• Diğer
  • 02.01.2020

Fakültemizin TUBİTAK 3501 Kariyer Geliştirme Programı Başarısı

Fakültemiz Histoloji ve Embriyoloji Anabilim Dalı Dr. Öğr. Üyesi Aykut GRAM'ın "3501-Kariyer Geliştirme Programı" kapsamında Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Başkanlığı'na sunmuş olduğu 219O063 kodlu "Koyun Luteal Endotel Hücrelerinde (Olendo) Lipopolisakkarit (Lps) İle İlişkili Yangısal Mekanizmanın Araştırılması" başlıklı projesi desteklemeye hak kazanmıştır.

Araştırmacımız ve ekibini tebrik ederiz.