Süt Hijyeni ve Teknolojisi Ders Notları

Süt Proteinleri sunumu için tıklayınız.

Süt Hijyeni ve Teknolojisi ders sunumları için tıklayınız.

Süt Hijyeni ve Teknolojisi ders sunumları için tıklayınız.

Süt Hijyeni ve Teknolojisi ders sunumları için tıklayınız.

Süt Hijyeni ve Teknolojisi ders sunumları için tıklayınız.

Gıda Hijyeni ve Kontrolü

Gıda Hijyeni ve Kontrolü ders notları için tıklayınız.

Mesleki Özel Eğitim Ders Notları

Mesleki Özel Eğitim 1

Mesleki Özel Eğitim 2

Mesleki Özel Eğitim 3

Mesleki Özel Eğitim 4

Mesleki Özel Eğitim 5

Mesleki Özel Eğitim 6

Mesleki Özel Eğitim 7

Diğer kaynaklar

Erol İ. (2007). Gıda Hijyeni ve Mikrobiyolojisi. Ankara.
Ali Arslan. (2013). Et Muayenesi ve Et Ürünleri Teknolojisi. Medipress, Malatya.
Ümit Gürbüz. (2009). Mezbaha Bilgisi ve Pratik Et Muayenesi. Selçuk Üniv Basımevi, Konya
O. Cenap Tekinşen, K. Kaan Tekinşen. (2005). Süt ve Süt Ürünleri. Selçuk Üniv. Basımevi, Konya.
Wilbur A.G. 1994. CGMP’S/Food Plant Sanitation, CTI Publications, Inc. USA.
İ. Cengizler. (2006) Balık Hastalıkları. Nobel kitap
Prof.Dr.M.Tayar, Prof.Dr.R.Çıbık (2013). Gıda Kimyası. Dora Yayıncılık
Robinson, Richard K. Encyclopedia of Food Microbiology, Three-Volume Set. Eds. Carl A. Batt, and Pradip Patel. Academic press, 1999.
Doyle, M.P., Beuchat, L.R., Montville, T.J. (1997). Food Microbiology: Fundamentals and Frontiers. ASM Pres, Washington
Hayes AW. (2001)Principles and Methods of Toxicology, 4th Ed.
Burhan Dinçer, Belgin Sarımehmetoğlu. (2011). Veteriner Halk Sağlığı.
Roberts, C. A., The Food Safety Information Handbook. 2001
Başoğlu F. (2000) Gıda Kalite Kontrolünün Esasları ve Gıda Güvenliği Yönetim Sistemleri. Dora Yayıncılık
Jay, JM., Loessner, MJ., Golden, DA., 2005. Modern Food Microbiology. ISBN: 0-387-23180-3, Springer Science Business Media, Inc., USA.
HACCP and ISO 22000: Application to Foods of Animal Origin.Ioannis S.Arvanitoyannis ISBN: 978-1-4051-5366-9 560 pages February 2009, Wiley-Blackwell
Cumhur Ertekin , Nihat Berker , Aslıhan Tolun , Dinçer Ülkü, Bilimsel Araştırmada Etik ve Sorunları 2002 ISBN 9758593129 TÜBA YAYINLARI
Harry T. Lawless · Hildegarde Heymann, Sensory Evaluation of Food Principles and Practices Second Edition ISSN 1572-0330 ISBN 978-1-4419-6487-8 Springer New York Dordrecht Heidelberg London