04.07.2013 tarihinde Veteriner Fakültesi bünyesinde kurulmuş olup, kendi alanında fakülte bünyesinde kurulan ilk anabilim dalı olma özelliğine sahiptir. Kurulmakta olan altyapısı ile araştırmacılara ve bilimsel çalışmalara destek verecektir.

Misyon

Hayvan hakları gözetilerek, National Institute of Health (NIH)’in belirlediği ölçütler (Principles of Laboratory Animal Care) ve T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın ‘Deneysel ve Diğer Bilimsel Amaçlar İçin Kullanılan Hayvanların Refah Ve Korunmasına Dair Yönetmelik’ esas alınarak laboratuvar hayvanı yetiştiriciliği, bakım ve barındırma, deneysel uygulama yöntemleri konularında lisans/lisansüstü öğrencilerine ve araştırmacılara eğitim hizmeti vermektedir.

 

Vizyon

Lisans düzeyinde verdiği eğitimlerle mezun olacak veteriner hekim adaylarının deney hayvanları konusunda tecrübe ve ilgiyle mezun olmasını sağlamak. Eğitim hizmetlerini, altyapı ve teknik desteğini geliştirerek öğrenci ve araştırmacılara yeni olanaklar sağlamaktır.

 

Yürümekte Olan Projeler

  • Pankreas ve İskelet Kas Dokusunda Vasküler Endotelyal Büyüme Faktör ile Nitrik Oksit Sistemi Üyelerinin Ekspresyonu; L-Argininin Streptozotosin ile Deneysel Diyabet Oluşturulmuş Ratlardaki Etkileri, BAP, 2017-
  • Etil Pirüvatın Noninvaziv Ard Bacak İskemi-Reperfüzyonuna Bağlı İskelet Kası ve Uzak Organ Hasarı Üzerine Etkisinin İncelenmesi, BAP, 2016-
  • Dokuz Eylül Üniversitesi Büyük Deney Hayvanları Araştırma Altyapısı, Kalkınma Bakanlığı, 2015-

 

Fiziksel Olanaklar ve Alt Yapı donanımı: Yapım aşamasındadır.

Lisansüstü Öğrenci Sayısı: Yok

Etkinlikler: Yok