2237-A Bilimsel Eğitim Etkinlikleri Destekleme Programı Tarafından Desteklenen “Sucul Ekosistemlerde Araştırma Yöntemleri” başlıklı bilimsel etkinlik 24 Şubat-2 Mart 2019 Tarihinde Antalya’da gerçekleştirilmiştir.

Konaklama ve yol masraflarının TÜBİTAK tarafından karşılandığı projeye 20 farklı üniversitede lisansüstü öğrenim gören 24 öğrenci katılmıştır.

Proje ekibinde yer alan, üniversitemizde ve diğer üniversitelerde görev yapan öğretim üyeleri sucul ekosistemlerden örnekleme, su ürünlerinde biyoteknoloji çalışmaları ve biyolojik uygulama alanları, sulak alanların önemi, araştırma ve yayın etiği ve biyoistatistik (SPSS) konularında eğitim vererek katılımcılara çeşitli uygulamalar yaptırmışlardır.

Öğretim üyelerimizi tebrik ederiz.

Proje Ekibi:

*Dr. Fatih Doğan KOCA (ERÜ Veteriner Fak.,/ Proje Yürütücüsü)

*Prof. Dr. Fatih DUMAN (ERÜ Fen Fak., Biyoloji Bölümü/ Düzenleme Kurulu-Eğitmen)

*Prof. Dr. Murat KAYA (Aksaray Üniv., Biyoteknoloji ve Mol. Biy. Böl./ Düzenleme Kurulu-Eğitmen)

*Doç. Dr. Ferhan ELMALI (İzmir Katip Çelebi Üniv., Tıp Fak., Biyoistatistik ABD/ Düzenleme Kurulu-Eğitmen)

*Prof. Dr. Osman SAMSUN (Sinop Üniv.,Su Ürünleri Fakültesi/ Düzenleme Kurulu-Eğitmen)

*Dr. Çağrı Çağlar SİNMEZ (ERU Veteriner Fak, / Yerel Düzenleme Kurulu-Eğitmen)

*Arş. Gör Hacı KELEŞ (ERU Veteriner Fak, / Yerel Düzenleme Kurulu)

*Hatice SARAY (ERU Sağlık Bilimleri Ens. / Yerel Düzenleme Kurulu)