• Sınav
  • 20.05.2020

Uzaktan Öğretim Süreci Duyurusu

Uzaktan Öğretim Süreci Duyurusu, 13-05-2020

 

1. Ara sınavlar, ödev şeklinde yapılacaktır. Ödev konusu tüm öğrenciler için aynı olabileceği gibi öğrenci gruplarına veya öğrenciye özel konular şeklinde verilebilecektir.

2. Her bir ders için ödev duyuruları (ödevlerin konusu, nasıl değerlendirileceği, hangi adrese, ne şekilde  ve hangi tarihe kadar gönderileceği vb) uzaktan öğretim portalı "erudm.erciyes.edu.tr" üzerinden 4 Mayıs-8 Mayıs 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

3. Bu dönem, yüz yüze eğitim yapılan kısımdaki devamsızlıkları dikkate alınmayacak; bu dönem öğrencilerin devam durumuna bakılmayacaktır.

4. Öğrencilerin ders materyallerini indirmelerinin kontrolü dersi veren öğretim elemanlarınca yapılacaktır. Bu kapsamda ders materyallerine indirmedikleri belirlenen öğrencilere sistemden e-mail atılarak derslerini takip etmeleri uyarısında bulunulacaktır. Ders materyallerini sistemden alamadığını belirten öğrencilere bu materyallerin e-mail yoluyla gönderilmesi sağlanacaktır. Buna rağmen ders materyallerini indirmeyen öğrenciler olduğu takdirde bu öğrencilerin isimleri Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’ bildirilerek, öğrencilere Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının ulaşması sağlanacaktır.

5. Ödevlerin son teslim tarihi 31 Mayıs 2020 olarak belirlenmiş olup, öğrencilerin bu tarihe kadar ödevlerini elektronik ortamda (cep telefonlarınıza gönderilen mail adresi üzerinden) öğretim elemanlarına mesaj yoluyla gönderilen e-mail adreslerine göndermeleri sağlanacaktır.

6. Tüm bilgilendirmelere rağmen ödevlerini göndermeyen öğrenciler olduğu takdir de bu öğrenciler için mazeret sınavı niteliğinde bir süre verilecek ve bu süre içinde ödevlerini sisteme girmeleri istenecektir. Mazeret dönemi ile ilgili tarihler Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından bildirilecektir.

7. Ödevler yoluyla verilen Ara sınav notları eğitmen programına 15 Haziran 2020 tarihine kadar girilecektir.

8. Derslerin uygulamalarına ait materyaller 5 Haziran’a kadar sisteme (erudm.erciyes.edu.tr) girilecektir.

10. Bu dönem diğer derslerde olduğu gibi intörnlük eğitimleri de uzaktan verilecektir.

11. Bu dönem ödev şeklinde yapılacak olan ara sınavın başarı notuna katkısı %30 olacaktır.

12. Final sınavları da ödev ya da sistemin elvermesi durumunda ERUZEM üzerinden online şekilde yapılacaktır.

14. Yaz okulu ile ilgili takvim ve yaz okulunun ne şekilde yapılacağı (yüz yüze, online veya uzaktan)  ile ilgili bilgiler ilerleyen süreçte paylaşılacaktır.

15. Yaz stajları sürecinin nasıl olacağı ve stajların ne şekilde yapılacağı (yüz yüze, online veya uzaktan) ile ilgili bilgiler ilerleyen süreçte paylaşılacaktır.

16. Uzaktan eğitim ve sınav ile ilgili güncel gelişmelerin takip edilebilmesi için öğrencilerin Erciyes Üniversitesi ve Veteriner Fakültesi Web Sayfalarını sık sık ziyaret etmeleri beklenmektedir.