Anabilim dalımızın misyonu;  Atatürk İlke ve inkılaplarına bağlı, demokratik ve etik değerlere saygılı; çevre, ülke ve dünya sorunlarına duyarlı; bilimsel ve teknolojik açıdan okuryazar; çağın gereklerine göre kendini yenileyebilen; değişime ve gelişime açık; bilimi yaşam biçimi olarak algılayan; kendine güvenen; uluslararası birikimleri izleyen ve uygulayan- veteriner hekimler yetiştirilmesine katkıda bulunmaktır.


Anabilim dalımızın vizyonu; Anabilim Dalında görev yapan tüm akademisyenlere özgür çalışma ortamları sağlayarak ulusal ve uluslararası bilimsel platformlarda çalışmaya ve üretmeye teşvik etmek, sadece öğrencilerimizin değil aynı zamanda bölge halkının da hayvanların üremesi hakkında doğru bilgi sahibi olmasını sağlamak ve onlara hayvan sevgisini aşılamak, öğrencilerimizin hayvan sağlığı, refahı ve hayvan hakları alanlarındaki sorunlarını öngören, sonuç odaklı ve çözüm üretebilen, deontolojik ve etik kurallarına uyan, nitelikli ve saygın veteriner hekimler olarak yetişmelerine katkı sağlamaktır.