• Diğer
  • 31.12.2019

Fakültemiz Öğretim Üyesi Prof. Dr. Latife Çakır Bayram ın Kutup Araştırmaları 2019 Çağrısı Kapsamındaki Proje Başarısı

Veteriner Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Latife Çakır Bayram'a TÜBİTAK Kutup Araştırmaları 2019 Programı Kapsamındaki Proje Desteği

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile TÜBİTAK arasında imzalanan Ulusal Kutup Bilim Programı (2018-2022) protokolü kapsamında açılan KUTUP 1001 ve KUTUP İkili İşbirliği 2019 yılı çağrılarına sunulan projelerin bilimsel değerlendirmeleri tamamlanmıştır.

Söz konusu çağrılara 25 farklı kurumdan toplam 29 proje önerisi sunulmuş, bu projelerden 20’si bilimsel değerlendirme sürecine alınmış ve yapılan değerlendirmeler sonucunda 7 proje önerisinin desteklenmesine karar verilmiştir.

Söz konusu projelerden birisi de yürütücülüğünü Veteriner Fakültesi Patoloji  Anabilim Dalı Öğretim Üyelerimizden Prof. Dr. Latife ÇAKIR BAYRAM'ın üstlendiği "Antarktika Yarımdası Penguen Türlerinden Alınmış Okuler Yüzey Örneklerinin Sitolojik ve Mikrobiyolojik olarak değerlendirilmesi. II: İmmunohistokimyasal ve Filogenetik analizler" başlıklı proje olmuştur.

Projede  farklı üniversite ve farklı anabilim dallarına ait öğretim üyeleri (Doç. Dr. Seçil ABAY,  Prof. Dr. Fuat AYDIN, Prof. Dr. Tolga GÜVENÇ, ve Araş. Gör. Dr. Görkem EKEBAŞ) görev almıştır.

Öğretim üyemizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz.

Konuyla ilgili duyuru linki :

https://tubitak.gov.tr/tr/duyuru/kutup-arastirmalari-2019-yili-cagrilarina-sunulan-projelerin-bilimsel-degerlendirme-son