Öğrenci

Akademik Danışmanlık ve Rehberlik anketi için tıklayınız.

Ölçme Değerlendirme anketi için tıklayınız.

Öğretim elemanı ve ders değerlendirme anketine ulaşmak için tıklayınız.

Eğitim Programları ve öğretim anketi için tıklayınız.

Öğrencilere sağlanan hizmetler anketi için tıklayınız.

Akademik ortam ve Öğrenmeyi Destekleyici Olanaklar anketi için tıklayınız.

Akademik

Akademik altyapı anketi için tıklayınız.

Akademik memnuniyet anketi için tıklayınız.

İdari

Altyapı anketi için tıklayınız.

Eğitim ve Toplumsal İlişkiler anketi için tıklayınız.

Yönetim ve örgütlenme anketi için tıklayınız 

Çevresel ilişkiler anketi için tıklayınız.

Staj Değerlendirme

Öğrenci - Staj Kurumu/Kuruluşu/İşletmeyi değerlendirme anketi için tıklayınız.

 İşveren-Öğrenci Staj değerlendirme anketi için tıklayınız.