Öğrenci

Akademik Danışmanlık ve Rehberlik anketi için tıklayınız.

Ölçme Değerlendirme anketi için tıklayınız.

Ders değerlendirme anketine ulaşmak için tıklayınız.

Eğitim Programları ve öğretim anketi için tıklayınız.

Öğrencilere sağlanan hizmetler anketi için tıklayınız.

Akademik ortam ve Öğrenmeyi Destekleyici Olanaklar anketi için tıklayınız.

Erci·yes Üni·versi·tesi· Veteri·ner Fakültesi· yeni· öğrenci· durum -terci·h durumlari anketi için tıklayınız.

VETERİNER FAKÜLTESİ  YENİ ÖĞRENCİ DURUM -TERCİH DURUMLARI ANKET SONUÇLARI

Akademik

Akademik altyapı anketi için tıklayınız.

Akademik memnuniyet anketi için tıklayınız.

İdari

Altyapı anketi için tıklayınız.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ VETERİNER FAKÜLTESİ EĞİTİM ARAŞTIRMA HASTANESİ HAYVAN SAHİBİ MEMNUNİYET DURUMLARI ANKET SONUÇLARI

Eğitim ve Toplumsal İlişkiler anketi için tıklayınız.

Yönetim ve örgütlenme anketi için tıklayınız 

Çevresel ilişkiler anketi için tıklayınız.

Staj Değerlendirme

Öğrenci - Staj Kurumu/Kuruluşu/İşletmeyi değerlendirme anketi için tıklayınız.

 İşveren-Öğrenci Staj değerlendirme anketi için tıklayınız.

Hastane

Erci·yes Üni·versi·tesi· Veteri·ner Fakültesi· Eği·ti·m Araştirma Hastanesi· hayvan sahi·bi· memnuni·yet durumlari anketi için tıklayınız.