Erciyes Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Eğitim Öğretim faaliyetleri ve Klinik hizmetlerini 06.11.1996 tarihinde Kayseri Sümer Mahallesindeki Veteriner Fakültesine tahsis edilen binada yürütmeye başlamıştır.

1996 yılında Yücel ÇAM ve 1998 yılında Öznur ATALAY Araştırma Görevlisi olarak atanmışlardır. Kuruluş aşamasında Anabilim Dalının Başkan Vekilliğini 06.11.1996-15. 05. 2001 tarihleri arasında Farmakoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Bilal Cem LİMAN, 15. 05. 2001-02.02.2006 tarihleri arasında ise Anabilim Dalı Başkanlığını Yrd Doç. Dr. Yücel ÇAM yapmıştır.

Anabilim Dalı’nın derslerini, 1997-1998 tarihinde Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Hüseyin Yılmaz İMREN, 1998-1999 ve 1999-2000 tarihlerinde ise Selçuk Üniversitesi Veteriner Fakültesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı’nın öğretim üyeleri Prof. Dr. Veysi ASLAN, Prof. Dr. Kürşat TURGUT, Prof. Dr. Abdullah BAŞOĞLU, Prof Dr. Mahmut OK, Prof. Dr. Mehmet MADEN ve Prof. Dr. Mutlu SEVİNÇ tarafından verilmiş olup, 2000-2001 tarihinden itibaren Anabilim Dalımızda mevcut akademik personel tarafından yürütülmeye başlanmıştır.

Doç. Dr. Vehbi GÜNEŞ 02.02.2006 tarihinden itibaren kadro nakli ile fakültemize geçiş yaparak Anabilim Dalı Başkanlığını yürütmeye başlamış ve 17.03.2011 tarihinde Profesör ünvanını almıştır.

24.27.03.2007 tarihinde Yrd. Doç. Dr. Ali Cesur ONMAZ,

21.05.2004 tarihinde Yrd. Doç. Dr. Hasan ALBASAN,

11.10.2011 tarihinde Araş. Gör. Mehmet ULUSAN,

17.10.2011 tarihinde Prof. Dr. İhsan KELEŞ,

25.09.2012 tarihinde Araş. Gör. Kemal VAROL,

14.11.2013 tarihinde Dr. İlknur Karaca BEKDİK,

14.01.2014 tarihinde Araş. Gör. Gencay EKİNCİ

03.04. 2017 tarihinde Prof. Dr. Mehmet ÇİTİL, Anabilim Dalında göreve başlamışlardır.

Anabilim Dalımız Öğretim üyesi Doç. Dr. Yücel ÇAM 27.12.2008 tarihinde geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmiştir. Yrd. Doç. Dr. Hasan ALBASAN 09.02.2011 tarihinde Ankara Üniversitesine geçmiş, Araş. Gör. Mehmet ULUSAN 29.10.2016 tarihinde kamudaki görevinden ayrılmıştır. Araş. Gör. Dr. Kemal VAROL 22.02.2017 tarihinde Mehmet Akif Ersoy üniversitesi, Burdur Gıda Tarım ve Hayvancılık Meslek Yüksekokuluna geçmiştir.

Yrd. Doç. Dr. Öznur ASLAN 28.09.2011 tarihinde Doçentlik ünvanını, 10.02.2017 tarihinde Profesörlük ünvanını almıştır.

Yrd. Doç. Dr. Ali Cesur ONMAZ 10.11.2013 tarihinde Doçentlik ünvanını almıştır.

Halen Anabilim dalımızda 4’ü Profesör, 1’i Doçent, 1’i Araştırma Görevlisi ve 1’i öğretim görevlisi olmak üzere toplam 7 akademik personel görev yapmaktadır.

Anabilim Dalımızda Lisans ve Lisansüstü düzeyde eğitim ve öğretim faaliyetleri yürütülmektedir. Anabilim dalımız 2012 yılından itibaren eğitim öğretim, araştırma ve klinik faaliyetlerini Talas kampüsünde tahsis edilen yeni bina ve kliniğinde yürütmektedir.

Vizyon

Eğitim düzeyi ve kalitesi ile klinik şartlarını EAEVE kriterleri çerçevesine getirmek, hastaların tedavisi ile yaşam kalitelerini yükseltmek, Veteriner halk sağlığı kapsamında tüm zoonoz hastalıklarla mücadele, koruma ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütmek ve konu ile ilgili bilimsel ve sosyal gelişmeleri izlemek, teşhis ve tedaviye yönelik yeni araştırmalar yapmaktır. Hayvan yetiştiriciliği ve sağlığı alanında faaliyet gösteren tüm yetiştirici, paydaş kurum ve kuruluşlar ile hayvan sahipleri ve üniversite işbirliğine katkıda bulunmaktır.

Misyon

İç Hastalıkları Anabilim Dalı'nın misyonu; eğitim-öğretim, araştırma ve klinik hizmetleri olmak üzere üç temel başlıkta toplanmaktadır. Eğitim misyonu içerisinde hayvanları hastalıklardan koruma, teşhis ve tedavileri konularında öğrencileri eğitmektir. Ayrıca alana özgü güncel bilimsel araştırmaların yürütülmesi yanında, kliniğe getirilen her türlü çiftlik (Koyun, Keçi, Sığır), evcil (Köpek, Kedi, Egzotik hayvanlar), iş ve hobi amaçla (At vs) barındırılan hayvanların sağlık sorunları ile ilgilenmek, muayenelerini yapmak, bu hayvanlarla ile ilgili hastalıklarının teşhisi, sağaltımı ve bunlara karşı koruma mücadelelerini içermektedir.