Vizyon

Veteriner Fakültesi bünyesinde hizmet veren Cerrahi Anabilim Dalı Kliniklerinde yılda yaklaşık 2000 hastaya sağlık hizmeti verilmektedir. Kliniğe cerrahi bir problem ile getirilen kedi, köpek, büyük baş, küçük baş, kanatlı hayvanlar ve yabani hayvanların her türlü bakım ve tedavileri yapılarak uzaktan gelen hastaların da sağaltımları yapılabilmektedir. Özellikle görüntülü tanı yöntemleri ile hem küçük hayvan, hem de büyük hayvan hastalarında serbest hekimlere diagnostik destek verilmektedir.


Misyon

Cerrahi Anabilim dalında küçük hayvan (pet), büyük hayvan (at), çiftlik hayvanı (sığır, koyun, keçi, buzağı) ve kanatlı hayvanların cerrahi hizmetleri verilmektedir. Hayvanların cerrahi hastalıklarının medikal, konservatif ve operatif sağaltımları ile ilgilenilir. Özellikle direkt olarak hastanın ilk yardımında, her türlü kaza ve yaralanmalarda, kırık, çıkık gibi iskelet sisteminin travmatik lezyonlarının sağaltımında Veteriner Cerrahi Anabilim Dalı görev yapar. Bu hizmetlerin uygulanmasında anestezi ve çeşitli görüntüleme olanaklarından faydalanılmaktadır.