Prof. Dr. Abdullah İNCİ

Dean

Dekanın Mesajı

 

Üniversitelerin en temel karakteristikleri, özerklik (autonomy) ve hesap verebilirlik (accountability) tir. Türkiye’de üniversiteleşme, Modern Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kuruluşunu takiben ayrı bir gelişme boyutuna geçmiştir. Devletimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK Üniversiteleşme Benim En Büyük Projemdir.” diyerek konunun önemini net bir şekilde ortaya koymuştur. Günümüzde de toplumun ihtiyacı olan bilginin üretildiği, yeni bilim insanlarının yetiştirildiği iki yüzün üzerinde üniversitenin yurdumuzun dört bir yanına açılmış olması büyük bir gelişmişlik göstergesidir. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanımız Sayın Prof.Dr. Yekta SARAÇ hocamız üniversiteleri “Üniversiteler, bir ülkenin üst düzey becerilere sahip beşeri sermayesini yetiştirerek uluslararası rekabet gücünün artmasını sağlayan, ülkede yenilik, verimlilik, araştırma ve geliştirme çalışmalarını yapan ve ülkenin sosyal, ekonomik sorunlarına ileri düzeyde çözümler getiren kurumlarıdır.” diye tanımlamaktadır. Türkiye'nin ulaştığı bu yeni gelişme periyodunda Yükseköğretim Kurulu (YÖK), uluslararası işbirliklerine ayrı bir önem vererek ULUSLARARASILAŞMAYI esas almıştır. Diğer yandan yeni YÖK, üniversiteleri karakteristiklerine göre Araştırma Üniversiteleri, İhtisas Üniversiteleri vb. şekilde kategorize etmiştir.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ); 42 yıllık geçmişi, 19 fakülte, 7 enstitü, 1 yüksekokul, 2 meslek yüksekokulu, 42 araştırma merkezi, 2,250 çok iyi yetişmiş akademisyeni, 4,795 alanlarında çok tecrübeli idari personeli ve 52,534 öğrencisiyle Türkiye’de gelişmişlik bakımından ilk on üniversite arasında yer almayı başarmış bir Araştırma Üniversitesi’dir.

Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi, 1995-1996 akademik yılında eğitim-öğretime başlamış ve ilk mezunlarını 2000 yılında vermiştir. Veteriner Hekimliği eğitim-öğretimi 10 yarıyıl (5 yıl) dan oluşur. Bu eğitim süresinin sonunda mezunlara 6343 sayılı kanuna uygun olarak "Veteriner Hekim" ünvanı verilir. Aradan geçen 20 yılda toplam mezun sayısı 900 civarındadır. Kuruluşundan buyana geçen çeyrek asırlık sürede birçok gelişme periyodunu geride bırakan ERÜ Veteriner Fakültesi, Erciyes Üniversitesinden ve Kayseri halkından özellikle de hayırseverlerden aldığı destekle bugün en ileri eğitim-öğretim için gerekli her türlü laboratuvar ve hayvan hastanesi alt yapı donanımına sahip olmayı başarmıştır. Fakültede alanlarında çok iyi yetişmiş 100’e yakın öğretim elemanı ve 40’a yakın tecrübeli idari personelle eksiksiz eğitim-öğretim verilmekte ve çok ileri araştırmalar yapılabilmektedir. Projeler temelinde yürütülen bu araştırmalarda yurtiçi ve yurtdışı birçok üniversite ile ortaklıklar yapılmıştır.

Üniversitelerin en temel karakteristiği “MARKALAŞMA”dır. Kendi markasını yaratmış olan üniversiteler, öğrenci profili ve akademik kadrosu dahil her türlü konuda temel belirleyicilerdir. Tam bu noktada Erciyes Üniversitesi kendi markasını yaratmış markalaşmış bir üniversitedir. ERÜ Veteriner Fakültesi de içerisinde bulunduğu ulusal ve uluslararası akreditasyon süreçlerini başarıyla tamamlayarak markalaşma yolunda emin adımlarla yüksek disiplin ve yüksek inançla hızla ilerlemektedir. Nitekim uluslararası üniversite sıralamalarında da bu durum kendisini göstermiştir. ERÜ Veteriner Fakültesi Times 2018, 2019 ve 2020 sıralamasında üst sıradaki yerini korumayı başarmıştır.

Eğitimde markalaşmanın ölçülebilir parametreleri vardır. Bunların başında ulusal ve uluslararası standartlara ulaşmak gelmektedir. Bu noktada uğraşlarımız, fakültemizde Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği (EAEVE)’nin ve Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından tanınan ulusal bazda ajans olarak denetim ve değerlendirme yapan Veteriner Hekimliği Eğitim Kurumları ve Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (VEDEK) standartlarını hâkim kılmaktır. Öte yandan Fakültemizde tahlil ve analiz yapan araştırma laboratuvarlarımızın tamamı Tarım Bakanlığınca ruhsatlandırılmış ve yetkilendirilmiştir. Ayrıca bu laboratuvarlarımız Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) akreditasyon sürecine dahil edilmiş olup süreç yüksek disiplinle takip edilmektedir. Fakültemiz hâlihazırda VEDEK akreditasyonu almış durumdadır. EAEVE akreditasyon sürecinde de “Yeniden Değerlendirme (revisit)” konumuna ulaşmayı başarmış olup 2021 yılında birkaç noktadan denetim geçirilecektir.

EAEVE ve VEDEK’e akredite olmuş Veteriner Fakültelerinde;

• Kamu ve özel sektör için; mezun veteriner hekimlerin eğitim kalitesine ve verdikleri hizmete güvenebilecekleri,

• Veteriner Fakültesi öğrencileri için; eğitimlerinin uluslararası standartlara ulaştıkları

• Öğretim elemanları için; müfredatlarının ve fakülte altyapılarının temel kriterleri sağlayan, ölçülebilir ve karşılaştırmalı seviyelere ulaştıkları

• Fakülte Hayvan Hastanesine teşhiş ve tedavi için getirilen hayvanlar, personel ve öğrencilerin biyogüvenlik ve refahlarında maksimum kriterleri sağlanmakta ve güvence altına alınmaktadır.

EAEVE tarafından akredite edilmiş Veteriner Fakültesinden mezun olan Veteriner Hekimlerin diplomaları Avrupa ve pek çok ülkede geçerli kabul edilmekte, denklikleri verilmektedir. Bu durum başta Avrupa olmak üzere birçok ülkede çalışmayı, araştırma merkezleri ve üniversitelerde görev almayı, Avrupa Diplomat Eğitimi almayı ve uzman Veteriner Hekim olmayı düşünen veteriner hekimler için önemli bir avantaj sağlamaktadır. Bu sayede elde edilecek avantajlar da uluslararası rekabette öne çıkmaya yardımcı olacaktır.

Fakültemizin VEDEK ve EAEVE akreditasyonları yanında,

• Laboratuvarında tam donanımlı, ruhsatlı ve TÜRKAK akreditasyonu almış, yetiştirici ve üreticinin istediği hizmetleri verebilen, sonuçları rapor edebilen bir altyapının sağlanmasını,

• Araştırma ve uygulama hastanemizde; hasta profilinin, çeşitliliğinin ve vaka sayılarının artırılmasını, özelliklede bölge hastanesi olarak üreticilere destek sağlamayı ve ulusal ekonomiye direkt katkıda bulunmayı,

• İleri teknolojik donanımlar, simülasyon imkanlarımız ile bilimsel araştırma ve kanıta dayalı ve ilk gün becerilerine odaklı yüksek bir eğitim imkanı sağlayarak;  demokrasiyi önemsemiş, saha becerisi kazanmış, alanında yetkin, entelektüel ve prestij sahibi mezunlar vermeyi ve nihai olarak öğrenci profilimizi üst seviyelere taşımayı,

Ulusal ve uluslararası akreditasyonla, diğer üye veteriner fakülteleri ile işbirliğini güçlendirmek ve eğitimi sürekli güncelleyerek geliştirmek amacıyla tartışma platformlarına katılmak, diğer üye fakülteler arasında bilgi alışverişini, akademik personel ve öğrenci değişimini ve öğretim materyali değişimini kolaylaştırmayı, kamu ve özel sektörle eğitim-öğretim ve araştırma işbirliklerini geliştirmeyi ve onlara kurumsal katkılar verebilmeyi planlamaktayız.

Değerli öğrenciler;

Fakültemiz ileri teknolojik alt yapıya sahip olup her türlü ileri bilgiyi üretebilmektedir. Ayrıca altını kalın çizgilerle çizerek ifade etmek isterim ki, fakültemiz bünyesinde tam teşekküllü 7/24 saat esası ile bölge hastanesi olarak hizmet verebilen bir hayvan hastanesi bulunmaktadır. Tam adı "Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi Eğitim, Uygulama ve Araştırma Merkezi" olan hastanemiz ileri teknolojiye sahip olup, Modern Entegre ve Tam Otomasyon Sistemi ile bütün branşlarda hizmet vermektedir. Yıllar itibari ile artan hasta sayısı yılda 16.000'e ulaşmıştır. Bu durum öğrencilerimizin yetişmesi açısından son derece önemli bir dinamiktir. Diğer taraftan fakültemiz, mesleki temelde ilişki halinde olabileceği ilgili bütün kuruluşlarla gerekli protokolleri imzalayarak mesleki ortaklıklarını tesis etmiştir. Bu durum, fakültemiz öğrencilerinin ”Hands-on Work” eğitim öğretimine büyük bir imkân sağlamaktadır. Buralarda kazanılan pratikler sayesinde mezunlarımız saha şartlarına hazır hale getirilmektedirler.

Sonuç itibari ile Türkiye'nin lider veteriner fakültelerinden olan fakültemizi tercih eden sizler ulaşım, güvenlik ve yaşam standartları bakımından tam bir huzur kenti olan Kayseri'de ve üniversite eğitiminde hali hazırda bir marka olan üniversitemizde eğitim ve öğretim imkânı yakalamış olacak ve bunun ayrıcalıklarını yaşayacaksınız. Üniversitemizde entelektüel bireyler olarak yetiştirileceksiniz ve hayata hazırlanmış olarak mezun olacaksınız

Hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum. 08.07.2020

 

                                                                                                                            Prof.Dr. Abdullah İNCİ

                                                                                                                                      Dekan